Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Problemen bereikbaarheid beveiligde site VO - 7-10-2011
OCWDUO maakt bekend, dat vorige week zich enkele keren problemen hebben voorgedaan met de bereikbaarheid van de beveiligde site (ib-groep.nl). Hierdoor kon er niet altijd ingelogd worden. Dat gold...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9-9-2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Veiligheid
Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht - 8-9-2011
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Frauderende schoolbestuurders niet aangepakt - 2-9-2011
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bestuur
Geen dispensatie scheiding bestuur en toezicht - 2-9-2011
Uit berichtgeving van OCWDUO is gebleken, dat verschillende schoolbesturen de minister hebben benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vó...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht Leiderschap 09-07-2011 - 9-7-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23-6-2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Bestuursvormen, Salaris
72 procent schoolbesturen po heeft bestuur en toezicht gescheiden - 23-6-2011
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Financiële positie primair onderwijs - 17-5-2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Opbrengstgericht, door iedereen - 21-4-2011
Opbrengstgericht werken staat centraal in het onderwijsbeleid, zeker sinds het verschijnen van de Kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ (2007). Meer en meer zijn schoolleiders en leerkrachten...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Uw mening telt - opbrengstgericht leiderschap - 21-4-2011
De afgelopen maand heeft u via de website kunnen reageren op de stelling: Leiderschap is opbrengstgericht of is geen leiderschap 60% Eens 14% Oneens 26% Deels eens De reacties zijn (...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
‘Een keer minder serieus mag best’ - 21-4-2011
Opbrengstgericht werken maakt zichtbaar dat wat je doet, zin heeft. Succes gegarandeerd dus, al mag dat wel wat meer gevierd worden volgens Gea Spaans. De bevlogen projectleider van het Projectbureau...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
De lessen van Lunteren - 21-4-2011
Onderwijscongressen zijn de ideale plek om op de hoogte te blijven van onderwijs ontwikkelingen en je te laten inspireren door pioniers en hun methodes. Kader Primair liep een dag mee tijdens het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Kinderen kunnen meer - 21-4-2011
Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen onderbenut en...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Rotterdams schoolbestuur wil pabo overnemen - 7-4-2011
De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) en Hogeschool Leiden ondertekenden medio maart een intentieverklaring tot overdracht van pabo Thomas More.  De Hogeschool Leiden zegt in RVKO...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap 30-03-2011 - 30-3-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Beginnende én ervaren schoolleiders voelen zich gewaardeerd door coaching - 24-3-2011
Gecoachte schoolleiders zijn eerder ingewerkt en de kwaliteit van hun werk is hoger dan bij andere startende schoolleiders. Dit blijkt uit een proef met coaching voor en door schoolleiders in het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Vrijheid van meningsuiting valt onder verantwoordelijkheid bestuur - 10-3-2011
 Naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, antwoord gegeven op de vraag of een directeur van een school zijn mening mag uiten over een politieke partij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Inspectie onderzoekt financiële positie onderwijsbesturen - 3-3-2011
De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Inspectie
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 3-2-2011
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Minder animo vrijwillige schoolbestuurders - 3-2-2011
Het is voor scholen lastiger om het schoolbestuur of de MR te `vullen´. Het aantal ouders dat zich wil inzetten voor de school neemt af. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Besturenraad...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2-2-2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Meerderheid besturen voortgezet onderwijs heeft Code Goed Bestuur ingevoerd - 2-2-2011
Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid van de besturen de code op alle onderdelen ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de VO-raad heeft...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Opnieuw spooknota's - voorzichtigheid is geboden - 21-1-2011
Diverse leden meldden bij de AVS Helpdesk dat een aantal firma´s (weer) spooknota´s rondstuurt. Zoals bijvoorbeeld Regio Online, verzonden door MKBlokaal.nl. De school ontvangt een...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Wetsvoorstel Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingediend - 14-1-2011
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  ingediend....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO, Verhouding bestuur en management

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's