Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 266 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 05-12-2011 - 5-12-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Minister past voorstel beloningsmaximum schoolbesturen aan - 1-12-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Conferentie Opbrengstgericht leiderschap zoekt afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau - 1-12-2011
Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Penta Primair uit Grootegast maakt beste bestuursverslag - 1-12-2011
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Besturen met één stem - 3-11-2011
Een van de uitgangspunten van Policy Governance® is de eenheid van bestuur. Daarin is Policy Governance niet uniek, want als het goed is gaat elk bestuur hiervan uit. Wel is het zinvol om stil te...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®, Bestuur
Problemen bereikbaarheid beveiligde site VO - 7-10-2011
OCWDUO maakt bekend, dat vorige week zich enkele keren problemen hebben voorgedaan met de bereikbaarheid van de beveiligde site (ib-groep.nl). Hierdoor kon er niet altijd ingelogd worden. Dat gold...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9-9-2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Veiligheid
Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht - 8-9-2011
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Frauderende schoolbestuurders niet aangepakt - 2-9-2011
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bestuur
Geen dispensatie scheiding bestuur en toezicht - 2-9-2011
Uit berichtgeving van OCWDUO is gebleken, dat verschillende schoolbesturen de minister hebben benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vó...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht Leiderschap 09-07-2011 - 9-7-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23-6-2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Bestuursvormen, Salaris
72 procent schoolbesturen po heeft bestuur en toezicht gescheiden - 23-6-2011
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Financiële positie primair onderwijs - 17-5-2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Uw mening telt - opbrengstgericht leiderschap - 21-4-2011
De afgelopen maand heeft u via de website kunnen reageren op de stelling: Leiderschap is opbrengstgericht of is geen leiderschap 60% Eens 14% Oneens 26% Deels eens De reacties zijn (...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
‘Een keer minder serieus mag best’ - 21-4-2011
Opbrengstgericht werken maakt zichtbaar dat wat je doet, zin heeft. Succes gegarandeerd dus, al mag dat wel wat meer gevierd worden volgens Gea Spaans. De bevlogen projectleider van het Projectbureau...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
De lessen van Lunteren - 21-4-2011
Onderwijscongressen zijn de ideale plek om op de hoogte te blijven van onderwijs ontwikkelingen en je te laten inspireren door pioniers en hun methodes. Kader Primair liep een dag mee tijdens het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Kinderen kunnen meer - 21-4-2011
Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen onderbenut en...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Opbrengstgericht, door iedereen - 21-4-2011
Opbrengstgericht werken staat centraal in het onderwijsbeleid, zeker sinds het verschijnen van de Kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ (2007). Meer en meer zijn schoolleiders en leerkrachten...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Rotterdams schoolbestuur wil pabo overnemen - 7-4-2011
De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) en Hogeschool Leiden ondertekenden medio maart een intentieverklaring tot overdracht van pabo Thomas More.  De Hogeschool Leiden zegt in RVKO...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Nieuwsbrief opbrengstgericht leiderschap 30-03-2011 - 30-3-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Beginnende én ervaren schoolleiders voelen zich gewaardeerd door coaching - 24-3-2011
Gecoachte schoolleiders zijn eerder ingewerkt en de kwaliteit van hun werk is hoger dan bij andere startende schoolleiders. Dit blijkt uit een proef met coaching voor en door schoolleiders in het...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Vrijheid van meningsuiting valt onder verantwoordelijkheid bestuur - 10-3-2011
 Naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, antwoord gegeven op de vraag of een directeur van een school zijn mening mag uiten over een politieke partij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Inspectie onderzoekt financiële positie onderwijsbesturen - 3-3-2011
De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Inspectie
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 3-2-2011
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 49 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's