Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 251 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
Medezeggenschap op scholen krijgt ruime 7 - 4-4-2012
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99 procent van de scholen zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Checklist bestuursformatieplan - 23-3-2012
Ieder bestuursformatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan: Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor:...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Bestuur
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14-3-2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Management
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 16-2-2012
De Tweede Kamer stemde in december 2011 in met het voorstel voor de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Deze wet beoogt een maximum te...
Primair onderwijs
Dossier: Management
'Relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig' - 16-2-2012
De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving - 28-12-2011
Om te excelleren in een voortdurend veranderende omgeving is een vooruitziende blik en een duidelijke strategische koers noodzakelijk. Van de start van een nieuwe school tot en met een fusietraject...
Primair onderwijs
Dossier: Ondernemerschap
Goed onderwijs, goed bestuur - 28-12-2011
Er is de laatste tijd zoveel veranderd dat de invulling van het managementstatuut daar niet meer bij past. De verdeling tussen bovenschools management en bestuur vraagt om heldere afspraken, zodat...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
De mogelijkheden van medezeggenschap - 28-12-2011
U vraagt zich af hoe de GMR en de MR goed kunnen functioneren, hoe u het beste kunt samenwerken en wat daarvoor de regels zijn in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). U wilt zich...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Ouders
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 13-12-2011 - 13-12-2011
Nieuwsbrief | 13-12-2011 Extra nieuwsbrief Een extra nieuwsbrief omdat wij graag uw mening vragen over de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 05-12-2011 - 5-12-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Minister past voorstel beloningsmaximum schoolbesturen aan - 1-12-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Conferentie Opbrengstgericht leiderschap zoekt afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau - 1-12-2011
Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Penta Primair uit Grootegast maakt beste bestuursverslag - 1-12-2011
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Besturen met één stem - 3-11-2011
Een van de uitgangspunten van Policy Governance® is de eenheid van bestuur. Daarin is Policy Governance niet uniek, want als het goed is gaat elk bestuur hiervan uit. Wel is het zinvol om stil te...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®, Bestuur
Problemen bereikbaarheid beveiligde site VO - 7-10-2011
OCWDUO maakt bekend, dat vorige week zich enkele keren problemen hebben voorgedaan met de bereikbaarheid van de beveiligde site (ib-groep.nl). Hierdoor kon er niet altijd ingelogd worden. Dat gold...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9-9-2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Veiligheid
Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht - 8-9-2011
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Frauderende schoolbestuurders niet aangepakt - 2-9-2011
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bestuur
Geen dispensatie scheiding bestuur en toezicht - 2-9-2011
Uit berichtgeving van OCWDUO is gebleken, dat verschillende schoolbesturen de minister hebben benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vó...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Nieuwsbrief Opbrengstgericht Leiderschap 09-07-2011 - 9-7-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
72 procent schoolbesturen po heeft bestuur en toezicht gescheiden - 23-6-2011
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23-6-2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Bestuursvormen, Salaris
Financiële positie primair onderwijs - 17-5-2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Uw mening telt - opbrengstgericht leiderschap - 21-4-2011
De afgelopen maand heeft u via de website kunnen reageren op de stelling: Leiderschap is opbrengstgericht of is geen leiderschap 60% Eens 14% Oneens 26% Deels eens De reacties zijn (...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 40 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's