Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Een aanvullende cao voor schoolleiders en bestuurders - 6-9-2012
De AVS heeft voor de zomervakantie onderzoek onder haar leden (waaronder ook veel bestuurders in loondienst) gedaan, waarin vrijwel alle leden zich positief hebben uitgesproken over de noodzaak te...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs - 4-9-2012
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Management
Scholen moeten door met bezuinigen - 23-8-2012
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Opbrengstgericht leiderschap
Seminar over toezicht en bestuur met ontwerpers van Policy Governance® Model - 11-7-2012
Onder de titel ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ organiseren de AVS en Maas Bestuursvraagstukken op 14 november aanstaande op Nyenrode Business University een seminar met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Policy Governance®
Kamer wil financieel incompetente schoolbestuurders en -managers aanpakken - 21-6-2012
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om financieel incompetente schoolbestuurders en -managers in het uiterste geval te vervangen. De motie was ingediend...
Primair onderwijs
Dossier: Management
(Be)sturend leiderschap - 18-6-2012
Conferentie over opbrengstgericht sturen op onderwijskwaliteit voor schoolbestuurders, schoolleiders en toezichthouders Slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap, kick off...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Leerkrachten zelf verantwoordelijk voor beroepskwaliteit - 7-6-2012
Het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012–2015 is onlangs door staatssecretaris Zijlstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestuursakkoord is afgesloten met de Onderwijscoöperatie....
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Overkoepelende ‘mr’ voor kindcentrum - 15-5-2012
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De MR van de school en de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Vijf voor twaalf - 15-5-2012
Toen de samenleving in de jaren negentig besloot het maatschappelijk middenveld meer te betrekken bij de ontwikkeling van de maatschappij, betekende dit een verdere doordecentralisatie van beleid...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
Medezeggenschap op scholen krijgt ruime 7 - 4-4-2012
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99 procent van de scholen zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Checklist bestuursformatieplan - 23-3-2012
Ieder bestuursformatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan: Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor:...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Bestuur
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14-3-2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Management
Maximum aan beloning onderwijsbestuurders - 16-2-2012
De Tweede Kamer stemde in december 2011 in met het voorstel voor de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Deze wet beoogt een maximum te...
Primair onderwijs
Dossier: Management
'Relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig' - 16-2-2012
De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving - 28-12-2011
Om te excelleren in een voortdurend veranderende omgeving is een vooruitziende blik en een duidelijke strategische koers noodzakelijk. Van de start van een nieuwe school tot en met een fusietraject...
Primair onderwijs
Dossier: Ondernemerschap
Goed onderwijs, goed bestuur - 28-12-2011
Er is de laatste tijd zoveel veranderd dat de invulling van het managementstatuut daar niet meer bij past. De verdeling tussen bovenschools management en bestuur vraagt om heldere afspraken, zodat...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
De mogelijkheden van medezeggenschap - 28-12-2011
U vraagt zich af hoe de GMR en de MR goed kunnen functioneren, hoe u het beste kunt samenwerken en wat daarvoor de regels zijn in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). U wilt zich...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Ouders
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 13-12-2011 - 13-12-2011
Nieuwsbrief | 13-12-2011 Extra nieuwsbrief Een extra nieuwsbrief omdat wij graag uw mening vragen over de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 05-12-2011 - 5-12-2011
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Penta Primair uit Grootegast maakt beste bestuursverslag - 1-12-2011
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Minister past voorstel beloningsmaximum schoolbesturen aan - 1-12-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Conferentie Opbrengstgericht leiderschap zoekt afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau - 1-12-2011
Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Besturen met één stem - 3-11-2011
Een van de uitgangspunten van Policy Governance® is de eenheid van bestuur. Daarin is Policy Governance niet uniek, want als het goed is gaat elk bestuur hiervan uit. Wel is het zinvol om stil te...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®, Bestuur

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's