Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Bestuur Amarantis handelde ‘niet onwettig, wel onwenselijk’ - 20-2-2013
Het bestuur en toezichthouders van Amarantis Onderwijsgroep hebben niet in strijd met wetgeving of interne regelgeving gehandeld. Wel was er in enkele gevallen sprake van belangenverstrengeling en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Minister reageert op rapport Amarantis - 5-2-2013
Minister Bussemaker werkt aan een onderwijsbrede agenda voor de versterking van de bestuurskracht. Dit schrijft ze in een uitgebreide reactie op het rapport van de commissie ‘onderzoek financi...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs officieel van start - 28-1-2013
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft op 23 februari tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht - de vakbeurs voor onderwijsprofessionals - de eerste officiële...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Medezeggenschap
Veel aanloop in AVS-stand NOT - 28-1-2013
De Nationale Onderwijstentoonstelling die eind januari in Utrecht werd gehouden was een succes. Honderden leden en andere belangstellenden bezochten de AVS-stand. Voor young professionals verzorgde...
Primair onderwijs
Dossier: Ondernemerschap, Toekomstgericht leiderschap
Policy Governance®, hoe werkt het echt? - 21-1-2013
Goed onderwijsbestuur is een belangrijk onderwerp. Hoe gaan de toezichthouder en de bestuurder met elkaar om? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe regel je een goede verantwoording naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
Het onderwijs verdient een Centrum Educatief Leiderschap - 11-12-2012
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Bestuur en management
Basisscholen gezocht voor onderzoek opbrengstgericht werken - 27-11-2012
Voor een onderzoek naar succesfactoren voor opbrengstgericht werken in groep 1 en 2 is School aan Zet op zoek naar basisscholen die hieraan willen meewerken. Oberon heeft opdracht gekregen dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht werken
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22-11-2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Woelige tijden voor medezeggenschapsraad - 21-11-2012
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en  tweederde heeft te maken met krimp van leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres 'Verder op weg met de WMS...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders - 10-11-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur
Conferentie (Be)sturend Leiderschap: leiderschap cruciaal bij implementatie opbrengstgericht werken - 2-11-2012
Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Versterken kwaliteit bestuur en management...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Leuker kunnen we het wel/niet* maken - 1-11-2012
Moet je als schoolbestuur de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, of ga je schooldirecteuren zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ zodat ze zich kunnen concentreren op...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties - 1-11-2012
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Dit project – Vensters PO geheten – werd 31...
Primair onderwijs
Dossier: Verantwoording, Beleid, Bedrijfsvoering en financiën
AVS pleit voor beloningscode - 29-10-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Salaris
Steunpunt voor medezeggenschap Passend onderwijs - 15-10-2012
Er wordt een steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs ingesteld dat de inrichting van de medezeggenschap in de samenwerkingsverbanden helpt ondersteunen. Dit blijkt uit Kamervragen van Jeroen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Medezeggenschap
Passend onderwijs gaat definitief door - 15-10-2012
De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober - in navolging van de Tweede Kamer - ingestemd met het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit betekent dat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Bestuur en management, Medezeggenschap, Onderwijs en leerlingzorg
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011 - 30-9-2012
Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de structurering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Een fors aantal besturen heeft in het afgelopen jaar intern toezicht georganiseerd, de code...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Bestuur
Conferentie (Be)sturend leiderschap - 20-9-2012
De slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap (OGL) en de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit vindt plaats op 31 oktober aan staande in het NBC te Nieuwegein....
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Seminar met John en Miriam Carver - 20-9-2012
Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuursvraagstukken een seminar over toezicht en bestuur op Nyenrode Business University. Dr. John Carver is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur, Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Denksessies over opbrengstgericht werken - 20-9-2012
Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die scholen –...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap, ICT
Code Goed bestuur PO steeds meer gehanteerd - 20-9-2012
Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert is in een jaar tijd toegenomen van 50 naar 73 procent. Dat blijkt uit de monitor ‘Goed bestuur in het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Bestuursvormen
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 21-08-2012 - 18-9-2012
Het eind in zicht, maar de beweging blijft Het kan niemand zijn ontgaan: het eind van de projectperiode Opbrengstgericht leiderschap komt in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst - 6-9-2012
GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's