Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 251 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders - 10-11-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur
Conferentie (Be)sturend Leiderschap: leiderschap cruciaal bij implementatie opbrengstgericht werken - 2-11-2012
Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Versterken kwaliteit bestuur en management...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Leuker kunnen we het wel/niet* maken - 1-11-2012
Moet je als schoolbestuur de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, of ga je schooldirecteuren zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ zodat ze zich kunnen concentreren op...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties - 1-11-2012
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Dit project – Vensters PO geheten – werd 31...
Primair onderwijs
Dossier: Verantwoording, Beleid, Bedrijfsvoering en financiën
AVS pleit voor beloningscode - 29-10-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Salaris
Steunpunt voor medezeggenschap Passend onderwijs - 15-10-2012
Er wordt een steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs ingesteld dat de inrichting van de medezeggenschap in de samenwerkingsverbanden helpt ondersteunen. Dit blijkt uit Kamervragen van Jeroen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Medezeggenschap
Passend onderwijs gaat definitief door - 15-10-2012
De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober - in navolging van de Tweede Kamer - ingestemd met het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit betekent dat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Bestuur en management, Medezeggenschap, Onderwijs en leerlingzorg
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011 - 30-9-2012
Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de structurering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Een fors aantal besturen heeft in het afgelopen jaar intern toezicht georganiseerd, de code...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Bestuur
Conferentie (Be)sturend leiderschap - 20-9-2012
De slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap (OGL) en de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit vindt plaats op 31 oktober aan staande in het NBC te Nieuwegein....
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Seminar met John en Miriam Carver - 20-9-2012
Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuursvraagstukken een seminar over toezicht en bestuur op Nyenrode Business University. Dr. John Carver is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur, Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Denksessies over opbrengstgericht werken - 20-9-2012
Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die scholen –...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap, ICT
Code Goed bestuur PO steeds meer gehanteerd - 20-9-2012
Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert is in een jaar tijd toegenomen van 50 naar 73 procent. Dat blijkt uit de monitor ‘Goed bestuur in het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Bestuursvormen
Nieuwsbrief Opbrengstgericht leiderschap 21-08-2012 - 18-9-2012
Het eind in zicht, maar de beweging blijft Het kan niemand zijn ontgaan: het eind van de projectperiode Opbrengstgericht leiderschap komt in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst - 6-9-2012
GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Een aanvullende cao voor schoolleiders en bestuurders - 6-9-2012
De AVS heeft voor de zomervakantie onderzoek onder haar leden (waaronder ook veel bestuurders in loondienst) gedaan, waarin vrijwel alle leden zich positief hebben uitgesproken over de noodzaak te...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs - 4-9-2012
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Management
Scholen moeten door met bezuinigen - 23-8-2012
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Opbrengstgericht leiderschap
Seminar over toezicht en bestuur met ontwerpers van Policy Governance® Model - 11-7-2012
Onder de titel ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ organiseren de AVS en Maas Bestuursvraagstukken op 14 november aanstaande op Nyenrode Business University een seminar met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Policy Governance®
Kamer wil financieel incompetente schoolbestuurders en -managers aanpakken - 21-6-2012
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om financieel incompetente schoolbestuurders en -managers in het uiterste geval te vervangen. De motie was ingediend...
Primair onderwijs
Dossier: Management
(Be)sturend leiderschap - 18-6-2012
Conferentie over opbrengstgericht sturen op onderwijskwaliteit voor schoolbestuurders, schoolleiders en toezichthouders Slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap, kick off...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Leerkrachten zelf verantwoordelijk voor beroepskwaliteit - 7-6-2012
Het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012–2015 is onlangs door staatssecretaris Zijlstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestuursakkoord is afgesloten met de Onderwijscoöperatie....
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Overkoepelende ‘mr’ voor kindcentrum - 15-5-2012
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De MR van de school en de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Vijf voor twaalf - 15-5-2012
Toen de samenleving in de jaren negentig besloot het maatschappelijk middenveld meer te betrekken bij de ontwikkeling van de maatschappij, betekende dit een verdere doordecentralisatie van beleid...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 40 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's