Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 252 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
SP: ‘Vervang Raad van Toezicht door medezeggenschapsraad’ - 8-5-2014
Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Bestuur
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10-3-2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Professionalisering ook voor besturen - 14-1-2014
Professionalisering voor leraren en schoolleiders staat hoog op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt over registratie en er zijn bekwaamheidseisen geformuleerd. Ook in het overleg over de nieuwe CAO...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Kun je leidinggeven aan een bos? - 25-12-2013
Margreet Vendel bespreekt het boek ‘Door de bomen het bos zien’ van Jan Bommerez De vraagstukken van deze tijd laten zich niet oplossen met traditionele vormen van organiseren en...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Overleg staatssecretaris over moties rondom Wettelijke versterking medezeggenschap - 19-12-2013
Op 17 december 2013 heeft een verkennend overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris van OCW en de bonden  rondom de wettelijke versterking medezeggenschap en de daarvoor ingediende moties...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Groot aantal aanvragen ondersteuning bij gezondheidsbevordering - 11-12-2013
Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, Beleid
7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt - 28-11-2013
Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
De (G)MR, wet- en regelgeving & overzicht op beleid - 28-11-2013
Hoe geef je vorm aan medezeggenschap in de eigen praktijk? Deze vraag stond centraal in deze workshop. Welke vragen kun je stellen als medezeggenschapslid? De deelnemers bespreken in groepjes over...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking - 28-11-2013
Het theoretische gedeelte gaat over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en ondersteuningsplan (OP) met uitleg over de verschillende data wanneer wat gereed moet zijn en de afstemming tussen de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Een lastig gesprek: besturen en toezicht houden in de semipublieke sector - 1-11-2013
Misstanden in de semipublieke sector, waaronder onderwijs, spelen meestal op het gebied van bestuur en toezicht houden. Dit leidde in mei 2013 tot het instellen van de commissie Maatschappelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur en management, Bestuur, Verhouding bestuur en management
Extra middelen voor gezondheidsbeleid op school - 24-9-2013
Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Soms ontbreekt het scholen echter aan tijd en middelen om te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, Beleid
AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd - 9-9-2013
Op 1 augustus 2013 is een aantal wijzigingen o.a. in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van kracht geworden....
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Lancering Vensters PO najaar 2013 - 25-6-2013
De eerste grote stap in de oplevering van Vensters PO vindt najaar 2013 plaats. Vanaf dan staat informatie over een eerste serie onderwerpen voor alle basisscholen van Nederland online. Met Vensters...
Primair onderwijs
Dossier: Vensters PO, Bedrijfsvoering en financiën, Opbrengstgericht werken
Wet Medezeggenschap Scholen wordt gewijzigd - 24-6-2013
Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen meer mogelijkheden om zich steviger op te stellen ten opzichte van schoolbesturen. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Scholen kunnen MR-jaarverslag inzenden voor titel ‘meest oudervriendelijk’ - 1-5-2013
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden ((G)MR) die willen meedingen naar de NKO jaarprijs 2013 kunnen tot uiterlijk 1 juni aanstaande hun jaarverslagen van het afgelopen (school)jaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Onderwijsraad vindt scherper toezicht op schoolbesturen onnodig - 16-4-2013
Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Volgens de Onderwijsraad hoeft er, ondanks dat er recentelijk verschillende onderwijsinstellingen door de hoeven zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur en management, Kwaliteitsbeleid
Bestuur Amarantis handelde ‘niet onwettig, wel onwenselijk’ - 20-2-2013
Het bestuur en toezichthouders van Amarantis Onderwijsgroep hebben niet in strijd met wetgeving of interne regelgeving gehandeld. Wel was er in enkele gevallen sprake van belangenverstrengeling en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Minister reageert op rapport Amarantis - 5-2-2013
Minister Bussemaker werkt aan een onderwijsbrede agenda voor de versterking van de bestuurskracht. Dit schrijft ze in een uitgebreide reactie op het rapport van de commissie ‘onderzoek financi...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur en management
Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs officieel van start - 28-1-2013
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft op 23 februari tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht - de vakbeurs voor onderwijsprofessionals - de eerste officiële...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Medezeggenschap
Veel aanloop in AVS-stand NOT - 28-1-2013
De Nationale Onderwijstentoonstelling die eind januari in Utrecht werd gehouden was een succes. Honderden leden en andere belangstellenden bezochten de AVS-stand. Voor young professionals verzorgde...
Primair onderwijs
Dossier: Ondernemerschap, Toekomstgericht leiderschap
Policy Governance®, hoe werkt het echt? - 21-1-2013
Goed onderwijsbestuur is een belangrijk onderwerp. Hoe gaan de toezichthouder en de bestuurder met elkaar om? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe regel je een goede verantwoording naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
Het onderwijs verdient een Centrum Educatief Leiderschap - 11-12-2012
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Bestuur en management
Basisscholen gezocht voor onderzoek opbrengstgericht werken - 27-11-2012
Voor een onderzoek naar succesfactoren voor opbrengstgericht werken in groep 1 en 2 is School aan Zet op zoek naar basisscholen die hieraan willen meewerken. Oberon heeft opdracht gekregen dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht werken
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22-11-2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management

Pagina's

Bestuur en management - Documenten

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Management, Lumpsum
Bijlage bij: Bouwstenen voor een managementstatuut
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
Bijlage bij: Concept Code Goed Bestuur
Dossier: Verhouding bestuur en management, Bestuur
Bijlage bij: Naar een nieuw bestuursmodel

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 40 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's