Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 261 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Wet Medezeggenschap Onderwijs: bijzondere bevoegdheden - 28-7-2005
Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming (11-12), MR-reglement (14...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Model jaarplan medezeggenschapsraad - 28-7-2005
Gebruik dit model om zelf elk jaar een jaarplan voor de medezeggenschapsraad te maken.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Model reglement Medezeggenschapsraad - 28-7-2005
Model van een reglement voor de medezeggenschapsraad. Zelf aan te passen en in te vullen.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Advies Expertgroep ADR Medezeggenschap PO - 19-7-2005
Bij de behandeling van de lumpsumplannen in februari 2004, vroeg de Tweede Kamer om een beter voorstel over de medezeggenschap van ouders en personeel. De Stuurgroep Lumpsum (ADR) vroeg daarop aan...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Naar een nieuw bestuursmodel - 19-7-2005
De positie van veel besturen, en daarmee die van de schoolleiding, is aan het veranderen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de mensen die de school besturen nemen toe. Steeds meer besturen...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Bestuur
Naar gedeelde medezeggenschap - 28-5-2005
De huidige bewindslieden van OCenW zien de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee invoering van gedeelde medezeggenschap in het primair onderwijs voorlopig nog niet zitten. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet medezeggenschap scholen - de Kamer aan zet - 20-4-2005
Minister Van der Hoeven zou de 2de Kamer begin april een beleidsreactie sturen, samen met het eindrapport van het ‘breed overleg’ over de medezeggenschap in het PO en VO. Dat is inmiddels...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Nieuwe wetgeving medezeggenschap - 10-3-2005
De nieuwe "Wet medezeggenschap scholen" moet aansluiten bij de tendens van deregulering en autonomievergroting.Het streven is deze wet per 1 januari 2007 in te voeren.    
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bestuursvormen voor de school - 12-1-2005
In november 2004 bracht de besturenorganisatie VOS/ABB de brochure Bestuursvormen voor de school uit. Het boekje geeft een overzicht van de mogelijke bestuursvormen voor openbaar en bijzonder...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Onderzoek: kweekvijvers - 30-9-2004
In juni ontvingen AVS-leden per mail een scholenpanel-vragenlijst over hun ervaringen met kweekvijvers. 563 ingevulde vragenlijsten kregen we retour. Een goede score voor zon drukke schoolmaand. Uit...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering, Scholenpanel
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden - 1-11-2002
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In dit document vindt u meer informatie over de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 45 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's