Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 106 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Laatste informatie project Versterking medezeggenschap: handreiking en folder - 21 april 2020
Er is een nieuwe handreiking beschikbaar op www.infowms.nl: Rol van de (G)MR bij fusie. De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medezeggenschap in tijden van crisis - 3 april 2020
Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis. Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom...
Primair onderwijs
Medezeggenschap in tijden van crisis - 2 april 2020
Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis? Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Infowms.nl gaat door na project Versterking medezeggenschap - 2 april 2020
Per 1 april 2020 stopt het project Versterking medezeggenschap. De waardevolle opbrengsten worden wel in stand gehouden door de betrokken ouder-, vak-, en besturenorganisaties, waaronder de AVS. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uitvoering project Versterking medezeggenschap naar externe partij - 24 maart 2020
De subsidie van het ministerie van OCW voor het project Versterking medezeggenschap van alle bij de medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, stopt per 1 april 2020. Door...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe serie ‘Ik in de MR?!’ - 31 oktober 2019
Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online academie voor medezeggenschapsraden in oprichting - 15 oktober 2019
Pluvo, een start-up organisatie uit Amsterdam die online leeromgevingen aanbiedt, is in samenwerking met het ministerie van OCW begonnen met een online plek voor het inwerken en bijscholen van leden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
MR-scan nu op infowms - 8 oktober 2019
Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl.  In 10...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regionale netwerkbijeenkomsten voor MR-leden - 30 september 2019
Versterking medezeggenschap, een initiatief van de ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert dit najaar twee regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor leden van de medezeggenschapsraad van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ - 26 september 2019
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond Passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inschrijving WMS congres 2019 geopend - 6 september 2019
Het 13e WMS congres vindt plaats op woensdag 27 november a.s. Het thema is dit jaar 'Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking'. De inschrijving is inmiddels geopend. De landelijke (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking Communicatie GMR en MR - 28 mei 2019
Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Communicatie  tussen GMR en MR  gepubliceerd op www.infowms.nl. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke)...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Masterclass Schoolleiders en MR herhaald op 17 juni - 16 mei 2019
In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een project van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS op 17 juni 2019 opnieuw een gratis masterclass Schoolleiders en MR. Doel is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medezeggenschapsspel Schoolgebouwd om leerlingen te interesseren voor MR - 15 april 2019
Om leerlingen voor de medezeggenschapsraad te interesseren, introduceert het Landelijk Aktie Komitee Scholiere (LAKS) Schoolgebouwd, een laagdrempelig rollenspel dat nu voor alle scholen voor...
Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking Financieel beleid voor medezeggenschapsraden - 3 april 2019
Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Financieel beleid gepubliceerd op infowms.nl. Deze handreiking biedt leden van medezeggenschapsraden handvatten en tips om een zinvolle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer invloed MR op financiën school - 1 februari 2019
Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Masterclass schoolleiders en MR op 18 en 26 februari - 30 januari 2019
In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een initiatief van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS op 18 en 26 februari 2019 twee masterclasses Schoolleiders en MR. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking medezeggenschap gaat door - 9 november 2018
De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap - 14 juni 2018
Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap. Deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school - 14 juni 2018
Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni...
Voortgezet onderwijs
Project Versterking medezeggenschap biedt kosteloze begeleiding - 27 maart 2018
Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis ondersteuning voor uw MR - 6 februari 2018
Het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van enkele onderwijsorganisaties waaronder de AVS en PO-Raad, biedt medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs ondersteuning. Zoals de...
Primair onderwijs
(G)MR geen instemmingsrecht op meerjarige begroting schoolbestuur - 1 februari 2018
Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder individueel, meer collectief - 28 oktober 2017
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een...
Primair onderwijs
Informatiefolder van project Versterking medezeggenschap - 10 oktober 2017
Het project Versterking medezeggenschap, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, heeft onlangs een informatiefolder verspreid onder (G)MR-en en scholen/besturen. Hierin vinden zij informatie over het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 43 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief VOO aan de Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders, Medezeggenschap
17 februari 2015
Handreiking - Faciliteiten en activiteitenplan
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Het ambitiegesprek
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Overleg met het bevoegd gezag
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Participatie van de achterban
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Geschillen voorkomen en oplossen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Banner
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Infographic A4 (met links)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Infographic A4 (zonder links)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Advies 'Goede medezeggenschap' (april 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
10 oktober 2014
WMS congres 2013 de opening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
WMS Congres opening Hilde Mertens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
Nota Ondersteuningsplanraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Bestuur en management, Medezeggenschap, Onderwijs en leerlingzorg
15 oktober 2012
Brochure medezeggenschap met ambitie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
14 april 2009
Slotmonitor lumpsum (april 2007)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Medezeggenschap
26 juni 2007

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?
Primair onderwijs
Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad?
Primair onderwijs
Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Primair onderwijs
Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?
Primair onderwijs
Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

2.6 Medezeggenschap

Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Primair onderwijs

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema