Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 106 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 5 januari 2010
De MR van uw school of de GMR heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Tijdens de vergaderingen merkt u dat de leden van...
Primair onderwijs
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20 juli 2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medezeggenschap scholen op orde - 28 mei 2009
Meer dan 90 procent van de scholen in het funderend onderwijs heeft de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingevoerd en een vertaling gemaakt naar de eigen school. Het overgrote deel van de scholen...
Primair onderwijs
Brochure 'Medezeggenschap met ambitie' - 14 april 2009
Naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitsagenda VO heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een brochure geschreven voor medezeggenschapsraden. In deze brochure wordt de rol van de MR bij...
Primair onderwijs
Invoering en kwaliteit medezeggenschap - 2 oktober 2008
Het ITS heeft de opdracht gekregen een vervolgonderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van medezeggenschap in het onderwijs. Het ITS gaat onderzoeken of de invoering van de Wet op de...
Primair onderwijs
Onderzoek naar kwaliteit medezeggenschap - 18 september 2008
Het ITS heeft opdracht gekregen een vervolg onderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van de medezeggenschap in het onderwijs. De resultaten van het eerste onderzoek zijn verschenen in het...
Primair onderwijs
Subsidie stuurgroep WMS verlengd - 13 februari 2008
In een evaluatiebrief aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zeggen de beide staatssecretarissen van Onderwijs toe de subsidie voor de Stuurgroep WMS met...
Primair onderwijs
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13 februari 2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat...
Primair onderwijs
Brief aan de Tweede Kamer - Evaluatie invoering WMS - 30 januari 2008
In deze brief de rapportage Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen. De rapportage is ons door de Stuurgroep WMS2 op 28 november jl. aangeboden op het congres `Medezeggenschap op niveau...
Primair onderwijs
Slotmonitor: lumpsum goed ontvangen - 26 juni 2007
Voorjaar 2007, een half jaar na de invoering van lumpsum, heeft Ecorys in opdracht van projectbureau lumpsum een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en (G)MR. De resultaten van deze...
Primair onderwijs
Instemming medezeggenschapstatuut en reglement voor 1 september - 11 juni 2007
De Wet Medezeggenschap op Scholen WMS vereist dat bij elk schoolbestuur een of meer geheel nieuwe reglement-en en een medezeggenschapsstatuut worden opgesteld. De schoolbesturen schoolleiders...
Primair onderwijs
Wet Medezeggenschap op Scholen - 23 maart 2007
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. Veel schoolleiders bezochten de regionale bijeenkomsten, georganiseerd namens alle onderwijsorganisaties door het projectbureau...
Primair onderwijs
Medezeggenschap is partnerschap - Brochure - 15 januari 2007
Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Goed werkgeverschap en...
Primair onderwijs
Lumpsum nieuwsbrief - Special Medezeggenschap - 15 januari 2007
Veel onderwijsorganisaties hebben een prima relatie tussen (G)MR en bestuur/management. Maar bij ook veel ligt het sentiment bij het bestuur of het management tussen twee uitersten: óf de (G)...
Primair onderwijs
Eerste Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1 december 2006
De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS op 1 januari 2007 in werking treden. Op 28 november vond in de Eerste Kamer de...
Primair onderwijs
Wet medezeggenschap op scholen - 15 november 2006
Eind november behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap op scholen” WMS). Dit betekent dat het vrijwel zeker is dat de nieuwe medezeggenschapswet op 1 januari 2007...
Primair onderwijs
Handreikingen en voorlichting WMS - 1 september 2006
Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De WMS komt er aan: handreikingen en voorlichting - 1 september 2006
Als alles volgens plan verloopt wordt op 1 januari 2007 de Wet medezeggenschap op scholen, de WMS, ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. Voor een...
Primair onderwijs
Tweede Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1 juli 2006
Door amendementen van Kamerleden is het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aangepast. Een zeer belangrijke aanpassing betreft de geschillenregeling. Een oude wens van de AVS gaat in vervulling nu...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen - 16 januari 2006
20 december 2005 is het wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2007 in werking treedt. De WMS komt in de...
Primair onderwijs
Brochure: Medezeggenschap is partnerschap - 24 augustus 2005
Wat vraagt lumpsum straks méér van de (G)MR en de individuele leden dan nu? Gaat het straks alleen nog maar om geld of blijft het gaan om de kern: goed onderwijs? Moet je semi-...
Primair onderwijs
Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering - 3 augustus 2005
Reactie van de AVS en andere besturenorganisaties op het advies van de Expertgroep Medezeggenschap PO van 13 juni 2004.

Primair onderwijs
Wet Medezeggenschap Onderwijs: bijzondere bevoegdheden - 28 juli 2005
Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming (11-12), MR-reglement (14...
Primair onderwijs
Voorbeelden van gedeelde medezeggenschap - 28 juli 2005
In dit tweede artikel over gedeelde medezeggenschap vindt u voorbeelden van de manier waarop gedeelde medezeggenschap vorm kan krijgen.

Primair onderwijs
Model reglement Medezeggenschapsraad - 28 juli 2005
Model van een reglement voor de medezeggenschapsraad. Zelf aan te passen en in te vullen.

Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 43 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema