Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 106 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie - 18 september 2017
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het...
Voortgezet onderwijs
AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november - 15 september 2017
‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking Starter in de (G)MR en vernieuwde website - 4 september 2017
Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht - 30 mei 2017
Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.     Met de invoering van de Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband Passend onderwijs - 16 mei 2017
Staatssecretaris Sander Dekker gaat een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de commissie komt ook plaats voor een afvaardiging...
Primair onderwijs
Weer Quickstarts Medezeggenschap mogelijk - 8 mei 2017
Schoolleiders of bestuurders en (G)MR-en die willen werken aan professionalisering van de medezeggenschap, bijvoorbeeld om hun visie en missie te bepalen of een jaar- of communicatieplan te maken,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban - 28 maart 2017
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan - 25 oktober 2016
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen - 10 oktober 2016
Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking Medezeggenschapsraad voor personeel - 13 september 2016
Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap - 2 september 2016
Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen - 14 juni 2016
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12 mei 2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3 maart 2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16 juli 2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26 mei 2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ - 20 mei 2015
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een...
Primair onderwijs
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR - 9 april 2015
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie...
Primair onderwijs
‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders - 17 februari 2015
Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap - 27 januari 2015
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van...
Primair onderwijs
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur - 17 december 2014
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies...
Primair onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs - 5 december 2014
Met het van kracht worden van de wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er daarmee ook veranderingen in de medezeggenschap. Vooral schoolleiders vervullen hierin een cruciale rol. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uitbreiding bevoegdheid (G)MR: advies over buitenonderhoud - 29 november 2014
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het...
Primair onderwijs
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres - 12 november 2014
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 43 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Medezeggenschap is partnerschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
15 januari 2007
Lumpsum nieuwsbrief - Special Medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Lumpsum
15 januari 2007
Wetsvoorstel medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
16 januari 2006
Medezeggenschap - brief aan de 2de Kamer.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
16 januari 2006
Brochure Medezeggenschap is partnerschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
24 augustus 2005
Model reglement medezeggenschapsraad.doc
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model reglement medezeggenschapsraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model jaarplan medezeggenschapsraad.doc
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model jaarplan medezeggenschapsraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Advies Expertgroep Medezeggenschap PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
19 juli 2005
Naar gedeelde medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 mei 2005
Nieuwe wetgeving medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
10 maart 2005
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Speciaal onderwijs
1 november 2002

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema