Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 96 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap - 2 september 2016
Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen - 14 juni 2016
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12 mei 2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3 maart 2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16 juli 2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26 mei 2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ - 20 mei 2015
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een...
Primair onderwijs
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR - 9 april 2015
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie...
Primair onderwijs
‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders - 17 februari 2015
Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap - 27 januari 2015
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van...
Primair onderwijs
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur - 17 december 2014
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies...
Primair onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs - 5 december 2014
Met het van kracht worden van de wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er daarmee ook veranderingen in de medezeggenschap. Vooral schoolleiders vervullen hierin een cruciale rol. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uitbreiding bevoegdheid (G)MR: advies over buitenonderhoud - 29 november 2014
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het...
Primair onderwijs
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres - 12 november 2014
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies goede medezeggenschap - 10 oktober 2014
Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de...
Primair onderwijs
Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap - 8 oktober 2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS voor versterking medezeggenschap - 4 oktober 2014
De AVS ondertekende op 15 september 2014 als eerste onderwijsorganisatie de samenwerkingsovereenkomst voor het project Versterking medezeggenschap. De andere...
Primair onderwijs
AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd - 28 augustus 2014
Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
SP: ‘Vervang Raad van Toezicht door medezeggenschapsraad’ - 8 mei 2014
Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg staatssecretaris over moties rondom Wettelijke versterking medezeggenschap - 19 december 2013
Op 17 december 2013 heeft een verkennend overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris van OCW en de bonden  rondom de wettelijke versterking medezeggenschap en de daarvoor ingediende moties...
Primair onderwijs
7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt - 28 november 2013
Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel...
Primair onderwijs
De (G)MR, wet- en regelgeving & overzicht op beleid - 28 november 2013
Hoe geef je vorm aan medezeggenschap in de eigen praktijk? Deze vraag stond centraal in deze workshop. Welke vragen kun je stellen als medezeggenschapslid? De deelnemers bespreken in groepjes over...
Primair onderwijs
'Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking' - 28 november 2013
Het theoretische gedeelte gaat over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en ondersteuningsplan (OP) met uitleg over de verschillende data wanneer wat gereed moet zijn en de afstemming tussen de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 43 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Medezeggenschap is partnerschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
15 januari 2007
Lumpsum nieuwsbrief - Special Medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Lumpsum
15 januari 2007
Wetsvoorstel medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
16 januari 2006
Medezeggenschap - brief aan de 2de Kamer.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
16 januari 2006
Brochure Medezeggenschap is partnerschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
24 augustus 2005
Model reglement medezeggenschapsraad.doc
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model reglement medezeggenschapsraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model jaarplan medezeggenschapsraad.doc
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Model jaarplan medezeggenschapsraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 juli 2005
Advies Expertgroep Medezeggenschap PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
19 juli 2005
Naar gedeelde medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
28 mei 2005
Nieuwe wetgeving medezeggenschap.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
10 maart 2005
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Speciaal onderwijs
1 november 2002

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn 4 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema