Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 93 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Project Versterking medezeggenschap gaat door - 9 november 2018
De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap - 14 juni 2018
Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap. Deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school - 14 juni 2018
Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni...
Voortgezet onderwijs
Project Versterking medezeggenschap biedt kosteloze begeleiding - 27 maart 2018
Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis ondersteuning voor uw MR - 6 februari 2018
Het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van enkele onderwijsorganisaties waaronder de AVS en PO-Raad, biedt medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs ondersteuning. Zoals de...
Primair onderwijs
(G)MR geen instemmingsrecht op meerjarige begroting schoolbestuur - 1 februari 2018
Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder individueel, meer collectief - 28 oktober 2017
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een...
Primair onderwijs
Informatiefolder van project Versterking medezeggenschap - 10 oktober 2017
Het project Versterking medezeggenschap, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, heeft onlangs een informatiefolder verspreid onder (G)MR-en en scholen/besturen. Hierin vinden zij informatie over het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vacature Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS - 19 september 2017
De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) doet bindende uitspraken over geschillen tussen een bevoegd gezag in het funderend onderwijs en een medezeggenschapsorgaan. Vanwege het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie - 18 september 2017
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het...
Voortgezet onderwijs
AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november - 15 september 2017
‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking Starter in de (G)MR en vernieuwde website - 4 september 2017
Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht - 30 mei 2017
Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.     Met de invoering van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband Passend onderwijs - 16 mei 2017
Staatssecretaris Sander Dekker gaat een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de commissie komt ook plaats voor een afvaardiging...
Primair onderwijs
Weer Quickstarts Medezeggenschap mogelijk - 8 mei 2017
Schoolleiders of bestuurders en (G)MR-en die willen werken aan professionalisering van de medezeggenschap, bijvoorbeeld om hun visie en missie te bepalen of een jaar- of communicatieplan te maken,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban - 28 maart 2017
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website www.infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan - 25 oktober 2016
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen - 10 oktober 2016
Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking Medezeggenschapsraad voor personeel - 13 september 2016
Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap - 2 september 2016
Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen - 14 juni 2016
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12 mei 2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3 maart 2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16 juli 2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief VOO aan de Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders, Medezeggenschap
17 februari 2015
Handreiking - Faciliteiten en activiteitenplan
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Het ambitiegesprek
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Overleg met het bevoegd gezag
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Participatie van de achterban
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Geschillen voorkomen en oplossen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Handreiking - Banner
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Infographic A4 (met links)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Infographic A4 (zonder links)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
12 november 2014
Advies 'Goede medezeggenschap' (april 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
10 oktober 2014
WMS congres 2013 de opening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
WMS Congres opening Hilde Mertens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
Nota Ondersteuningsplanraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Bestuur en management, Medezeggenschap, Onderwijs en leerlingzorg
15 oktober 2012
Brochure medezeggenschap met ambitie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
14 april 2009
Brochure medezeggenschap met ambitie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap
14 april 2009

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?
Primair onderwijs
Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?
Primair onderwijs
Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Primair onderwijs
Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad?
Primair onderwijs

2.6 Medezeggenschap

Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Primair onderwijs

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.