Home - Contact met de AVS

Adresgegevens

Algemene Vereniging Schoolleiders

Bezoekadres
Herenstraat 35
3512 KB Utrecht

Postadres
Postbus 1003
3500 BA Utrecht

Telefoon, fax en e-mailadres
Telefoon: 030-2361010
Fax: 030-2361036
E-mailadres: info@avs.nl

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer: 40476538

Sociale media
FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook twitterklein.png AVS op LinkedIn  | twitterklein.png @schoolleider 

Routebeschrijving

Openbaar vervoer

Zie voor uw reis tot Utrecht Centraal www.9292ov.nl

Vanaf Utrecht Centraal Station is het ca. 1 km / 15 minuten lopen naar de AVS. Neem vanuit Hoog Catharijne uitgang "Godebaldkwartier" (A op plattegrond), en ga links richting centrum. Sla op de Mariaplaats rechstaf. Sla verderop linksaf de Haverstaat in. Het verlengde van de Haverstaat wordt Hamburgerstaat, en het verlengde daarvan is de Herenstraat. U vindt de AVS bijna aan het einde aan de rechterzijde. (B)

routelopend.png
 

Auto

De AVS is gevestigd aan de oostkant in het centrum van Utrecht. De hoofdingang is aan de Herenstaat nr 35. (A op de plattegrond)

Let op: vanwege diverse werkzaamheden in Utrecht kan er sprake zijn van verkeershinder. Raadpleeg de website van gemeente Utrecht voor actuele informatie.

Parkeermogelijkheden
De parkeerplaats op het eigen terrein is te bereiken via Ridderhofstad, eerste poort rechts (zie B op onderstaande plattegrond). Het aantal parkeerplekken is beperkt. Een vijftal plekken (met naambord aangeduid) is gereserveerd voor twee andere organisaties, en dus niet te gebruiken. Als alle parkeervakken vol zijn, dan kunt u parkeren in één van de nabijgelegen parkeergarages.
Dit zijn de twee dichtstbijzijnde parkeergarages op loopafstand van de AVS:
Parkeergarage Kruisstraat (loopafstand ca. 7 min)
Parkeergarage Springweg (loopafstand ca. 8 min)
 

Via het contactformulier hier onder kunt u contact opnemen met de AVS.

Heeft u een vraag voor de helpdesk?

Rechtspositionele en onderwijskundige adviezen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandagmiddag (13.00 - 16.30 uur) en op dinsdag tot en met vrijdag (9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur) via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt met de helpdesk.

Vul uw telefoonnummer in indien u terug gebeld wenst te worden. Of wanneer u liever contact per e-mail heeft vult u uw emailadres in.
Voer uw lidmaatschapsnummer in als u een specifieke vraag heeft met betrekking tot uw lidmaatschap of een vraag voor de helpdesk heeft.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Pers

Pers
Neem contact op met onze afdeling persvoorlichting: 06-57846044 of per e-mail pers@avs.nl

Suggesties of bijdragen
(Pers)berichten, (voor)aankondigingen en andere suggesties voor Kader Primair en/of de website kunt u sturen naar communicatie@avs.nl

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.000 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.000
Frequentie: 10 x per schooljaar

Jaargids voor schoolleiders in het primair onderwijs
Het handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
Online vacatures
De vacaturesite, www.avs.nl/vacatures, staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.000 adressen wordt verstuurd.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt tweemaal per maand verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: circa 7.000
Frequentie: 17 x per jaar (PO en VO)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

Elma Media
AVS Media Team Tel. 0226-331686
Email. avs@elma.nl www.elma.nl

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door de Algemene Vereniging Schoolleiders in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs (AVS).

Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Gebruik van de website
De AVS pretendeert met de inhoud van deze website geen oplossingen voor algemene en/of individuele, al dan niet, juridische problemen en/of vragen aan te reiken. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De AVS kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
De AVS behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het slechts toegestaan de volledige inhoud van dit artikel, met het vermelden van de auteurs en de naam van de website, te gebruiken voor andere doeleinden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De AVS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de artikelen, producten, links, voorbeelden en overige materialen op deze website. Onder andere aanvaardt de AVS geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) het gebruik van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld zonder dat ons over uw specifieke situatie deskundig advies is gevraagd, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan partijen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van de partijen. Een bezoek aan onze site, en/of opslaan van informatie van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met de AVS en/of een der aldaar werkzame personen ontstaan.

Wijzigingen
De AVS behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

AVS Helpdesk

Individuele belangenbehartiging

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Veel gestelde vragen
Bekijk de veel gestelde vragen aan de AVS-Helpdesk.

Vraag van de maand
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bel 030 - 2361010
U kunt de Helpdesk ook per e-mail bereiken, helpdesk@avs.nl

Bereikbaarheid tijdens de coronacrisis
Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl
Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd telefonisch. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt.

Telefonische bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag
13.00 – 16.30 uur.
 
Dinsdag tot en met vrijdag
9.30 – 16.30 uur.

De Helpdesk is gesloten op de volgende dagen:

  • Goede Vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Dag na Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • Zomervakantie 

Bij de AVS Helpdesk kunt u ook terecht als u een second opinion wilt op uw beleidsstukken, voor een functiewaarderingsadvies, een juridische check op uw toelatingsbeleid of andere beleidsdocumenten of wanneer u advies wilt over de bestuurlijke vormgeving en de verdeling van taken en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en management. Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.
 De AVS Helpdesk ondersteunt leden met rechtspositionele en onderwijskundige adviezen over onder andere de volgende zaken:

• Onderwijsbeleid en zorgverbreding;
• Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• Speciale leerlingenzorg;
• Eigen rechtspositie en bevoegdheden;
• Arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, medezeggenschap;
• Wet- en regelgeving;
• Huisvesting, bekostiging en formatie;
• Salaris, uitkeringen, seniorenregelingen en pensioen;
• Landelijk beleid;
• Functiebouwwerk en functiewaardering;
• Cursussen, training en begeleiding.De medewerkers van de AVS Helpdesk:

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek),...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Vanaf 1 januari 2019 heeft Paul de functie van adviseur Internationalisering. Hij organiseert en verzorgt de studiereizen samen met Marina Vijlbrief. Paul heeft ruime management ervaring binnen het onderwijs. (PO, MBO, ROC). Binnen het PO heeft hij...
Telefoonnummer: 030-2361010
E-mailadres: helpdesk@avs.nl
(Helpdesk-)Adviseur
Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en...
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
E-mailadres: helpdesk@avs.nl