banner-congres-2020-najaar.png

Toekomstagenda Schoolleiders met Farid TabarkiInleiding
 Farid Tabarki

Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Dat is de centrale vraag in een groot project, De Leiderschapsagenda. Schoolleiders gaan, onderling, het gesprek aan en delen ideeën en ontwikkelingen. Deze input vormt gezamenlijk de Toekomstagenda Schoolleiders waarmee schoolleiders meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid. In rondetafelgesprekken na een inleiding van trendwatcher Farid Tabarki verzamelen we hiervoor input.
Inzicht in de economische, sociale en technologische realiteit om je heen is noodzakelijk om tot nieuwe inzichten en verandering ook voor je eigen functie te komen. De samenleving verandert en wordt complexer. Farid Tabarki onderzoekt als oprichter van Studio Zeitgeist de veranderende tijdgeest. Kijk ook op www.deleiderschapsagenda.nl.