banner-congres-2020-najaar.png

Een krachtige blik in de spiegel

Workshop
 Jeroen van Huizen, Nienke Pol

Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in je organisatie? Om goed te reflecteren op onderwijskwaliteit is het nodig om een helder beeld te hebben wat onder kwaliteit wordt verstaan en dit beeld met enige regelmaat te toetsen aan de realiteit. De volgende stap is ook anderen uit te nodigen mee te kijken met en te reflecteren op de onderwijskwaliteit. In deze interactieve workshop maak je kennis met verschillende vormen van reflectie: de audit, review en visitatie. Je leert welk reflectiesysteem de meest krachtige bijdrage levert binnen je onderwijsorganisatie.
Jeroen van Huizen en Nienke Pol zijn senior adviseurs bij B&T. www.vbent.org