banner-congres-2020-najaar.png

Vaardiger in ConflictWorkshop
 Pien Hoogenboom

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen hierbij in te zetten. Zeker als gaat om een conflict van bijvoorbeeld een docent, ouder of leerling, of een organisatie. We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing zouden zijn gekomen. Maar hoe doen die partijen dat en wat zou jouw rol als bemiddelaar kunnen zijn? Mediation is één van de wegen die kan worden bewandeld.

In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van een aantal mediationvaardigheden. Aan het eind van de workshop heb je ervaren wat de kracht van mediation is. Aan de hand van specifieke casussen oefen je de volgende vaardigheden: actief luisteren, open vragen stellen, doorvragen, oordeel uitstellen, van standpunt naar belangen.
Pien Hoogenboom is Hoofd mediation & Training van The Lime Tree. www.thelimetree.nl