banner-congres-2020-najaar.png

Verbeteren van onderwijs: organiseren én leren!

Workshop
 Carola Riemens, Marije Heijdendijk

Vaak organiseren we de verbetering van onderwijs. En als het daarbij blijft, missen we de boot. Onderwijsverbetering vraagt focus op het leren van leraren en leidinggevenden. Durf je de check te maken? Organiseer je jouw onderwijsverbeteringen of zijn het ook leerprocessen voor leraren, leerlingen en schoolleiding, waarbij het leren van leerlingen centraal staat?

In deze workshop houden we onszelf tegen het licht om te zien in welke mate ons veranderproces doordrongen is van leren. Aan de hand van een casus over de invoering van Kagan coöperatief leren lichten we het (team)leren als centraal onderdeel van het verbeterproces toe.

Je krijgt zicht op de gewenste focus om bijvoorbeeld formatieve evaluatie, growth mindsets, coöperatief leren of eigenaarschap van leerlingen te realiseren in jouw school.

"‘Veel geregeld, weinig verbeterd! Klim uit de kuil door leren van en met elkaar!’"
Carola Riemens en Marije Heijdenrijk zijn projectleiders Kagan Cooperatief Leren Bazalt www.bazalt.nl/kagan-cooperatief-leren