banner-congres-2020-najaar.png

Samenwerken als professionals

Workshop
 Marcel Bogaarts, Peter Pijl

Het bewijs dat samenwerking over het algemeen zowel leerlingen als leraren ten goede komt, is haast onweerlegbaar. Als leraren samenwerken, gaan de prestaties van leerlingen omhoog, blijven leraren langer aan een school verbonden en verbetert de implementatie van onderwijsverbeteringen. Het punt is dus niet óf leraren moeten samenwerken. Het punt is hoe en hoe goed leraren en andere onderwijsprofessionals samenwerken.

Hoe zorg je dan voor een hoge kwaliteit van samenwerking? Andy Hargreaves deed (en doet) internationaal onderzoek naar samenwerkende professionals. Een belangrijke vondst voor de praktijk: naast inhoud spelen ook de context en vorm waarin leraren samen professionaliseren een grote rol.

Hargreaves vond in de eerste resultaten enkele universele actiestappen die we toepassen in de Nederlandse praktijk. Deze ervaringen willen we graag met je delen.

In de workshop geven we je de hoognodige achtergrondinformatie. Vervolgens verkennen we de keuzes die je als leider(s) impliciet of expliciet maakt en wat hun impact is. Wat voor model van samenwerking kies je? Hoe sluit je aan bij de behoefte in je team? En: Hoe volg je of de keuzes voor jouw team (nog) werken?

We gaan met deze vragen aan de slag en kijken wat jouw volgende stap kan worden. Je krijgt het model met actiestappen mee om in je school (of bestuur) te gebruiken.
Peter Pijl en Marcel Bogaarts zijn trainers bij Bazalt Groep. www.bazaltgroep.nl