banner-congres-2020-najaar.png

Schoolleiders kunnen de loop van een rivier veranderen!Workshop
 Marius Berendse

Zeven schoolleiders aan het roer van onderwijsvernieuwing met als centrale gedachte: we moeten leren anders organiseren. Waarom stellen ze de oude vertrouwde leerstofjaarklassenorganisatie ter discussie? Hoe krijgen ze hun teams mee? Wat is het resultaat van deze inzet?

Je wordt uitgedaagd te reflecteren op je eigen werkpraktijk. Je krijgt zicht en grip op je potentiële veranderkundige krachten. De gepresenteerde ervaringen laten zien dat een veranderkundige beweging wordt ingezet via eigenschappen, focus en handelen van de schoolleiding. De schoolleiding oefent specifieke invloed uit waardoor innovatiekracht van het team wordt aangeboord en de ruimte krijgt.

TOM en Slim Fit liggen aan de basis van wat nu wel unitonderwijs genoemd wordt. Centraal staat: het leren anders organiseren. De ervaringen, over een periode van 25 jaar, zijn gebundeld onder andere door diepte-interviews te houden met zeven schoolleiders. 

'Leidinggeven kunnen de loop van een rivier veranderen als ze verbinding maken met zichzelf, hun team en hun organisatie-omgeving"
Marius Berendse  is onderwijsvernieuwer en bestuurder bij Slim Fit Onderwijs. www.innovatieimpulsonderwijs.nl