banner-congres-2020-najaar.png

Ouders benaderen vanuit verbindingskrachtWorkshop
 Andrea van de Rozenberg

Er wordt een grote werkdruk ervaren in het onderwijs. De gesprekken met ouders behoren tot de grootste stressoren. In toenemende mate ervaart men ouders als lastig, veeleisend en dwingend. De behoefte groeit om in oudergesprekken duidelijker te kunnen zijn en grenzen te kunnen stellen. ‘Gedoe’ komt altijd voort uit gevoelens van onmacht en die gevoelens leven niet alleen bij de leerkrachten, maar ook zeker bij de ouders. Iedereen heeft de neiging om elkaar te spiegelen in relaties. Als schoolleiders en leerkrachten uitgaan van de beste intenties van ouders, worden deze van henzelf beter herkend. Als zij zich richten op het begrijpen van de zorgen, worden zijzelf beter begrepen. Als schoolleiders en leerkrachten zien hoe zij op een positieve manier invloed kunnen hebben op de gesprekken met ouders, gaan ouders ook meer invloed ervaren en is een constructieve samenwerking vanzelfsprekender. Dan voer je gesprekken vanuit verbindingskracht. In deze workshop leer je hoe je vanuit het waarderend perspectief deze gesprekken kunt voeren en welke verbindingskracht er al in jou aanwezig.
Je krijgt praktische vragen mee die in de dagelijkse praktijk helpen om met ouders deze verbinding te maken vanuit kracht, zodat er een gelijkwaardige en ontspannen samenwerking ontstaat.

"Waarderende professionals maken verbinding met ouders vanuit kracht, zodat er een gelijkwaardige en ontspannen samenwerking ontstaat."
Andrea van de Rozenberg is organisatiecoach/trainer bij Drives@School. drivesatschool.nl