banner-congres-2020-najaar.png

Samen op reis richting Positief OnderwijsWorkshop
 Koos Stienstra

Anders kijken, anders denken en anders durven doen!
Tijdens deze interactieve inspiratieworkshop neemt Intraverte je mee op reis richting Positief onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in deze samenleving.

WHY: Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. Hoe kunnen wij kinderen het beste helpen bij de groei en ontwikkeling die zij nodig hebben en ze dat laten doen waar ze aan toe zijn?

WHAT: Positief Onderwijs biedt elke leerling een routekaart om een weerbaar en wendbaar mens te worden. Het uitgangspunt daarbij is dat ieder kind dezelfde kansen krijgt om zichzelf optimaal te ontwikkelen en zich goed te voelen. Daarbij staan zijn/haar behoeften voorop en houdt de leerling zelf zoveel mogelijk de regie tijdens het hele proces. Lees meer over deze routekaart in de white paper ‘Anders denken door anders te kijken’ en op www.positiefonderwijsnederland.nl

HOW: Positief Onderwijs vraagt van de school en de leerkrachten dat zij het (Passend) onderwijs anders ontwerpen en inrichten. Nauwe betrokkenheid van de ouders en opvoeders hoort daarbij. De ontwikkeling van het kind staat dan centraal en moet gebaseerd zijn op zijn welbevinden en op zelfregie. Het Kind Observatie en Begeleiders Web (KOBweb) helpt daarbij en is een instrument om zicht te krijgen op de ontwikkelbehoefte van ieder kind. De leerling en de professional gaan daarna in gesprek. Samen zoek je dan naar passende vormen.

YES: Positief Onderwijs maakt onderwijs passend en veel leuker. Door je mindset én lessen anders te organiseren, creëer je ruimte voor Positief Onderwijs. Persoonlijke kracht begint met ontwikkelen.

"Het credo van Positief Onderwijs is: Anders kijken, anders denken en anders durven doen!"
Koos Stienstra is medeoprichteren directeur van Intraverte. www.intraverte.nl