banner-congres-2020-najaar.png

Leidinggeven aan toekomstbehendig onderwijs in een lerende schoolWorkshop
 Loes van Wessum

Toekomstbehendig onderwijs betekent niet alleen het vernieuwen van het curriculum, maar ook leerlingen begeleiden en stimuleren bij de groei die nodig is om ze voor te bereiden op hun toekomst.

Toekomstbehendig onderwijs vraagt om lerende leraren. Wat is er bekend over het begeleiden en stimuleren van professionele groei van leraren om toekomstbehendig onderwijs te realiseren? Op welke wijze kan de schoolleider het leren van de leraar onderzoeken, begeleiden en stimuleren? Hoe kan de schoolleiding bijdragen aan onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van een lerende cultuur? Hoe leert een schoolleider dat? Wat is er bekend over de professionalisering van schoolleiders?
In een interactieve presentatie ga je aan het werk met deze vragen. We gaan daarbij na wat dat voor jouw praktijk kan betekenen. Loes van Wessum maakt daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benut haar eigen praktijkervaringen.

De deelnemers krijgen inzicht in (uit onderzoek gebleken) succesvolle leiderschapspraktijken. Ze reflecteren met elkaar aan de hand van een aantal modellen op de wijze waarop zij leiderschapspraktijken situationeel kunnen inzetten.

"Leiderschapspraktijken die bijdragen aan toekomstbehendig onderwijs in een lerende school. Een theoretisch en praktisch doorkijkje"
Loes van Wessum is associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. www.windesheimflevoland.nl