header-avs-congres2019.png

Geslaagd AVS-congres op 15 maart

Honderden schoolleiders en andere belangstellenden bezochten vrijdag 15 maart het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein. De dag startte anders dan gebruikelijk, omdat schoolleiders hun stem konden laten horen in het kader van de nieuwe actie ‘#wijschoolleiders drukken onze stempel‘. Een goed inhoudelijk programma, een volle informatiemarkt, een enerverende afsluiting en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en te netwerken, zorgden voor een geslaagde dag.

AVS Congres 2019-007.jpgAVS Congres 2019-011.jpg

Vroege congresgangers konden meedoen aan een live peiling. Op een actiewand lieten schoolleiders weten wat zij wél nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De meeste krokodillenstickers werden beplakt bij het onderwerp 'loon naar werken: een eerlijk en passend salaris'. Bij een videopraatpaal konden schoolleiders in dertig seconden hun boodschap aan de politiek doorgeven.

Op het podium, na een film met een overzicht van de diverse #wijschoolleidersacties van het afgelopen half jaar, konden deelnemers ook aangeven of ze het met stellingen eens zijn die gaan over de aanleiding van de acties. Alle stellingen kregen, onder luid klepperende rode klaphandjes, veel bijval van de aanwezige schoolleiders.

AVS Congres 2019-023.jpgAVS Congres 2019-047.jpg

Na dit actiemoment licht AVS-voorzitter Petra van Haren het thema Leiderschap in 4D toe. Die D’s staan voor Duidelijk, Dichtbij, Delend en Dynamisch. De Leidse universitair docenten Maarten Lamers en Peter van der Putten legden vervolgens de relatie tussen robots en mensen uit, en wat het onderwijs daarmee kan doen. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen naar een van de plenaire sessies (van Jeroen Driessen, Arnold Jonk, Antoon Sturkenboom en Zachary Walker/John Amaechi). In de ruime lunchtijd was het mogelijk ‘prikkelende pitches’ te volgen via een koptelefoon en de informatiemarkt te bezoeken.

Ernst-Jan Stigter, directeur van Microsoft Nederland, ging in de centrale afsluiting in op de positie van het onderwijs in het maatschappelijke en sociale domein. Dit eindigde in een tweegesprek met Roelf Willemstein, onder leiding van Job Christians, directeur/eigenaar van Onderwijs Maak Je Samen. Tevens markeerde dit het afscheid van Roelf Willemstein, die na meer dan twintig jaar bestuurder en directeur bij de AVS en het AVS Centrum Educatief Leiderschap geweest te zijn, nu met pensioen gaat. Symbolisch werd hij uit deze functie ‘gesmeten’ door ex-topjudoka Ziggy Tabacznik. Bij de ‘Drinks & Bites’, met muzikale omlijsting door een walking dj, namen veel (ex-)collega’s en andere bekenden afscheid van Roelf Willemstein.

AVS Congres 2019-088.jpgAVS Congres 2019-139.jpg
Tekst: Winnie Lafeber, Foto's: Hans Roggen

4D-leiderschap kern van jaarrede Petra van Haren

“Onderwijs leidt onze leerlingen op tot kritische burgers en geeft ze de geweldloze en democratische instrumenten om te gebruiken.” AVS-voorzitter Petra van Haren begint haar jaarrede met de scholierenstaking, en legt de verbinding met de rol van schoolleiders. “Uw uitgesproken visie in het hier en nu bepaalt de koers op weg naar de toekomst.” Lees de volledige jaarrede.

Thema's

Het AVS-congres ‘Leiderschap in 4D’ is onderverdeeld in vier thema’s:

   
Duidelijk leiderschap Thema 1: Duidelijk leiderschap
Duidelijk leiderschap is te vinden in een visie en een heldere koers op weg naar de toekomst. Heldere communicatie en verantwoording afleggen zijn hierbij vanzelfsprekend. Maar ook duidelijkheid creëren voor je personeel en open staan voor vernieuwing en ontwikkeling: maak je medewerkers gelukkig, dan presteren ze beter. Wat levert investeren in een Gelukkige School op? Hoe kun je met elkaar de koers van de school bepalen? Is de inrichting van je onderwijs ‘passend’ voor de toekomst? Hoe maak je keuzes in het onderwijs en ga je om met tijd, energie en drukte? En hoe maak je een duidelijk beleid op gebied van cyberpesten en hoe zorg je voor positief gedrag? Wat kan jouw rol als bemiddelaar zijn in een conflict?
   
2-Dichtbij.png Thema 2: Dichtbij leiderschap
Samen werken, leren en leven in een leergemeenschap waar de leiders betrokken zijn bij de mensen en hun werkzaamheden. Dat is de kern van dichtbij leiderschap. Nauw verbonden met je team en door gebruik van moderne media blijf je altijd op de hoogte en betrokken en geef je samen vorm aan de schoolgemeenschap. Hoe zorg je voor een goed werkklimaat. Hoe kun je als schoolleider de stress bij teamleden reduceren en hen op een goede manier leren omgaan met veranderingen en tegenslagen? Hoe open sta je als leider met je eigen intuïtieve weten tegenover de tegenspraak en de kijk van de ander? En vanuit welke morele overtuigingen geef je leiding? Hoe ga je de dialoog aan met teams, ouders en leerlingen? Hoe kun je ouders actief anders inzetten?
   
Thema 3: Delend leiderschap
In een netwerk dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van delend leiderschap. Het gaat om het opbouwen en in stand houden van netwerken waarbinnen vernieuwing en creatie alle ruimte krijgen. Hoe stimuleer je samenwerking en feedback met gamification? Schoolleiders hebben de taak om leerkrachten met elkaar te verbinden zodat ze met en van elkaar leren. Richt je je bij onderwijsvernieuwing op je eigen leerprocessen, en die van je leerkrachten én leerlingen? Steeds meer scholen gaan over tot het ‘anders organiseren’ van hun onderwijs. Wat betekent dit voor de inhoud van het werk, de taken en verantwoordelijkheden van het personeel op school? En wat kun je van elkaar leren, bijvoorbeeld over het bevorderen van doeldenken op je school? 
   
Thema 4: Dynamisch leiderschap
De basis van dynamisch leiderschap is lerend leiderschap. Er is continu verandering en aanpassing nodig in een steeds veranderende setting, om tot een nieuw perspectief te komen. Ben je je bewust van de emotionele structuur die onder veranderingsprocessen liggen? Bij elke veranderpraktijk geldt: wees consequent in taalgebruik en in te zetten interventies. Scholen werken binnen de Jeelo-community aan permanente ontwikkeling van het onderwijs. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we bewegend leren in plaats van zittend leren voor kinderen stimuleren? Wat kunnen we, ten slotte, leren van Google en wat kan Google betekenen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen?

 

 


Mede mogelijk gemaakt door:

ProQualis.png
bazalt-groep-avscongres2019.png

En:
Presikhaaf Schoolmeubelen
 
omjs-logo-handtekening.png
 

Download de brochure

Brochure AVS-congres 2019

 

10 redenen om het AVS-congres te bezoeken

 1. Netwerken, interessante discussies aangaan en informatie uitwisselen
 2. Collegiale ontmoetingen
 3. Boeiende sprekers en interessante workshops
 4. Energie en inspiratie opdoen
 5. Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling
 6. Goede voorbeelden en ideeën opdoen: leren van collega’s
 7. Informatie over actuele ontwikkelingen, visies en modellen op onderwijsinhoudelijk en leidinggevend gebied
 8. Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten en producten
 9. Een smakelijke lunch en ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers
 10. Weer weten waarom u leidinggevende bent geworden

Schoolleidersregister PO
Het AVS-congres is aangemerkt als bron voor informeel leren.
Je ontvangt een digitaal bewijs van deelname.
 

Volg het congres #avscongres

linkedin icon facebook icon twitter icon

Thema 1 Duidelijk leiderschap

Duidelijk leiderschap

Duidelijk leiderschap is te vinden in een visie en een heldere koers op weg naar de toekomst. Heldere communicatie en verantwoording afleggen zijn hierbij vanzelfsprekend. Maar ook duidelijkheid creëren voor je personeel en open staan voor vernieuwing en ontwikkeling: maak je medewerkers gelukkig, dan presteren ze beter. Wat levert investeren in een Gelukkige School op? Hoe kun je met elkaar de koers van de school bepalen? Is de inrichting van je onderwijs ‘passend’ voor de toekomst? Hoe maak je keuzes in het onderwijs en ga je om met tijd, energie en drukte? En hoe maak je een duidelijk beleid op gebied van cyberpesten en hoe zorg je voor positief gedrag? Wat kan jouw rol als bemiddelaar zijn in een conflict?


Jeroen Driessen
 Jeroen Driessen
Plenaire sessie

“Happy employees, make happy customers”. Deze bedrijfsfilosofie is volgens Jeroen Driessen de sleutel tot het succes van Driessen Groep. Want gelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek en staan meer open voor vernieuwing en ontwikkeling. Mensen willen werken op een plek waar ze iets kunnen bijdragen (purpose), op een manier die ze leuk vinden (pleasure). Als je eigen mensen gelukkig zijn, dan maken zij je klanten (of leerlingen) gelukkig. “We moeten af van het idee dat personeel een kostenpost is. Mensen zijn je belangrijkste activa”. Fijne werkplek, gratis opleidingen,... [lees verder]


Driessen is een organisatie met zes dochterondernemingen, tien locaties door Nederland, ruim 500 interne medewerkers, 1200 opdrachtgevers en als uitzendbureau met 15.000 flexibele medewerkers marktleider in de overheidssector.

Jeroen Driessen is CEO van Driessen Groep. www.driessengroep.nl en https://foundation.driessen.nl
Pien Hoogenboom
 Pien Hoogenboom
Workshop

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen hierbij in te zetten. Zeker als het een conflict van een ander of een organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing komen. Maar hoe doen die partijen dat en wat kan jouw rol als bemiddelaar zijn?

We gaan aan de slag met het oefenen van een aantal... [lees verder]


Pien Hoogenboom is hoofd mediation & training bij The Lime Tree. www.thelimetree.nl
Dick Middelhoek
 Dick Middelhoek
Workshop

Al in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten ontwikkelen en vormen. Dick Middelhoek heeft deze ideeën verwerkt tot een interactieve workshop over leiderschap en keuzes maken in het onderwijs. Hij neemt je in ongeveer 1,5 uur mee door de tijd, we oefenen samen en na afloop heb je een aantal nieuwe inzichten en praktisch bruikbare ideeën over hoe om te gaan met tijd, energie en... [lees verder]


Dick Middelhoek is trainer bij Bureau Overleren en de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en trainer van de Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.isvw.nl en www.avs.nl/cel/praktischefilosofie
Martine Maes

Nicole Hanegraaf

Elly Marwitz
 Martine Maes, Nicole Hanegraaf, Elly Marwitz
Workshop

De inrichting van je onderwijs volgt vanuit de eigen visie en overtuiging van school en bestuur. Onze snel veranderende wereld lijkt nu te vragen om een herbezinning op het concept ‘school’ zoals we dat al vele jaren kennen. Want: leiden we onze kinderen nog op voor hún toekomst? Hoe kunnen we als professionals in het sociale domein het individuele kind het beste in zijn ontwikkeling ondersteunen? Is de inrichting van ons onderwijs ‘passend’ voor de toekomst? Hoe kan dit ontwikkelproces voorbeelden opleveren van ‘bijvangsten’, zoals verlaging van de werkdruk en het aantrekkelijker maken... [lees verder]


Martine Maes is initiatiefnemer en matchmaker van de Brigade Anders leren Anders organiseren. Nicole Hanegraaf, is clusterdirecteur bij Delta Onderwijs en brigadier. Elly Marwitz is coach, docent leiderschapsopleidingen Katholieke Pabo Zwolle en brigadier. https://martinemaes.nl en www.andersleren-andersorganiseren.nlNoud Cornelissen

Roel Hoogendoorn
 Noud Cornelissen, Roel Hoogendoorn
Workshop

Plannen genoeg op school: schoolplan, jaarplan, teamplan, communicatieplan.  Welk plan dan ook, je wilt als schoolleider dat het een succes wordt. De school is wettelijk verplicht elke vier jaar een schoolplan te maken. Wat ooit een verplicht nummer was, is nu voor veel scholen een levend en richtinggevend document om samen de koers te bepalen en vast te houden.

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over vragen als: Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen jouw plan is, maar ‘jullie’ plan wordt? En vooral: dat het werkt! Hoe kun je met elkaar de koers van... [lees verder]


Noud Cornelissen is eigenaar van bureau Cornelissen Communicatie en hoofddocent van de Leergang Communicatie & PR van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Roel Hoogendoorn is algemeen directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena. www.coco.nl en www.avs.nl/cel/communicatie
Paul Byrne
 Paul Byrne
Workshop

The focus of employing positive behaviour strategies is to create an improved school environment in which teachers can teach and students can learn by minimising the distraction of inappropriate behaviour. This workshop is based on methods which have proven successful in the Carrick-on-Shannon Community School in County Leitrim in Ireland, a second level school of 650 pupils and has approximately 50/50 ratio of boys to girls. The school is a state school and accepts all students who apply to become pupils.

The workshop will focus on the following:

 • Review of the... [lees verder]


  Paul Byrne is the Deputy Principal of Carrick-on-Shannon Community School in County Leitrim, Ireland. He is a member of the board of the European School Heads Association (ESHA) and also a council member of the International Confederation of Principals (ICP). www.carrickcs.ie en www.esha.org
Clara den Boer
 Clara den Boer
Lezing

Hét certificaat van de Gelukkige School, waarbij jij bepaalt of je het haalt! Wat zijn de kenmerken van een Gelukkige School? Wat levert investeren in een Gelukkige School op? Hoe draagt de Gelukkige School bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, minder ziekteverzuim en betere samenwerking? Wat kun je als schoolleider doen om te werken aan een Gelukkige School? Welke bijdrage levert de positieve psychologie en organisaties? Welke interventies zijn er mogelijk? Wat kunnen we leren van gelukkige organisaties?  Clara neemt je vanuit haar psychologische en bedrijfskundige achtergrond mee in haar... [lees verder]


Clara den Boer is oprichter en eigenaar van De Gelukskoffer. www.gelukskoffer.nlThema 2 Dichtbij leiderschap

Dichtbij leiderschap

Samen werken, leren en leven in een leergemeenschap waar de leiders betrokken zijn bij de mensen en hun werkzaamheden. Dat is de kern van dichtbij leiderschap. Nauw verbonden met je team en door gebruik van moderne media blijf je altijd op de hoogte en betrokken en geef je samen vorm aan de schoolgemeenschap. Hoe zorg je voor een goed werkklimaat? Hoe kun je als schoolleider de stress bij teamleden reduceren en hen op een goede manier leren omgaan met veranderingen en tegenslagen? Hoe open sta je als leider met je eigen intuïtieve weten tegenover de tegenspraak en de kijk van de ander? En vanuit welke morele overtuigingen geef je leiding? Hoe ga je de dialoog aan met teams, ouders en leerlingen? Hoe kun je ouders actief anders inzetten?


Arnold Jonk
 Arnold Jonk
Plenaire sessie

Arnold Jonk was zes jaar hoofdinspecteur voor het basisonderwijs, en maakte vorig jaar de stap naar onderwijsbestuurder. Hij vertelt tijdens deze interactieve lezing over zijn ervaringen, met name wat hem opvalt bij schoolleiderschap in deze tijden van lerarentekorten.

[lees verder]


Arnold Jonk, voormalig hoofdinspecteur van de Onderwijsinspectie, is bestuurder van Samen tussen Amstel en IJ. http://samentussenamstelenij.nl
Ton Bruining
 Ton Bruining
Sessie

Onderwijs is ‘waardenwerk’ (werken vanuit en aan waarden). We willen kinderen toerusten op de samenleving van morgen. Vanuit welke morele overtuigingen doen we dat? Leidinggeven in het onderwijs vraagt om aandacht voor het ontwikkelen van waarden en normen, standpunten durven innemen, zorgen voor aanspreekbaarheid daarop, en de vertaling van waarden en normen in concrete onderwijspraktijken, professionalisering en beleid. Durf jij het gesprek aan te gaan met je team? Bovenal gaat het om het vermogen om lering te trekken uit het streven naar ‘goed onderwijs’. Doe mee met een schrijfoefening... [lees verder]


Ton Bruining is adviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl
Els Markink
 Els Markink
Workshop

Bij leiderschapsontwikkelingen kan filosofie als inspiratiebron dienen. De filosofie is de meest efficiënte wijze van tobben. Het helpt ons antwoord te geven op drie grote vragen:
Hoe houden we het met de dingen uit? Hoe houden we het met elkaar uit? En hoe houd ik het met mezelf uit?

Je verandert van jongs af voortdurend, maar je blijft toch herkenbaar. Hoe komt dat? Hoe kan de leider richting de toekomst vertrouwen op ‘je eigen kijk is je eigen gelijk’? Hoe open sta je als leider met je eigen intuïtieve weten tegenover de tegenspraak en de kijk van de ander? Hoe organiseer... [lees verder]


Els Markink is opleider en adviseur bij NSO-CNA Leiderschapsacademie. www.nso-cna.nl
Janny Budding
 Janny Budding
Workshop

Uitdagingen, veranderingen en (onverwachte) tegenslagen zijn zaken waar schoolleiders steeds meer mee te maken hebben. In deze workshop gaan we dieper in op hoe jij, als schoolleider, hier in de dagelijkse praktijk mee om kunt gaan zonder jezelf te verliezen. Daarbij gaat het zowel om jouw eigen veerkracht, als om de ondersteuning van de veerkracht van het team.

Hoe kun jij als schoolleider de stress bij teamleden reduceren en hen op een goede manier leren omgaan met uitdagingen, veranderingen en tegenslagen? Wat zijn je eigen sterke kanten en uitdagingen? Hier ga je in deze... [lees verder]


Janny Budding is partner, trainer, coach en consultant bij Xpand Nederland. https://xpand.eu/nl
Pepijn Happel

Marcel Raassens
 Pepijn Happel, Marcel Raassens
Workshop

Het bestuur belooft wel een beter werkklimaat, maar lukt dit ook? Een good practice die laat zien hoe de GMR samen met het bestuur de werkbeleving van de medewerkers gemeten en bespreekbaar gemaakt heeft. Samen hebben ze opgetrokken om het werkklimaat te verbeteren.

Het wat, waarom en hoe van onze succesvolle aanpak komt ruimschoots aan bod in deze praktische workshop. Ontdek en ervaar elkaars beleving bij je eigen werkklimaat. Laat je inspireren door een nieuwe mini-gewoonte om een positieve bijdrage te leveren aan dit werkklimaat. En hoe zorg je voor borging hiervan? Deel ook jouw... [lees verder]


Pepijn Happel is florateur en oprichter van advies- en trainingsbureau Floration. Marcel Raassens is zelfstandig ondernemer. www.floration.nl
Paul ‘t Mannetje

Mil van Beek
 Paul ‘t Mannetje, Mil van Beek
Workshop

Tijdens deze workshop ontdek je op een dynamische wijze zelf je opeenvolgende niveaus van visie, missie, waarden en overtuigingen en de samenhang daarvan voor jouw optimale functioneren. Door deze ervaring en de informatie die je van de workshopgevers ontvangt, krijg je ook inzicht in de uitdagende mogelijkheden en opbrengsten van deze werkwijze voor je team en je hele schoolorganisatie. Ga mee op ontdekkingstocht en doe je voordeel met praktijktips en -voorbeelden!

[lees verder]


Paul ‘t Mannetje en Mil van Beek zijn trainer en coach bij ’t Mannetje & Co en hoofddocenten van de Leergang Talentvol leiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.tmannetjeenco.nl en www.avs.nl/cel/talentvol-leiderschap
Pieter Duits
 Pieter Duits
Workshop

We verzamelen al jaren samen met scholen data over onder andere de kwaliteit, de veiligheid en het klimaat, zoals leerlingen en ouders dat ervaren. Door middel van nieuwe technieken kunnen we nu ook leerlingen vanaf groep 3 vragen naar bijvoorbeeld hun sociale veiligheid. Daarvoor ontwikkelen we samen met het speciaal onderwijs zelfs een vragenlijst met een VR-bril, die je kan uitproberen in deze workshop. Al die data blijven echter holle feiten zolang we ze niet duiden, vanuit verschillende perspectieven (leerlingen, ouders, medewerkers, schoolleiding). Wat vinden we ervan? Welke beleving... [lees verder]


Pieter Duits is organisatieadviseur bij B&T organisatieadvies. www.vbent.orgThema 3 Delend leiderschap

Delend leiderschap

In een netwerk dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van delend leiderschap. Het gaat om het opbouwen en in stand houden van netwerken waarbinnen vernieuwing en creatie alle ruimte krijgen. Hoe stimuleer je samenwerking en feedback met gamification? Schoolleiders hebben de taak om leerkrachten met elkaar te verbinden zodat ze met en van elkaar leren. Richt je je bij onderwijsvernieuwing op je eigen leerprocessen, en die van je leerkrachten én leerlingen? Steeds meer scholen gaan over tot het ‘anders organiseren’ van hun onderwijs. Wat betekent dit voor de inhoud van het werk, de taken en verantwoordelijkheden van het personeel op school? En wat kun je van elkaar leren, bijvoorbeeld over het bevorderen van doeldenken op je school?


Antoon Sturkenboom
 Antoon Sturkenboom
Plenaire sessie

Organisaties veranderen, maar hoe krijg je de medewerkers mee? Deelnemers maken kennis met de behavioural design aanpak van Liftov en ontwerpen een eerste stap naar en oplossing voor een relevante onderwijsvraag. De behavioural design aanpak biedt inspirerende cases waarin gamification toegepast wordt voor het stimuleren van samenwerking en feedback. Daarnaast verkennen we enkele relevante thema’s met elkaar in een design thinking sessie. In deze plenaire sessie krijg je handvatten om op een speelse manier gedragsverandering bij medewerkers te stimuleren. Raak geïnspireerd door de... [lees verder]


Antoon Sturkenboom is mede-eigenaar van ontwerpbureau Liftov. https://liftov.nl
Loes van Wessum
 Loes van Wessum
Workshop

Schoolleiders en leraren professionaliseren zich op diverse manieren. Niet alleen door het volgen van een opleiding of workshop, maar ook door activiteiten als congresbezoek, collegiale uitwisseling, experimenteren in de les, ontwikkelen van lesmateriaal, wederzijds lesbezoek, et cetera.  Voor de schoolleider en de leraar is het soms lastig vast te stellen wat die verschillende professionaliseringsvormen nu eigenlijk opleveren. In deze workshop gaan we aan de slag met een methodiek om opbrengsten van professionalisering in kaart te brengen.

Twee lectoraten hebben samengewerkt en een... [lees verder]


Loes van Wessum is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. www.windesheimflevoland.nl
Marcel Bogaarts

Carola Riemens

Marije Heijdenrijk
 Marcel Bogaarts, Carola Riemens, Marije Heijdenrijk
Workshop

Vaak organiseren we de verbetering van onderwijs. En als het daarbij blijft, missen we de boot! Onderwijsverbetering vraagt namelijk focus op het leren van leraren en leiding. Durf jij de check te doen? Organiseer je jouw eigen onderwijsvernieuwing en richt je je daarbij ook op leerprocessen voor jou en je leraren? Terwijl het leren van leerlingen centraal staat?

In deze workshop houden we onszelf tegen het licht om te zien in welke mate ons veranderproces doordrongen is van leren. Aan de hand van een casus over de invoering van Kagan coöperatief leren lichten we het (team)leren als... [lees verder]


Marcel Bogaarts is directeur van Bazalt. Carola Riemens is trainer, coach en adviseur bij Bazalt. www.bazalt.nl
Marije Heijdenrijk is trainer bij Leren Zichtbaar Maken. www.lerenzichtbaarmaken.nl
Antoon Sturkenboom
 Antoon Sturkenboom
Workshop

Organisaties veranderen, maar hoe krijg je de medewerkers mee? Deelnemers maken kennis met de behavioural design aanpak van Liftov en ontwerpen een eerste stap naar en oplossing voor een relevante onderwijsvraag. De behavioural design aanpak biedt inspirerende cases waarin gamification toegepast wordt voor het stimuleren van samenwerking en feedback. Daarnaast verkennen we enkele relevante thema’s met elkaar in een design thinking sessie. In deze workshop krijg je handvatten om op een speelse manier gedragsverandering bij medewerkers te stimuleren. Raak geïnspireerd door de mogelijkheden... [lees verder]


Antoon Sturkenboom is mede-eigenaar van ontwerpbureau Liftov. https://liftov.nl
Renske Licht

Deborah van den Berg
 Renske Licht, Deborah van den Berg
Workshop

Steeds meer scholen gaan over tot het ‘anders organiseren’ van hun onderwijs. Om meer recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen of intensiever te kunnen samenwerken met de opvang en ook als antwoord op krimp, werkdruk, Passend onderwijs of bijvoorbeeld het lerarentekort. Maar wat betekent het ‘anders organiseren’ voor de inhoud van het werk, de taken en verantwoordelijkheden van het personeel op school? Het Arbeidsmarktplatform PO heeft hier onderzoek naar gedaan. Tijdens de workshop bespreken we vragen als: Welke vormen van ‘anders organiseren’  zijn er? Wat zijn de doelen?... [lees verder]


Renske Licht is programmaleider Professionele werkomgeving voor het Arbeidsmarktplatform PO.
Deborah van den Berg is onderzoeksadviseur bij CAOP.
Mark Weekenborg
 Mark Weekenborg
Workshop

Schoolleiders en leerkrachten van de ontwikkelteams ‘Curriculum.nu’ leggen de laatste hand aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen. Wat betekent die herijkte onderwijsopdracht voor jouw school en jouw rol als schoolleider? Hoe gemakkelijk is het om de kerndoelen te implementeren? Moet je het eigenaarschap bij je team versterken? Hoe kun je door het stellen van de 'waartoe'-vraag duurzaam de kwaliteit van jouw school versterken? Wat kun je van elkaar leren, bijvoorbeeld over het bevorderen van doeldenken op school? In gesprekstafels bespreken we het onderwijsaanbod en gaan we in op het... [lees verder]


Mark Weekenborg is senior adviseur bij programma Curriculum.nu. https://curriculum.nu
Jan Jutten
 Jan Jutten
Workshop

Delen van kennis en vaardigheden is een belangrijke hefboom voor duurzame schoolontwikkeling. Schoolleiders hebben de taak om leerkrachten met elkaar te verbinden zodat ze met en van elkaar leren. Niet alle vormen van samenwerking blijken effectief. Andy Hargreaves maakt in zijn recente boek een onderscheid tussen Professionele Samenwerking en Samenwerken aan Professionaliteit. In de school wordt vooral de eerste vorm vaak toegepast. Leerkrachten wisselen ervaringen uit, ze overleggen in groepjes, ze gaan bij elkaar in de klas kijken en bespreken samen problemen tijdens intervisie. De... [lees verder]


Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren. Hij is trainer van diverse leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.natuurlijkleren.org en www.avs.nl/professionaliseringThema 4 Dynamisch leiderschap

Dynamisch leiderschap

De basis van dynamisch leiderschap is lerend leiderschap. Er is continu verandering en aanpassing nodig in een steeds veranderende setting, om tot een nieuw perspectief te komen. Ben je je bewust van de emotionele structuur die onder veranderingsprocessen liggen? Bij elke veranderpraktijk geldt: wees consequent in taalgebruik en in te zetten interventies. Scholen werken binnen de Jeelo-community aan permanente ontwikkeling van het onderwijs. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we bewegend leren in plaats van zittend leren voor kinderen stimuleren? Wat kunnen we, ten slotte, leren van Google en wat kan Google betekenen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen?


Zachary Walker

John Amaechi
 Zachary Walker, John Amaechi
Plenaire sessie

Deze plenaire sessie wordt in het Engels gehouden.

In this engaging, provocative talk Drs. Zachary Walker and John Amaechi describe the importance of recognising your impact as a leader and giant.  Based on research, personal examples, and humorous anecdotes from both the workplace and life, Zachary and John will ask you to look closely at what you do and the power you have within your schools.  Be prepared to understand you are disproportionately powerful and that interactions that you might think are inconsequential are life-changing for others.

[lees verder]


Dr Zachary Walker is an academic, author, and speaker. In 2018, Zachary joined the University College London (UCL) Institute of Education (IOE) as an Associate Professor. At IOE, Zachary currently serves in the Department of Psychology and Human Development as the Programme Leader for Graduate Programs in Special Education and International Inclusive Leadership. Prior to joining IOE, Zachary was a faculty member at the National Institute of Education in Singapore from 2013-2018, where he served as a leader in Pedagogical Development and Innovation and on the 21st Century Teaching and Learning Framework taskforce. Zachary's current work focuses on educational neuroscience, mobile technology, and leadership. He is author of the book ‘Teaching the Last Backpack Generation’. He has delivered talks to education leaders and higher education faculty in North America, Central America, Europe, Africa, and Asia. www.drzacharywalker.com

John Amaechi is a respected organisational psychologist, Chartered Scientist, best-selling New York Times author and CEO of APS (Amaechi Performance Systems), a consultancy that partners with organisations to help leaders move from being transactional to transformational. He focuses on improving performance, solving intractable people problems and creates thriving workplaces. Prior to founding his own firm, John spent several years as a professional athlete, becoming the first Brit to play in the National Basketball Association (NBA). www.amaechiperformance.com
Rietje Goosen de Wild

Janneke van Zandbeek
 Rietje Goosen de Wild, Janneke van Zandbeek
Workshop

Kies jij ook voor de workshop bewegend leren? Met actief, krachtig, bewegend onderwijs, behaal je hogere resultaten en creëer je meer betrokkenheid en plezier in leren. Met bewegend onderwijs komt ieder kind tot zijn recht. Kinderen willen bewegen. En dit heeft een grote impact op de activiteit van hun hersenen. Ze kunnen pas goed stilzitten als ze een goede balans en lichaamsbeheersing hebben ontwikkeld. En toch gaan de lesmethodes voor onze kinderen vaak uit van ‘zittend’ oefenen en leren.

We willen jou als schoolleider, inspireren om bewegend leren via 321Start een plek te geven... [lees verder]


Rietje Goosen de Wild is leerkracht van basisschool Herman-Jozef in Middelrode, mede-eigenaar bij juf juf (onderdeel van 321Start) en promotor van bewegend leren. Janneke van Zandbeek is leerkracht in het basisonderwijs in het Brabantse Sint-Michielsgestel en omstreken, en mede-eigenaar bij juf juf. www.jufjuf.nl en www.hermanjozef.nl
Korouche Yoesefi
 Korouche Yoesefi m.m.v. moderator Henk Derks
Workshop

Commercie en maatschappelijk belang kunnen in elkaars verlengde liggen. Een kijkje in de keuken van Google, dat meer is dan alleen een zoekmachine of bigdata generator. Wat kunnen we leren van Google en wat kan Google betekenen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen?

Google, met wereldwijd meer dan 70.000 werknemers, heeft nog altijd een startup cultuur. Aan nieuwe medewerkers wordt niet gevraagd naar hun diploma’s, maar naar hun toegevoegde waarde, creativiteit, samenwerkingsskills en flexibiliteit. De projecten waar Google aan werkt, hebben de komende jaren  impact op de... [lees verder]


Korouche Yoesefi is programma-manager bij Google. www.google.com
Zachary Walker

John Amaechi
 Zachary Walker, John Amaechi
Workshop
Deze workshop wordt in het Engels gehouden.
 
Drs. John Amaechi and Zachary Walker will build on their Finding your Giant Keynote by discussing five languages of leadership.  This workshop will be interactive, fun, and engaging as we discuss the importance of understanding interpersonal interactions.  Prepare to be challenged and inspired to improve the engagement and motivation of teachers and staff in your school through unique communication tools.
[lees verder]


Dr Zachary Walker is an academic, author, and speaker. In 2018, Zachary joined the University College London (UCL) Institute of Education (IOE) as an Associate Professor. At IOE, Zachary currently serves in the Department of Psychology and Human Development as the Programme Leader for Graduate Programs in Special Education and International Inclusive Leadership. Prior to joining IOE, Zachary was a faculty member at the National Institute of Education in Singapore from 2013-2018, where he served as a leader in Pedagogical Development and Innovation and on the 21st Century Teaching and Learning Framework taskforce. Zachary's current work focuses on educational neuroscience, mobile technology, and leadership. He is author of the book ‘Teaching the Last Backpack Generation’. He has delivered talks to education leaders and higher education faculty in North America, Central America, Europe, Africa, and Asia. www.drzacharywalker.com

John Amaechi is a respected organisational psychologist, Chartered Scientist, best-selling New York Times author and CEO of APS (Amaechi Performance Systems), a consultancy that partners with organisations to help leaders move from being transactional to transformational. He focuses on improving performance, solving intractable people problems and creates thriving workplaces. Prior to founding his own firm, John spent several years as a professional athlete, becoming the first Brit to play in the National Basketball Association (NBA). www.amaechiperformance.com
Pia Umans
 Pia Umans
Workshop

Groepen hebben een cognitieve en een emotionele structuur. Keuzes in veranderingsprocessen binnen de school(organisatie) lijken vaak uit de cognitieve structuur te komen, maar of deze veranderingen werkelijk tot resultaat komen, hangt af van de emotionele structuur. Bewustwording van de emotionele structuur van onszelf en die van de groep geeft inzicht om tot duurzame besluiten te komen. Waar ben jij bang voor, waar is de groep bang voor? Maar ook, waar word jij blij van en waar wordt de groep enthousiast van?

Om effectief in groepen te kunnen werken, is inzicht in de werking van... [lees verder]


Pia Umans is directeur en oprichter van Plata Onderwijs. www.plataonderwijs.nl. Ze is hoofddocent van de Leergang Veranderen met Transactionele Analyse van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.avs.nl/cel/veranderprocessen
Vivian Berden

Lonneke Hubers

Wilma van der Pol
 Vivian Berden, Lonneke Hubers, Wilma van der Pol
Workshop

Scholen werken binnen de Jeelo-community aan permanente ontwikkeling van het onderwijs. Samen zorgen ze dat steeds meer leerlingen meer leren. Elke school werkt volgens drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Het Jeelo-onderwijs - je eigen leeromgeving - is gericht op betrokkenheid van leerlingen bij de maatschappij en de directe leefomgeving. De maatschappij moet de klas in en vice versa. De effecten zijn: meer betrokkenheid van de leerlingen bij de les, van het team bij de lesstof en van de ouders bij de school. Voor Jeelo-schoolleiders is ‘leiderschap in 4D’ zeer... [lees verder]


Vivian Berden is directeur bij obs De Graswinkel in Weert. Lonneke Hubers is directeur van basisscholen De Zilverberg in Overasselt en De Tandem in Nederasselt en Wilma van der Pol is directeur van basisschool Willibrordus in Esch. www.jeelo.nlVolledig programma
De (plenaire) sessie en workshops zijn onderverdeeld in de 4D-thema’s: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch leiderschap. Elk thema beschikt over een grotere plenaire sessie (met toonaangevende sprekers als Jeroen Driessen, Arnold Jonk, Antoon Sturkenboom en Zachary Walker), met daarnaast workshops en sessies.

00. Centrale inleiding - BOTS like you. Over mens en robot
Maarten Lamers & Peter van der Putten (Inleiding)

01. Werkgeluk als sleutel achter het succes
Jeroen Driessen (Plenaire sessie)

02. Vaardiger in conflict
Pien Hoogenboom (Workshop)

03. Gelijkmoedig Leiderschap
Dick Middelhoek (Workshop)

04. Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op concept ‘school’
Martine Maes & Nicole Hanegraaf & Elly Marwitz (Workshop)

05. Koers van je school bepalen en vasthouden
Noud Cornelissen & Roel Hoogendoorn (Workshop)

07. Positive behaviour strategies
Paul Byrne (Workshop)

08. De Gelukkige School
Clara den Boer (Lezing)

01. Stichting School en Veiligheid
(Pitch)

02. Zorgen om motorische ontwikkeling jeugd
Ziggy Tabacznik (Pitch)

03. 5e D: duurzaamheid
Commissie Duurzaam Vitaal (Pitch)

04. Zit met Pit!
Yolanda van Hoorn (Pitch)

05. Kindermishandeling signaleren en werken met de meldcode
Augeo foundation (Pitch)

09. Waarderen van leiderschap
Arnold Jonk (Plenaire sessie)

10. Het morele kompas van eigentijds schoolleiderschap
Ton Bruining (Sessie)

11. Lucht in leiderschap
Els Markink (Workshop)

12. Veerkracht
Janny Budding (Workshop)

13. Beleef jij de belofte?
Pepijn Happel & Marcel Raassens (Workshop)

14. Maak echt het verschil met je visie en missie!
Paul ‘t Mannetje & Mil van Beek (Workshop)

15. Het is zooo dichtbij te halen...
Pieter Duits (Workshop)

16. Met gamification naar gedragsverandering
Antoon Sturkenboom (Plenaire sessie)

17. Breng opbrengsten van professionalisering in kaart
Loes van Wessum (Workshop)

18. Verbeteren van onderwijs: organiseren én leren!
Marcel Bogaarts & Carola Riemens & Marije Heijdenrijk (Workshop)

19. Met gamification naar gedragsverandering
Antoon Sturkenboom (Workshop)

20. Anders leren, anders werken
Renske Licht & Deborah van den Berg (Workshop)

21. Curriculum.nu implementeren in je school
Mark Weekenborg (Workshop)

22. Verbindend Leiderschap: samen werken aan professionaliteit
Jan Jutten (Workshop)

23. Finding Your Giant
Zachary Walker & John Amaechi (Plenaire sessie)

24. 321Start: bewegend leren in de praktijk
Rietje Goosen de Wild & Janneke van Zandbeek (Workshop)

26. Hoe blijf je innovatief?
Korouche Yoesefi m.m.v. moderator Henk Derks (Workshop)

27. The languages of Leadership
Zachary Walker & John Amaechi (Workshop)

28. Groepsdynamisch werken bij veranderingsprocessen
Pia Umans (Workshop)

29. De 4D’s van Jeelo-schoolleiders
Vivian Berden & Lonneke Hubers & Wilma van der Pol (Workshop)

99. Centrale afsluiting
Ernst-Jan Stigter (Afsluiting)

Prikkelende pitches

Man met koptelefoon
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere prikkelende pitches van nieuwe of niche organisaties te volgen in de Grand Hall (meteen links bij binnenkomst, bij de trap). In een ‘silent disco-concept’ kunnen toehoorders een koptelefoon opzetten en meeluisteren. Na de pitch kun je verder van gedachten wisselen met de betreffende spreker. Organisaties die meedoen aan de pitches zijn bijvoorbeeld: commissie Duurzaam Vitaal en de Beweging tegen Kindermishandeling. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Doel is elkaar te inspireren! Aanmelding ter plekke.

Stichting School en Veiligheid

 

SSV-logo.pngEen veilige sfeer in de klas begint bij jijzelf. In de ondersteuning van Stichting School & Veiligheid staat het gesprek met elkaar en het werken aan een sociaal veilige omgeving voor leerkrachten en leerlingen centraal. Heel vaak gaat dat als vanzelf, maar er zijn ook situaties die het beladen maken. Denk aan pestgedrag, verbaal geweld, discriminerende of racistische opmerkingen of polariserend gedrag. School & Veiligheid ondersteunt scholen kosteloos bij het werken aan een veilige sfeer in de klas en een goed pedagogisch klimaat in de school. Dit doen ze zowel met een uitgebreide website en een helpdesk, als de succesvolle teamtraining Dialoog onder Druk en dé landelijke lerarenconferentie Met Alle Respect! Luister naar ze in hun pitch om meer te horen!
www.schoolenveiligheid.nlZorgen om motorische ontwikkeling jeugd

 Ziggy Tabacznik

MQ_Concentratie_Sprong-400_0.jpgOnderzoek laat zien dat de motorische vaardigheden van onze jeugd momenteel drastisch afnemen. En dat de motoriek een cruciale voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid en leerprestaties. De MQ Scan brengt snel, eenvoudig en betrouwbaar het motorische niveau van de leerlingen op jouw school in kaart. Zodat (vak)docenten gericht aan behoeften en achterstanden kunnen werken. Vind jij het ook belangrijk dat leerlingen jouw school verlaten met een goede motorische basis? Kom in beweging en zet de MQ Scan in.
Ziggy Tabacznik is mede-oprichter van Schooljudo en ook ex-topjudoka.
Doe mee via www.mqscan.nl of bezoek MQ op het AVS-Congres.5e D: duurzaamheid

 Commissie Duurzaam Vitaal

commissie-duurzaam-vitaal-400_0.jpgDe 4 D’s in het thema van het AVS-congres staan voor: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch leiderschap. Voor de huidige generatie leidinggevenden in het funderend onderwijs zijn dit zowel uitdagingen als ook doelen, te bereiken met eigentijdse vaardigheden. Werkgeluk staat daarbij centraal.

Vanuit het perspectief van de commissie Duurzaam Vitaal zien wij de 4 D’s als volgt:

 • Duidelijk: het pensioen komt dichterbij, laat dat duidelijk zijn - fase van bewustwording en nieuw perspectief. Resultaat: ‘bewustwording’
 • Dichtbij: betrokken zijn - verbinding zoeken - dichterbij de kern. Resultaat: ‘aandacht’
 • Delend: in vertrouwen ervaringen delen met elkaar. Resultaat: ‘trots’
 • Dynamisch: actief -  in beweging - daadkrachtig – levendig. Resultaat: ‘energie’

De commissie Duurzaam Vitaal voegt de 5e D toe: Duurzaamheid.

Deze AVS-commissie wil ervaringen en toekomstplannen van voormalige en ervaren schoolleiders ‘Dynamisch’ met elkaar ‘Delen’. Uitgangspunt is zo lang mogelijk vitaal te blijven door fysiek en mentaal in beweging te blijven. Onderwerp is ‘geluk in/na Werk’.

Deze ontmoeting tussen (oud-)schoolleiders levert plezier en energie op voor een mooie en alternatieve toekomst!


Zit met Pit!

 Yolanda van Hoorn

Montessorischool Deventer_025.jpgKinderen en volwassenen brengen steeds meer tijd zittend door. Zowel thuis als op school en vaak achter een beeldscherm. Wat zijn de gevolgen van overmatig zitgedrag? En nog belangrijker: hoe kunnen we dit doorbreken? Het programma Zit met Pit! leert kinderen, leerkrachten en ouders alles over goed zitten, voldoende bewegen en gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. Dit gebeurt via lessen in de klas, cursussen voor leerkrachten en het verzorgen van thema-avonden voor ouders. Zit met Pit! is een erkende interventie binnen het thema De Gezonde School (valt onder het thema 'Sport en Bewegen'). Ruim 500 basisscholen werken al met het programma Zit met Pit!
Breng je klas in beweging! www.zitmetpit.nlKindermishandeling signaleren en werken met de meldcode

 Augeo foundation

AUGEO-FOUNDATION.jpgIn elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Kinderen vertellen vaak niet uit zichzelf over hun moeilijke thuissituatie. Wat kun je doen? De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt vermoedens in kaart te brengen, zorgen te bespreken en te beslissen over hulpverlenen en/of melden bij Veilig Thuis. Elke school heeft de wettelijk plicht om de meldcode te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen. Augeo Foundation ondersteunt directeuren, ib’ers en leerkrachten met scholing over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling.


Presikhaaf SchoolmeubelenJeeloOnderwijs maak je samenDriessene-WiseSLOSpijtenburgVervangingsfondsBazalt GroepB&T