header-avs-congres2019.png

29. De 4D’s van Jeelo-schoolleiders


Vivian Berden

Lonneke Hubers

Wilma van der Pol


Workshop
 Vivian Berden, Lonneke Hubers, Wilma van der Pol

Scholen werken binnen de Jeelo-community aan permanente ontwikkeling van het onderwijs. Samen zorgen ze dat steeds meer leerlingen meer leren. Elke school werkt volgens drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Het Jeelo-onderwijs - je eigen leeromgeving - is gericht op betrokkenheid van leerlingen bij de maatschappij en de directe leefomgeving. De maatschappij moet de klas in en vice versa. De effecten zijn: meer betrokkenheid van de leerlingen bij de les, van het team bij de lesstof en van de ouders bij de school. Voor Jeelo-schoolleiders is ‘leiderschap in 4D’ zeer herkenbaar, omdat Jeelo grote veranderingen op school teweegbrengt. Jeelo-schoolleiders vertellen vier ervaringsverhalen over leiderschap in 4D. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over een D en doen inspiratie op dit te vertalen naar hun eigen school.
Vivian Berden is directeur bij obs De Graswinkel in Weert. Lonneke Hubers is directeur van basisscholen De Zilverberg in Overasselt en De Tandem in Nederasselt en Wilma van der Pol is directeur van basisschool Willibrordus in Esch. www.jeelo.nl