header-avs-congres2019.png

26. Hoe blijf je innovatief?


Korouche Yoesefi


Workshop
 Korouche Yoesefi m.m.v. moderator Henk Derks

Commercie en maatschappelijk belang kunnen in elkaars verlengde liggen. Een kijkje in de keuken van Google, dat meer is dan alleen een zoekmachine of bigdata generator. Wat kunnen we leren van Google en wat kan Google betekenen voor het leren en de ontwikkeling van kinderen?

Google, met wereldwijd meer dan 70.000 werknemers, heeft nog altijd een startup cultuur. Aan nieuwe medewerkers wordt niet gevraagd naar hun diploma’s, maar naar hun toegevoegde waarde, creativiteit, samenwerkingsskills en flexibiliteit. De projecten waar Google aan werkt, hebben de komende jaren  impact op de samenleving, en specifiek het onderwijs. Leiderschap in 4D: dit behoort ook tot de kernwaarden van Google.
Korouche Yoesefi is programma-manager bij Google. www.google.com