header-avs-congres2019.png

22. Verbindend Leiderschap: samen werken aan professionaliteit


Jan Jutten


Workshop
 Jan Jutten

Delen van kennis en vaardigheden is een belangrijke hefboom voor duurzame schoolontwikkeling. Schoolleiders hebben de taak om leerkrachten met elkaar te verbinden zodat ze met en van elkaar leren. Niet alle vormen van samenwerking blijken effectief. Andy Hargreaves maakt in zijn recente boek een onderscheid tussen Professionele Samenwerking en Samenwerken aan Professionaliteit. In de school wordt vooral de eerste vorm vaak toegepast. Leerkrachten wisselen ervaringen uit, ze overleggen in groepjes, ze gaan bij elkaar in de klas kijken en bespreken samen problemen tijdens intervisie. De tweede vorm van samenwerken is specifiek gericht op het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven, onder andere op basis van recente kennis. Daarbij spelen samen onderzoeken en een goede dialoog een grote rol. Deze workshop gaat over de vraag hoe de schoolleider deze vorm van samenwerking mogelijk maakt.


Handout: workshop Verbindend Leiderschap

Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren. Hij is trainer van diverse leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.natuurlijkleren.org en www.avs.nl/professionalisering