header-avs-congres2019.png

21. Curriculum.nu implementeren in je school


Mark Weekenborg


Workshop
 Mark Weekenborg

Schoolleiders en leerkrachten van de ontwikkelteams ‘Curriculum.nu’ leggen de laatste hand aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen. Wat betekent die herijkte onderwijsopdracht voor jouw school en jouw rol als schoolleider? Hoe gemakkelijk is het om de kerndoelen te implementeren? Moet je het eigenaarschap bij je team versterken? Hoe kun je door het stellen van de 'waartoe'-vraag duurzaam de kwaliteit van jouw school versterken? Wat kun je van elkaar leren, bijvoorbeeld over het bevorderen van doeldenken op school? In gesprekstafels bespreken we het onderwijsaanbod en gaan we in op het onderscheid tussen kern- en keuzevakken, doorlopende leerlijnen en de balans in de hoofddoelen van het onderwijs.
Mark Weekenborg is senior adviseur bij programma Curriculum.nu. https://curriculum.nu