header-avs-congres2019.png

20. Anders leren, anders werken


Renske Licht

Deborah van den Berg


Workshop
 Renske Licht, Deborah van den Berg

Steeds meer scholen gaan over tot het ‘anders organiseren’ van hun onderwijs. Om meer recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen of intensiever te kunnen samenwerken met de opvang en ook als antwoord op krimp, werkdruk, Passend onderwijs of bijvoorbeeld het lerarentekort. Maar wat betekent het ‘anders organiseren’ voor de inhoud van het werk, de taken en verantwoordelijkheden van het personeel op school? Het Arbeidsmarktplatform PO heeft hier onderzoek naar gedaan. Tijdens de workshop bespreken we vragen als: Welke vormen van ‘anders organiseren’  zijn er? Wat zijn de doelen? Welke voor- en nadelen zijn er? Wat levert het op?

Dit vormt de basis voor het interactieve deel dat ingaat op de wenselijkheid van ‘anders organiseren’ en de randvoorwaarden die nodig zijn. Deelnemers gaan aan de slag vanuit hun eigen situatie, ervaringen, wensen, barrières en oplossingen.
Renske Licht is programmaleider Professionele werkomgeving voor het Arbeidsmarktplatform PO.
Deborah van den Berg is onderzoeksadviseur bij CAOP.