header-avs-congres2019.png

17. Breng opbrengsten van professionalisering in kaart


Loes van Wessum


Workshop
 Loes van Wessum

Schoolleiders en leraren professionaliseren zich op diverse manieren. Niet alleen door het volgen van een opleiding of workshop, maar ook door activiteiten als congresbezoek, collegiale uitwisseling, experimenteren in de les, ontwikkelen van lesmateriaal, wederzijds lesbezoek, et cetera.  Voor de schoolleider en de leraar is het soms lastig vast te stellen wat die verschillende professionaliseringsvormen nu eigenlijk opleveren. In deze workshop gaan we aan de slag met een methodiek om opbrengsten van professionalisering in kaart te brengen.

Twee lectoraten hebben samengewerkt en een methodiek ontwikkeld gebaseerd op het theoretische model van professionele groei van Clarke en Hollingsworth (2002).  Deze methodiek hebben zij zelf meerdere keren in de praktijk toegepast. In de workshop presenteert Van Wessum deze methodiek met voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met de methodiek om de werkbaarheid en bruikbaarheid zelf uit te proberen.
Loes van Wessum is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. www.windesheimflevoland.nl