header-avs-congres2019.png

15. Het is zooo dichtbij te halen...


Pieter Duits


Workshop
 Pieter Duits

We verzamelen al jaren samen met scholen data over onder andere de kwaliteit, de veiligheid en het klimaat, zoals leerlingen en ouders dat ervaren. Door middel van nieuwe technieken kunnen we nu ook leerlingen vanaf groep 3 vragen naar bijvoorbeeld hun sociale veiligheid. Daarvoor ontwikkelen we samen met het speciaal onderwijs zelfs een vragenlijst met een VR-bril, die je kan uitproberen in deze workshop. Al die data blijven echter holle feiten zolang we ze niet duiden, vanuit verschillende perspectieven (leerlingen, ouders, medewerkers, schoolleiding). Wat vinden we ervan? Welke beleving hoort erbij? En welk gesprek kunnen we daar samen over voeren? We experimenteren al jaren met allerlei vormen van dialoog en betekenisgeving met teams, ouders en leerlingen. Hoe kun je hen actief anders inzetten? (denk aan co-creatie) Er is heel dichtbij immers zo veel te halen!
Pieter Duits is organisatieadviseur bij B&T organisatieadvies. www.vbent.org