header-avs-congres2019.png

05. Kindermishandeling signaleren en werken met de meldcode
Pitch
 Augeo foundation

AUGEO-FOUNDATION.jpgIn elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Kinderen vertellen vaak niet uit zichzelf over hun moeilijke thuissituatie. Wat kun je doen? De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt vermoedens in kaart te brengen, zorgen te bespreken en te beslissen over hulpverlenen en/of melden bij Veilig Thuis. Elke school heeft de wettelijk plicht om de meldcode te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen. Augeo Foundation ondersteunt directeuren, ib’ers en leerkrachten met scholing over het signaleren en aanpakken van kindermishandeling.