header-avs-congres2019.png

02. Zorgen om motorische ontwikkeling jeugd
Pitch
 Ziggy Tabacznik

MQ_Concentratie_Sprong-400_0.jpgOnderzoek laat zien dat de motorische vaardigheden van onze jeugd momenteel drastisch afnemen. En dat de motoriek een cruciale voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid en leerprestaties. De MQ Scan brengt snel, eenvoudig en betrouwbaar het motorische niveau van de leerlingen op jouw school in kaart. Zodat (vak)docenten gericht aan behoeften en achterstanden kunnen werken. Vind jij het ook belangrijk dat leerlingen jouw school verlaten met een goede motorische basis? Kom in beweging en zet de MQ Scan in.
Ziggy Tabacznik is mede-oprichter van Schooljudo en ook ex-topjudoka.
Doe mee via www.mqscan.nl of bezoek MQ op het AVS-Congres.