29. Curriculair leiderschap: praktische modellen voor onderwijsontwikkeling op school

Workshop
 Stéfanie van Tuinen

Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt. Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal geformuleerde kerndoelen bieden?
In deze workshop krijgt u handvatten om de verandering op school vorm te geven, aan de hand van een vernieuwing in een specifiek leergebied. Met collega’s wisselt u van gedachten over de manier waarop u curriculumontwikkeling op school of binnen het bestuur kunt aanpakken.
Stéfanie van Tuinen is leerplanontwikkelaar bij SLO (vakspecialisme kunst en cultuur). www.slo.nl