26. Is uw fysieke leeromgeving in evenwicht?

Sessie
 AndrĂ© Veldhuizen

Huisvesting en inrichting kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van onderwijsveranderingen en vernieuwingen. In deze sessie krijgen deelnemers tools aangereikt om anders te kijken naar de fysieke leeromgeving en deze slimmer te benutten. Leidraad voor deze netwerksessie zijn enkele onderzoeken naar de relatie tussen onderwijsontwikkelingen en huisvesting, waarbij acht pijlers werden geanalyseerd. Samen met enkele experts zoomen de deelnemers met deze acht pijlers in op hun eigen fysieke leeromgeving en ontdekken concrete verbeterpunten voor hun school of kindcentrum.
André Veldhuizen is netwerkmanager bij EromesMarko. www.eromesmarko.nl