23. School in contact met de omgeving


Fred Verboon

Meie van Laar

Suzanne de Kroon


Sessie
 Fred Verboon, Meie van Laar, Suzanne de Kroon

Steeds meer po- en vo-scholen zoeken de samenwerking met ouders, plaatselijke instellingen en bedrijven om het curriculum te verrijken. De leerling leert kennis toe te passen buiten deĀ  schoolmuren en ervaart deze samenwerking als zeer motiverend. Tijdens deze sessie onderzoeken de deelnemers actief hoe hun school deze samenwerking meer kan opzoeken aan de hand van voorbeelden van de open school benadering. Een open school stelt zich open voor haar omgeving en probeert deze in te zetten om het onderwijs voor leerlingen meer betekenis te geven. Kinderen leren veel meer dan alleen uit boeken. Ouders worden bij de school betrokken, er zijn projecten van kinderen in samenwerking met bedrijven en leerlingen leren werken aan maatschappelijke problemen. ESHA is partner van het Europese project Open Schools for Open Societies. Deelnemende scholen worden op allerlei wijze ondersteund.
Fred Verboon is directeur en Suzanne de Kroon is consultant bij de European School Heads Association (ESHA). Meie van Laar is manager bij NEMO in Amsterdam. www.esha.org, www.openschools.eu, www.nemosciencemuseum.nl