21. Werk maken van spelen! Speelt iedereen mee?

Workshop
 Froukje Hajer

Spelen is leren: thuis, op school en in de buurt. Voor kinderen is spelen hun dagelijks werk. Niet alleen tijdens de voor- en vroegschoolse jaren, maar ook in midden- en bovenbouw. Dit aspect van de ontwikkeling van kinderen komt vaak in de knel door de volle lesprogramma’s, de angst voor risico’s van volwassenen, en een niet optimale omgeving. Hoe kunnen kinderen optimale speelkansen krijgen, die hun ontwikkeling ten goede komt? Wat betekent dat voor het speelbeleid op school? Hoe zorgen we – samen met ouders en medespelers in de buurt – voor een optimaal speelklimaat in en rond de school? Hoe kan het spelen in het curriculum worden opgenomen? Met veel casussen en praktische suggesties.
Froukje Hajer is sociaal ondernemer en adviseur jeugdbeleid bij Kind, spel en ruimte en docent van de Leergang Directeur IKC van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.froukjehajer.nl, www.avs.nl/cel/ikc