19. Kansrijke toekomst voor achterstandskinderen

Workshop
 Haci Aslan Sariaslan

Vanwege thuissituatie en leefomgeving missen veel kinderen bepaalde sociale vaardigheden. Ze zijn teruggetrokken, hebben faalangst of tonen juist agressief gedrag. Stichting XYZ besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden en omgangsvormen, om schoolachterstand of –uitval te voorkomen. Ook biedt de stichting persoonlijke begeleiding op maat, die gericht is op taal, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvorming. Ook de betrokkenheid thuis, van ouders, draagt bij aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De stichting zet zich in om kinderen en jongeren beter toe te rusten voor een kansrijkere toekomst met als doel hen succesvol te laten participeren in onze maatschappij. Haci Aslan Sariaslan vertelt uit eigen ervaring over deze begeleiding.
Haci Aslan Sariaslan is directeur bij Stichting XYZ. www.stichtingxyz.nl