17. Pedagogisch leiderschap en sociale veiligheid

Workshop
 Ine Spee

Als de (sociale) veiligheid onder druk staat, wordt meteen duidelijk hoe groot het belang is van (pedagogisch) leiderschap. Vaak leren we van onveilige situaties wat er preventief geregeld moet zijn: een pedagogische visie op wat je met kinderen wilt bereiken, hoe je omgaat met de diversiteit bij kinderen, leerkrachten en ouders en welke grenzen je als school wilt bewaken.
Deze workshop zoomt door middel van praktische werkvormen in op leiderschap om leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Juist ook in situaties waarbij er veel druk op de school staat!
Ine Spee is senior adviseur bij Stichting School & Veiligheid. www.schoolenveiligheid.nl