01. Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar systeemleiderschap


Jan Jutten


Plenaire sessie
 Jan Jutten

“Als schoolleider word je van hot naar her gestuurd en moet je alle ballen tegelijk in de lucht houden”, aldus de tekst bij het thema van dit congres. Werkdruk en stress van schoolleiders worden mede veroorzaakt doordat leidinggevenden vaak te veel bezig zijn op de dansvloer en te weinig op het balkon. Leiders zijn heel druk bezig met klassenbezoeken, coaching, bespreken van data en functioneringsgesprekken. Kortom: ze rennen op de dansvloer van de ene ‘danser’ naar de andere. Deze plenaire sessie pleit ervoor een einde te maken aan deze vorm van onderwijskundig leiderschap die ook wel micro-management genoemd wordt. Het belangrijkste kenmerk van deze aanpak is de gerichtheid op het individu. Er is een omslag nodig naar systeemleiderschap dat vooral gericht is op het creëren van een optimale context waarin leerkrachten horizontaal leren en verantwoording afleggen. Daartoe is het nodig dat leiders het geheel zien en de samenhang binnen het geheel begrijpen. Welke aanpak is succesvol? Hoe geef je leiding aan professionele leergemeenschappen?
Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren. www.natuurlijkleren.org