09. Van bureaucratie naar bezieling: het kwaliteitskwadrant

Sessie
 Tijmen Bolk

Iedere leider ervaart weleens - of vaak - de spanning tussen sturen en loslaten, tussen kaders stellen en ruimte geven, tussen wantrouwen en vertrouwen. Het model van het kwaliteitskwadrant geeft een eenvoudig, maar doeltreffend houvast bij het omgaan met deze dilemma’s. Tijmen Bolk schreef samen met drie schoolleiders (po, vo en so) het boek ‘De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling’, over het kwaliteitskwadrant. Dit gaat over het omgaan met de spanning tussen in control zijn op de kwaliteit en tegelijkertijd het leiding geven aan ontwikkeling en innovatie van onderwijs. Zowel toepasbaar op het team als op de individuele medewerker. Daarbij passeren zowel lichtvoetige als stevige thema’s de revue, zoals leiderschap, vertrouwen, eigenaarschap en plannenmakerij. Deze sessie laat deelnemers ervaren hoe zij zichzelf opstellen binnen dit dilemma en nodigt uit tot reflectie.
Tijmen Bolk is senior adviseur en partner bij B&T organisatieadvies. www.vbent.org