08. Het kleine verhaal van leraren koppelen aan het grote verhaal van de school

Workshop
 Peter de Roode

Veel schoolleiders besteden veel tijd om op organisatieniveau hun mensen mee te krijgen. Missie, visie, kernwaarden en jaarplannen zijn dan terugkerende elementen. Toch blijkt het rendement van deze inspanningen tegen te vallen. Wat kunnen schoolleiders doen om te inpireren en motiveren om medewerkers ‘mee te krijgen’?
In deze workshop wordt de schoolleider twee aanvullende perspectieven geboden, te weten: teamniveau en individueel niveau. Wat eist het van de schoolleider om deze drie niveaus met elkaar te verbinden? Door inzicht in deze drie niveaus kan de schoolleider een beter evenwicht creëren tussen eigen ambities en opgelegde veranderingen.
Peter de Roode is organisatie-adviseur en docent/trainer bij De Roode Advies & Consultancy. Hij is hoofddocent van de leergangen Action Learning en Cultuurpracticum van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.pderoode.com, www.avs.nl/cel/al en www.avs.nl/cel/cp