05. Vaardiger in conflict

Workshop
 Pien Hoogenboom

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiƫle) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen hierbij in te zetten. Zeker als het een conflict van een ander of een organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing komen. Maar hoe doen die partijen dat en wat kan uw rol als bemiddelaar zijn?
In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van een aantal mediation(basis)vaardigheden. Aan het eind van de workshop heeft u ervaren wat de kracht van mediation is. Aan de hand van specifieke casussen oefenen we de volgende vaardigheden: actief luisteren, open vragen stellen, doorvragen, oordeel uitstellen, van standpunt naar belangen.
Pien Hoogenboom is hoofd mediation & training bij The Lime Tree. www.thelimetree.nl