Header.png

AVS-congres 2017
Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032, daar draait het om tijdens het AVScongres. Het programma is onderverdeeld in persoonlijk leiderschap, onderwijsconcepten en schoolbeleid, de samenleving in de school en morgen in de school. De vier  thema’s bevatten workshops, lezingen en sessies; een gevarieerd aanbod. Daarnaast is er alle ruimte om collega’s te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Thema 1: Leiderschapsontwikkeling
Hoe kunt u als schoolleider het geheel overzien? Hoe houdt u de regie? Als leidinggevende zoekt u de balans tussen sturen en vrij laten. U ligt soms in de spagaat van in control zijn op de kwaliteit en tegelijkertijd het leiding geven aan onderwijsontwikkeling en -innovatie. Hoe geef je gedeeld of gespreid leiderschap, waarbij je meer ‘eigenaarschap’  bij het team legt, vorm in de school? Ook willen veel scholen ruimte creëren voor meer ‘eigenaarschap’ bij de leerling, maar hoe doe je dat? En wat kunnen schoolleiders doen om medewerkers te inspireren en motiveren en ‘mee te krijgen’? Een schoolleider moet stevig in zijn schoenen staan en ook bij weerstand of conflicten het tij positief keren. Is het leiderschap in uw schoolorganisatie in evenwicht?


Jan Jutten
 Jan Jutten
Plenaire sessie

“Als schoolleider word je van hot naar her gestuurd en moet je alle ballen tegelijk in de lucht houden”, aldus de tekst bij het thema van dit congres. Werkdruk en stress van schoolleiders worden mede veroorzaakt doordat leidinggevenden vaak te veel bezig zijn op de dansvloer en te weinig op het balkon. Leiders zijn heel druk bezig met klassenbezoeken, coaching, bespreken van data en functioneringsgesprekken. Kortom: ze rennen op de dansvloer van de ene ‘danser’ naar de andere. Deze plenaire sessie pleit ervoor een einde te maken aan deze vorm van onderwijskundig leiderschap die ook wel... [lees verder]


Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren. www.natuurlijkleren.org


 Ronald Kox, Erik-Jan Post
Workshop

Een leider ziet zich vaak als ‘regisseur’ die ‘de regie’ wil houden, maar dan moet wel iedereen ‘zijn rol pakken’. Dit beeld is afgeleid uit het theater, waar een regisseur met acteurs werkt om gezamenlijk een voorstelling neer te zetten. Een regisseur moet in zijn werk de balans zoeken tussen sturen en vrijlaten, zodat een acteur zijn rol zo goed mogelijk kan invullen.
Maar hoe doet zo’n regisseur dat, hoe gaat hij te werk? Hoe komt hij van een tekst op papier naar acteurs die een rol spelen? Hoe maak je een groep ‘los’ en hoeveel vrijheid kun je geven? Met dit soort vragen gaan we... [lees verder]


Ronald Kox is Hoofd Cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Erik-Jan Post is directeur van Het Theaterschip in Deventer. www.lkca.nl en https://theaterschip.nl


 Aart Brezet, Andrea van de Rozenberg
Workshop

Met al die ontwikkelingen waar u als schoolleider aandacht voor moet hebben, kan het niet anders dan dat u zo nu en dan weerstand ontmoet. “Er moet al zoveel, dat kan ik er nu echt niet bijhebben”, “Moet het nu weer anders?”, “Dat hebben we al eens geprobeerd!” et cetera. En meestal is het op die momenten dat u er echt niet op zit te wachten. U wilt door, u heeft zelf ook het nodige aan uw hoofd en uw energie lekt acuut weg bij dit soort opmerkingen. Waarderende leiders kijken anders tegen dergelijke negativiteit aan en weten het tij te keren. Zij zijn in staat om zo erkenning te geven, de... [lees verder]


Aart Brezet is organisatiecoach en Andrea van de Rozenberg is trainer/coach bij Drives@school. www.drivesatschool.nl
 Brigit van Rossum
Workshop

In deze workshop ervaart u hoe u het leiderschap op een eenvoudige manier kunt delen in uw organisatie. Hoe u meer eigenaarschap in uw team weet neer te leggen. Hoe u kunt werken aan een echt blijvende verandering op het gebied van leidinggeven en nemen in uw school. Naast het consumeren van nuttige achtergrondinformatie gaat u vooral praktisch aan de slag, waarbij u ook ontdekt wat (uw) persoonlijke valkuilen bij het delen van leiderschap kunnen zijn. ‘Delen is het nieuwe verbinden.’

[lees verder]


Brigit van Rossum is directeur/eigenaar van Dair Academy, auteur van het teamspel Spijbel, Snoei en Struikel en een van de hoofddocenten van de Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. http://dair.academy, www.avs.nl/cel/lgo
 Pien Hoogenboom
Workshop

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen hierbij in te zetten. Zeker als het een conflict van een ander of een organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing komen. Maar hoe doen die partijen dat en wat kan uw rol als bemiddelaar zijn?
In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van een... [lees verder]


Pien Hoogenboom is hoofd mediation & training bij The Lime Tree. www.thelimetree.nl
Vivian Berden

Manon Limmen

Barbara Ponsteen

Wilma van der Pol
 Vivian Berden, Manon Limmen , Barbara Ponsteen en schoolleiders van Jeelo-scholen, Wilma van der Pol, schoolleiders Jeelo-scholen
Workshop

Bent u als schoolleider echt een leider voor uw school, uw team, uw leerlingen? In hoeverre verwacht u ook leiderschap (‘eigen regie’) van hen of maakt u daar ruimte voor?  Leiderschap heeft te maken met het hebben van een visie, met eigen regie en eigenaarschap. Niet alleen bij u als schoolleider, maar ook bij uw bestuur, team van leerkrachten en leerlingen. Vivian Berder reflecteert op haar leiderschap en vertelt haar ervaringsverhaal.
Durft u net als Vivian in de spiegel te kijken? Is het leiderschap in uw schoolorganisatie in evenwicht? In de workshop doet u een check.
Veel... [lees verder]


Vivian Berder is schoolleider van De Graswinkel in Weert, Wilma van der Pol is schoolleider van de Willibrordusschool in Esch, Manon Limmen is initiatiefnemer en directeur Jeelo, Barbara Ponsteen is onderwijskundige bij DrieS, www.obsgraswinkel.nl, www.jeelo.nl, www.onderwijskundig.nl
 Stefan van Langevelde , Anita Michgelsen
Workshop

Gespreid leiderschap in de school betekent dat iedereen invloed kan uitoefenen op de school en het onderwijs. Leiderschap verwerf je niet vanuit een positie of functie, maar op basis van expertise en affiniteit. Dit is een sterke voedingsbodem voor verbetering, vernieuwing en werkplezier.
Steeds meer schoolleiders en leraren hebben belangstelling voor de opvattingen van gespreid leiderschap en vragen zich af: hoe kunnen wij dit vormgeven in onze school?
Onlangs is hierover het boek ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs - Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’ uitgekomen.... [lees verder]


Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos zijn onderwijsadviseurs bij Academie voor gespreid leiderschap en auteurs van het boek Gespreid leiderschap in het onderwijs. www.gespreidleiderschap.nl
 Peter de Roode
Workshop

Veel schoolleiders besteden veel tijd om op organisatieniveau hun mensen mee te krijgen. Missie, visie, kernwaarden en jaarplannen zijn dan terugkerende elementen. Toch blijkt het rendement van deze inspanningen tegen te vallen. Wat kunnen schoolleiders doen om te inpireren en motiveren om medewerkers ‘mee te krijgen’?
In deze workshop wordt de schoolleider twee aanvullende perspectieven geboden, te weten: teamniveau en individueel niveau. Wat eist het van de schoolleider om deze drie niveaus met elkaar te verbinden? Door inzicht in deze drie niveaus kan de schoolleider een beter... [lees verder]


Peter de Roode is organisatie-adviseur en docent/trainer bij De Roode Advies & Consultancy. Hij is hoofddocent van de leergangen Action Learning en Cultuurpracticum van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.pderoode.com, www.avs.nl/cel/al en www.avs.nl/cel/cp
 Tijmen Bolk
Sessie

Iedere leider ervaart weleens - of vaak - de spanning tussen sturen en loslaten, tussen kaders stellen en ruimte geven, tussen wantrouwen en vertrouwen. Het model van het kwaliteitskwadrant geeft een eenvoudig, maar doeltreffend houvast bij het omgaan met deze dilemma’s. Tijmen Bolk schreef samen met drie schoolleiders (po, vo en so) het boek ‘De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling’, over het kwaliteitskwadrant. Dit gaat over het omgaan met de spanning tussen in control zijn op de kwaliteit en tegelijkertijd het leiding geven aan ontwikkeling en innovatie van onderwijs.... [lees verder]


Tijmen Bolk is senior adviseur en partner bij B&T organisatieadvies. www.vbent.org
 Monique Vos
Workshop

Veel directeuren zijn bezig met de ontwikkelingen tot (Integrale) Kindcentra. Hoe organiseert u als schooldirecteur het onderdeel opvang zó dat het passende antwoorden oplevert voor de vragen van kinderen en ouders van uw school?
Hoe bepaalt u als directeur wat belangrijke voorwaarden zijn bij het kiezen van een juiste kinderopvangpartner? En als u kinderopvang in eigen beheer overweegt, wat helpt u als directeur en toekomstig ondernemer om deze keuze te maken? Als u inzicht wilt in de overwegingen die bij deze keuze van belang zijn, kom dan naar deze workshop.

[lees verder]


 Monique Vos  is zelfstandig adviseur bij Monique Vos Advies & Support en docent van de leergang Directeur IKC van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.avs.nl/cel/ikcThema 2: Mensontwikkeling
De werkdruk in het onderwijs is (te) hoog. Is er nog tijd voor (mens)ontwikkeling? Hoe staat het met het werkgeluk en de vitaliteit van medewerkers? Benut u voldoende het potentieel van uzelf en de organisatie? De ontwikkeling van schoolleiders is belangrijk, maar ook die van leerkrachten én leerlingen. Het geloof dat je met elkaar het verschil kunt maken. Als schoolleider heeft u de taak ‘eigenaarschap’ te ontwikkelen bij het team en het beste uit het individu te halen. Ook leerlingen kunnen het onderwijs helpen verbeteren, bijvoorbeeld door feedback aan hun leerkracht te geven. En sommige kinderen (zoals nieuwkomers) kunnen best een duwtje in de rug gebruiken om een kansrijke toekomst tegemoet te zien.


 Clara den Boer
Plenaire sessie

Ongetwijfeld weet u al dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Maar weet u dat het werkgeluk in het onderwijs ook hoog is?  Hoe kan dit? Waaruit bestaan werkdruk en werkgeluk? Hoe kunt u leidinggeven aan uw team op deze gebieden? Wat werkt en wat werkt niet? Allemaal vragen waarop u antwoord krijgt. Ook doet u een Quickscan om voor uzelf te bepalen hoe het voor u is. En u ontvangt 10 tips voor u en uw team, die u kunt meenemen in de praktijk van morgen. Geluk verzekerd!

[lees verder]


Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer. Zij verzorgt de training Geluk voor leidinggevenden bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.gelukskoffer.nl, www.avs.nl/professionalisering
 Wessel Stet
Workshop

Van fingers crossed naar evidence based leiderschap. Recent onderzoek van John Hattie toont aan dat ‘collective efficacy’ de grootste impact heeft op het leren van leerlingen. Collective efficacy is het gezamenlijke geloof dat je met elkaar het verschil kunt maken op het leren van alle leerlingen in uw school. In deze workshop lichten we vier essentiële bouwstenen toe die leiders kunnen inzetten om met hun team te werken aan collective efficacy.  Het delen van succeservaringen, het gebruiken van succesvolle rolmodellen, veiligheid en feedback... [lees verder]


Wessel Stet is ontwikkelaar bij Bazalt Groep. www.bazaltgroep.nl
 Frans Wijngaarden
Sessie

Leiderschapsontwikkeling en mensontwikkeling komen samen als u in uw rol als schoolleider eigenaarschap ontwikkelt bij uw mensen. De auteur van het boek ‘eigenaarschap’ neemt u als deelnemer mee in de factoren van eigenaarschap en inspireert u om met concrete handvatten aan de slag te gaan. Hij doet dit samen met een gerenommeerde gitarist om ook door middel van muziek en tekst u te laten raken door het thema ‘eigenaarschap ontwikkelen’. Deelnemers krijgen in de voorstelling minimaal vijf technieken om in hun rol het ontwikkelen van eigenaarschap in de dagelijkse praktijk vorm te geven.... [lees verder]


Frans Wijngaarden is directeur van Performance Matters en auteur van het boek Eigenaarschap. Performancematters.nl
 Jaap Versfelt
Workshop

Meer leerplezier voor leerlingen? Meer werkplezier voor leraren? Merkbaar en meetbaar beter onderwijs? Dat gaat alleen lukken als iedereen op school de schouders eronder zet. Niet alleen u als schoolleider, niet alleen jullie als team, maar samen met alle leerlingen.
Ja, ook de leerlingen. Leerlingen die helpen het onderwijs te verbeteren. Van de kleuters tot groep 8. Leerlingen die feedback geven aan hun leraren en die met wekelijkse ‘bordsessies’ in de groepen aan de slag gaan. Ook goed voor hun ontwikkeling.
Theorie zeker? Nee, dit werkt al in honderden scholen in Nederland... [lees verder]


Jaap Versfelt is initiatiefnemer van Stichting leerKRACHT. stichting-leerkracht.nl
 Bart Alofs
Workshop

Hoe krijg ik ze toch zo gek? Een vraag die veel schoolleiders zich in de dagelijkse praktijk stellen. Waar liggen uw krachten en waar uw valkuilen? Benut u voldoende het potentieel van uzelf en de organisatie? Laat u verrassen tijdens deze interactieve workshop om anders te leren kijken door kennis te maken met de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. Deze vier elementen zijn in ieder mens vertegenwoordigd en meestal zijn een of twee elementen dominant. Dit bepaalt voor een groot gedeelte uw persoonlijkheid, interesses, handelingen, stijl van leidinggeven et cetera. Ervaar hoe u als... [lees verder]


Bart Alofs is schoolleider en projectleider/eigenaar bij SFOLA. www.sfola.nl


 Richard Grood, Wijbe Douma
Workshop

De voortdurende ontwikkelingen in het onderwijs vragen veel van medewerkers. Zeker de oudere generatie kan het soms nauwelijks meer bijbenen. Het kan pittig zijn om gemotiveerd en gepassioneerd te blijven werken. Het pensioen is in zicht en veranderen van baan lijkt niet mogelijk, of is gewoon te onzeker om er serieus werk van te maken. ‘Doorgaan’ is dan de enige optie, met het risico vast te lopen.
In deze workshop krijgt u informatie over de activiteiten van de AVS-commissie ‘Duurzaam Vitaal’, bespreken we het onderwerp vitaliteit en welbevinden in uw werk tot en na uw pensionering... [lees verder]


Richard Grood is lid van de commissie Duurzaam Vitaal van de AVS. Wijbe Douma is mede-eigenaar van EduCoop/EduTalent. www.avs.nl en www.edutalent.net
 Ine Spee
Workshop

Als de (sociale) veiligheid onder druk staat, wordt meteen duidelijk hoe groot het belang is van (pedagogisch) leiderschap. Vaak leren we van onveilige situaties wat er preventief geregeld moet zijn: een pedagogische visie op wat je met kinderen wilt bereiken, hoe je omgaat met de diversiteit bij kinderen, leerkrachten en ouders en welke grenzen je als school wilt bewaken.
Deze workshop zoomt door middel van praktische werkvormen in op leiderschap om leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Juist ook in situaties waarbij er veel druk op de school staat!

[lees verder]


Ine Spee is senior adviseur bij Stichting School & Veiligheid. www.schoolenveiligheid.nl


 Paul ’t Mannetje, Mil van Beek
Workshop

Wat is Waarderend onderzoeken en wat betekent het voor de schoolleider? Tijdens deze workshop ervaart u zelf hoe de zeven praktische en inspirerende stappen van Waarderend onderzoeken werken. Door deze ervaring, praktijkverhalen en de informatie die u van de workshopgever ontvangt, krijgt u ook inzicht in de uitdagende mogelijkheden en opbrengsten voor hele (school)teams. Op basis van deze workshop kunt u beslissen of u met uw team een vernieuwingsslag gaat maken en of de methode van Waarderend onderzoeken bij u en uw team past.

[lees verder]


Paul ’t Mannetje en Mil van beek zijn trainer en coach bij ’t Mannetje en Co en hoofddocenten van de Leergang Persoonlijk leiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.tmannetjeenco.nl, www.avs.nl/cel/pl
 Haci Aslan Sariaslan
Workshop

Vanwege thuissituatie en leefomgeving missen veel kinderen bepaalde sociale vaardigheden. Ze zijn teruggetrokken, hebben faalangst of tonen juist agressief gedrag. Stichting XYZ besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden en omgangsvormen, om schoolachterstand of –uitval te voorkomen. Ook biedt de stichting persoonlijke begeleiding op maat, die gericht is op taal, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvorming. Ook de betrokkenheid thuis, van ouders, draagt bij aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De stichting zet zich in om kinderen en jongeren beter toe te rusten... [lees verder]


Haci Aslan Sariaslan is directeur bij Stichting XYZ. www.stichtingxyz.nlThema 3: Innovatieontwikkeling
Als schoolleider komt er veel op u af. De onderwijssector is in verandering, uw eigen school ook. Weet u alle ballen in de lucht te houden? Heeft u zicht op en inzicht in de persoonlijke en organisatieprocessen die innovatie bevorderen of (onbewust) tegenhouden? En hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Ook een slimme huisvesting en inrichting kunnen onderwijsvernieuwingen bevorderen. Een excellente leider onderscheidt zich in een aantal opzichten. Ervaar hoe uw gedragsstijl overkomt bij anderen en leer gedragsstijlen bij anderen te herkennen. Waar zitten kwaliteiten en kansen? Hoe zorgt u, samen met ouders en partners, voor een optimaal speelklimaat in en rond de school? Kinderen leren veel meer dan alleen uit boeken. Verruim uw eigen blikveld en ontwikkel nieuwe ideeën over onderwijsorganisatie!


 Annette Dölle
Plenaire sessie

De wereld is ‘Nooit Af’ en het onderwijsveld dus ook niet. Toch proberen we het grootste gedeelte te vangen in plannen, toetsen en statische afspraken. We verliezen ons in administratieve rompslomp. Wat gebeurt er als we het besluit nemen dat ontwikkeling nooit af hoeft te zijn? Als diploma’s slechts momentopnames zijn en administratie 50 procent verminderd kan worden? Wat winnen we als de school nooit af hoeft te zijn?
De deelnemers maken kennis met diverse digitale middelen die werkdruk kunnen verlichten en oplossen. Verruim uw eigen blikveld en ontwikkel nieuwe ideeën over... [lees verder]


Annette Dölle is sociaal ondernemer en trainer/spreker groepsdynamica en Dragon Dreaming. www.annettedolle.nl
 Froukje Hajer
Workshop

Spelen is leren: thuis, op school en in de buurt. Voor kinderen is spelen hun dagelijks werk. Niet alleen tijdens de voor- en vroegschoolse jaren, maar ook in midden- en bovenbouw. Dit aspect van de ontwikkeling van kinderen komt vaak in de knel door de volle lesprogramma’s, de angst voor risico’s van volwassenen, en een niet optimale omgeving. Hoe kunnen kinderen optimale speelkansen krijgen, die hun ontwikkeling ten goede komt? Wat betekent dat voor het speelbeleid op school? Hoe zorgen we – samen met ouders en medespelers in de buurt – voor een optimaal speelklimaat in en rond de school... [lees verder]


Froukje Hajer is sociaal ondernemer en adviseur jeugdbeleid bij Kind, spel en ruimte en docent van de Leergang Directeur IKC van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.froukjehajer.nl, www.avs.nl/cel/ikc
Fred Verboon

Meie van Laar

Suzanne de Kroon
 Fred Verboon, Meie van Laar, Suzanne de Kroon
Sessie

Steeds meer po- en vo-scholen zoeken de samenwerking met ouders, plaatselijke instellingen en bedrijven om het curriculum te verrijken. De leerling leert kennis toe te passen buiten de  schoolmuren en ervaart deze samenwerking als zeer motiverend. Tijdens deze sessie onderzoeken de deelnemers actief hoe hun school deze samenwerking meer kan opzoeken aan de hand van voorbeelden van de open school benadering. Een open school stelt zich open voor haar omgeving en probeert deze in te zetten om het onderwijs voor leerlingen meer betekenis te geven. Kinderen leren veel meer dan alleen uit boeken... [lees verder]


Fred Verboon is directeur en Suzanne de Kroon is consultant bij de European School Heads Association (ESHA). Meie van Laar is manager bij NEMO in Amsterdam. www.esha.org, www.openschools.eu, www.nemosciencemuseum.nl


 Eveline van Ommeren, Hans Scholten
Workshop

Breng uw leiderschap in kaart met associatieve cartografie. We gaan uit van vier basis gedragsstijlen: daadkracht, invloedrijk, stabiel en consciëntieus gedrag. Een wereld van verschil die we op een levensgrote landkaart (op een vloermat) hebben getekend.
In deze workshop nemen we u mee in die wereld van verschil. Ontdek uw voorkeursstijl en hoe u die effectief kunt inzetten. Ervaar hoe uw gedragsstijl overkomt bij anderen en leer gedragsstijlen bij anderen te herkennen. Welk beeld heeft u van uw schoolteam? Waar zitten de kwaliteiten en kansen?

[lees verder]


Eveline van Ommeren is onderwijsadviseur, schoolleider a.i. en trainer/coach bij Evano consultancy. Hans Scholten is zelfstandig communicatieadviseur. www.mapstell.com 


 Astrid Reijnen-Schuurmans , Jef Staes
Workshop

Wilt u weten hoe u het evenwicht binnen uw organisatie laat overhellen naar Creators en Pioniers en hoe u uw kostbare ‘rode apen’ beschermt? Wilt u ook een stille (r)evolutie vormgeven? Jef Staes heeft zijn gedachtegoed, met behulp van  coaches en ervaringen binnen betrokken organisaties, vertaald naar de praktijk. U krijgt zicht op en inzicht in de persoonlijke en organisatieprocessen die innovatie bevorderen of (onbewust) tegenhouden.
Kom naar deze interactieve presentatie en transformeer uw organisatie met Jef’s law. Vooral voor de schoolleider/bestuurder die geïnspireerd is... [lees verder]


Astrid Reijnen-Schuurmans is interim-leider IKC bij Astrael. Jef Staes is expert en veelgevraagd spreker op het thema business- en cultuurinnovatie. Hij is bestsellerauteur van de drieluik rond Red Monkey Innovation Management en oprichter van Red Monkey Company. www.astrael.nlwww.jefstaes.com.
 André Veldhuizen
Sessie

Huisvesting en inrichting kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van onderwijsveranderingen en vernieuwingen. In deze sessie krijgen deelnemers tools aangereikt om anders te kijken naar de fysieke leeromgeving en deze slimmer te benutten. Leidraad voor deze netwerksessie zijn enkele onderzoeken naar de relatie tussen onderwijsontwikkelingen en huisvesting, waarbij acht pijlers werden geanalyseerd. Samen met enkele experts zoomen de deelnemers met deze acht pijlers in op hun eigen fysieke leeromgeving en ontdekken concrete verbeterpunten voor hun school of kindcentrum.... [lees verder]


André Veldhuizen is netwerkmanager bij EromesMarko. www.eromesmarko.nl
 Ingrid Brummelman
Sessie

In 2018 buigen 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden. Met de opbrengst worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Wat zijn de mogelijkheden om vanuit de schoolorganisatie bij te dragen in dit traject? Hoe gaat u als schoolleider in gesprek met uw bestuur en team over deze landelijke herziening en aansluiting op uw schooleigen curriculum?
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en... [lees verder]


Ingrid Brummelman is directeur van bureau Curriculum.nu. curriculum.nu


 Charlotte Staats , Anja Hilgers
Workshop

Als schoolleider komt er veel op u af. De onderwijssector is in verandering, uw eigen school ook. U bent aan de slag met vermindering van werkdruk, het invullen van vacatures, het toepassen van innovatie in het onderwijs en het opzetten van projectweken. U werkt aan resultaten en deadlines komen op u af. Docenten en ondersteuners vragen sturing. U bent strateeg, beslisser, inspirator, planner en praatpaal tegelijk. Hoe haalt u dan ook nog eens het maximale uit uw medewerkers?
Er zijn leiders die alle ballen in de lucht weten te houden. Leiders die een evenwicht hebben gevonden tussen... [lees verder]


Charlotte Staats is zelfstandig trainer en auteur. Anja Hilgers is eigenaar van Hilgers Consultancy. charlottestaats.nl en www.hilgersconsultancy.nl
 Stéfanie van Tuinen
Workshop

Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt. Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal geformuleerde kerndoelen bieden?
In deze workshop krijgt u handvatten om de verandering op school vorm te geven, aan de hand van een vernieuwing in een specifiek leergebied. Met collega’s wisselt u van gedachten over de... [lees verder]


Stéfanie van Tuinen is leerplanontwikkelaar bij SLO (vakspecialisme kunst en cultuur). www.slo.nl
 Pieter de Kool
Sessie

In deze praktische bijeenkomst lichten we een belangrijk aspect van de werkwijze van Leren Zichtbaar Maken toe: het gericht in beeld brengen van uw leerlingen door een voor- en nameting. Aan de hand van een casus rond het vergroten van eigenaarschap van leerlingen bij het leerproces bespreken we deze aanpak.Ten slotte kijken we samen of en hoe deze werkwijze ingezet kan worden bij actuele verandertrajecten bij u op school. Deze werkwijze geeft je als schoolleider, leraar of leerling zicht op de impact van een innovatie. Daarnaast kan er effectief (bij)gestuurd worden en zien leraren de... [lees verder]


Pieter de Kool is po-directeur bij de Plesmanschool en senior onderwijskundig adviseur bij OnderwijsAdvies. www.onderwijsadvies.nlVolledig programma
De plenaire sessies en workshops zijn in drie thema’s onderverdeeld: Leiderschapsontwikkeling, Mensontwikkeling en Innovatieontwikkeling. In ieder thema is een grotere plenaire sessie (door Jan Jutten, Clara den Boer of Annette Dölle) en workshops en (netwerk)sessies.

Bekijk hier de dagindeling.

01. Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar systeemleiderschap
Jan Jutten (Plenaire sessie)

02. Regisseren, hoe doe je dat?
Ronald Kox & Erik-Jan Post (Workshop)

03. Van weerstand naar leerstand
Aart Brezet & Andrea van de Rozenberg (Workshop)

04. Is het delen van leiderschap makkelijk of niet?
Brigit van Rossum (Workshop)

05. Vaardiger in conflict
Pien Hoogenboom (Workshop)

06. Eigen regie voor iedereen
Vivian Berden & Manon Limmen & Barbara Ponsteen en schoolleiders van Jeelo-scholen & Wilma van der Pol, schoolleiders Jeelo-scholen (Workshop)

07. Gespreid leiderschap: elkaar invloed gunnen voor vernieuwing
Stefan van Langevelde & Anita Michgelsen (Workshop)

08. Het kleine verhaal van leraren koppelen aan het grote verhaal van de school
Peter de Roode (Workshop)

09. Van bureaucratie naar bezieling: het kwaliteitskwadrant
Tijmen Bolk (Sessie)

10. Dilemma: kinderopvang in eigen beheer of met de juiste partner?
Monique Vos (Workshop)

11. Van werkdruk naar werkgeluk
Clara den Boer (Plenaire sessie)

12. Bouwen aan een cultuur van ‘efficacy’
Wessel Stet (Workshop)

13. Eigenaarschap ontwikkelen als schoolleider
Frans Wijngaarden (Sessie)

14. Leerlingen helpen mee het onderwijs te verbeteren
Jaap Versfelt (Workshop)

15. Blijf in je element
Bart Alofs (Workshop)

16. Balans in duurzame vitaliteit
Richard Grood & Wijbe Douma (Workshop)

17. Pedagogisch leiderschap en sociale veiligheid
Ine Spee (Workshop)

18. Waarderend onderzoeken: op weg naar een vernieuwd schoolconcept
Paul ’t Mannetje & Mil van Beek (Workshop)

19. Kansrijke toekomst voor achterstandskinderen
Haci Aslan Sariaslan (Workshop)

20. Nooit Af in het Onderwijs
Annette Dölle (Plenaire sessie)

21. Werk maken van spelen! Speelt iedereen mee?
Froukje Hajer (Workshop)

23. School in contact met de omgeving
Fred Verboon & Meie van Laar & Suzanne de Kroon (Sessie)

24. Leiderschap in een wereld van verschil
Eveline van Ommeren & Hans Scholten (Workshop)

25. Jef’s law: stille (r)evolutie in de praktijk
Astrid Reijnen-Schuurmans & Jef Staes (Workshop)

26. Is uw fysieke leeromgeving in evenwicht?
André Veldhuizen (Sessie)

27. Curriculum.nu
Ingrid Brummelman (Sessie)

28. De weg naar excellent leiderschap
Charlotte Staats & Anja Hilgers (Workshop)

29. Curriculair leiderschap: praktische modellen voor onderwijsontwikkeling op school
Stéfanie van Tuinen (Workshop)

30. Zicht op de impact van schoolontwikkeling
Pieter de Kool (Sessie)

31. Subsidie Lerend Werken en dienstverlening Vervangingsfonds
Door Participatiefonds / Vervangingsfonds (Lunchpresentaties)

32. Nuffic en Erasmus+
Door Elvira Arkesteijn van Nuffic (Lunchpresentaties)

33. Schoolleiderschap in een internationaal perspectief
Door Malou Bijlhout van het netwerk voor Nederlands onderwijs wereldwijd (NOB) (Lunchpresentaties)

Driessen HRMVan Beekveld & TerpstraArbeidsmarktplatform POVersteege InterimprimairMercesLeren zichtbaar makenNSO / CNAIKC AcademyOnderwijs maak je samenLKCALeren zichtbaar makenBCO OnderwijsadviesOpvang Nieuwe StijlSt. Kinderpostzegels

Lunchpresentatiesamfitheater.jpg
Onbekend fortuin

Onder de titel Onbekend Fortuin richten we dit jaar het amfitheater in als dé verzamelplaats van voor veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Daarvoor presenteert Nuffic het Erasmus+-programma, het Vervangingsfonds de subsidie Lerend Werken en het netwerk Nederlands Onderwijs Wereldwijd (NOB) zet het schoolleiderschap in internationaal perspectief. Tijdens de lunch krijgt u in korte presentaties van ongeveer 10 minuten de kernpunten voorgeschoteld en daarna kunt u verder praten met de deskundigen over uw individuele mogelijkheden en kansen.

Voor deze sessies hoeft u zich niet van tevoren op te geven: het programma wordt op diverse plekken in het NBC bekendgemaakt.
U kunt deelnemen aan de volgende lunchpresentaties:

12.20 uur Subsidie Lerend Werken en dienstverlening
12.35 uur Nuffic en Erasmus +
12.50 uur Schoolleiderschap in een internationaal perspectief

13.05 uur Subsidie Lerend Werken en dienstverlening
13.20 uur Schoolleiderschap in een internationaal perspectief
13.35 uur Nuffic en Erasmus +

Subsidie Lerend Werken en dienstverlening Vervangingsfonds

 Door Participatiefonds / Vervangingsfonds

12.20 en 13.05 uur

De rol van de schoolleider is essentieel bij het terugdringen en beheersbaar houden van verzuim. Uw professionele ontwikkeling op het gebied van de verzuimaanpak op school staat centraal bij de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds. De subsidie vergoedt 80 procent van de kosten van individuele coaching-on-the-job, met een maximum van 2.500 euro per schoolleider. U komt in aanmerking als u werkzaam bent als directeur of als adjunct-directeur. Dien uw subsidieaanvraag vóór 1 september 2018 in!

Over het Vervangingsfonds
Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt schoolbesturen in het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Doel hiervan is het beheersbaar houden van de verzuim- en vervangingskosten. Valt een medewerker toch uit, dan vergoedt het Vervangingsfonds onder bepaalde voorwaarden de vervangingskosten. De adviseurs van het Vervangingsfonds bezoeken en begeleiden schoolbesturen en scholen door heel Nederland. Mede op basis van hun ervaringen kunnen zij gericht inspringen op actuele onderwerpen, zoals werkdruk.
www.vervangingsfonds.nl


Nuffic en Erasmus+

 Door Elvira Arkesteijn van Nuffic

12.35 en 13.35 uur

Inspiratie door goede voorbeelden van Erasmus+-projecten van scholen. Hoe zetten zij internationalisering in om hun school naar een hoger niveau te brengen?
Wat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen Erasmus+ en hoe doet u een aanvraag?
Welke mogelijkheden biedt Erasmus+ om internationalisering op uw school naar een hoger niveau te brengen?
www.erasmusplus.nl


Schoolleiderschap in een internationaal perspectief

 Door Malou Bijlhout van het netwerk voor Nederlands onderwijs wereldwijd (NOB)

12.50 en 13.20 uur
 
Bent u zich bewust van hoe internationaal georiënteerd de kinderen op uw school zijn? En hoe wordt u een schoolleider van een school vol wereldburgers? Op deze en andere vragen gaat onderwijsadviseur Marlou Bijlhout van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland dieper in tijdens een inloopsessie. Ze plaatst uw school in een internationaal perspectief en laat u beseffen dat vrijwel elke school eigenlijk een verzameling wereldburgertjes is.
www.stichtingnob.nl


Algemene informatie

Toegangsprijzen

  • AVS-leden: € 260. Vroegboekprijs: 225 euro
  • Niet-leden: € 560. Vroegboekprijs: 470 euro
  • Leden kunnen voor € 295 één introducé meenemen naar het congres.

AVS-stand en informatiemarkt

De goed gevulde informatiemarkt (in de Grand Hall) is ieder jaar weer een trekpleister. Ook vindt u hier de AVSstand, waar het bestuur, de ledenraad en AVSadviseurs en medewerkers uw vragen kunnen beantwoorden. We horen graag hoe u over bepaalde in- of externe ontwikkelingen denkt. De hele dag is het mogelijk via wifi tweets te versturen (#wijschoolleiders).

‘Drinks&Bites’
Er zijn weer ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers. Na de centrale sluiting verwelkomen we u met (muzikaal) entertainment en een uitgebreid assortiment aan (internationale) lekkernijen.

Locatie
Het NBC is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Telefoon: 030-6026900. Routebeschrijving: www.n-b-c.nl. Routebeschrijving naar het NBC.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS, telefoon 030-2361010 of mail congres@avs.nl

Annuleringsvoorwaarden
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering meer dan tien werkdagen voor het congres brengt de AVS 45 euro administratiekosten in rekening. Bij annulering minder dan tien werkdagen voor het congres, is geen restitutie mogelijk. U kunt zich wel door een collega laten vervangen. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De AVS behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Workshops gaan alleen door bij voldoende belangstelling.