Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Veranderen met Transactionele Analyse

Verwachtingsmanagement als basis voor verandering

Als leidinggevende wilt u mede-eigenaar zijn van de veranderingen die u in uw school wilt doorvoeren. U onderzoekt wat bij u past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat werkt, wat niet, en waarom.

In deze leergang ontwikkelt u uw eigen heldere kijk op veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit een onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt om in te stappen vanuit eigenaarschap en eigen rol. U leert het veranderingsproces vorm te geven vanuit uw eigen autonome leiderschap en het vermogen om te verbinden. Analyse van gezamenlijke waarden én pijnpunten binnen de organisatie (het organisatiescript) helpen u daarbij om breed gedragen afspraken te maken, die de verandering ondersteunen.
Met succes leren veranderen: omdat u weet wie u bent en wat u doet. In de leergang hanteren we werkmethoden vanuit de Transactionele Analyse (TA) in verbinding met het gedachtegoed van Fullan en Hattie en elementen uit neurolinguïstisch
programmeren (NLP).

Transactionele Analyse is een krachtige benadering om mensen zelfstandiger te laten leren, denken en handelen. Een individu of team leert middels TA effectief omgaan met veranderingen en voort te bouwen op succes. Een belangrijk concept binnen deze leergang is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de dagelijkse gang van zaken en wordt onbewust ervaren door de individuen die in het team en de organisatie werkzaam zijn. Werken met het scriptmodel geeft een helder inzicht in thema’s en culturele aspecten die meespelen bij ontwikkelingsprocessen in schoolteams.
Ook het inzicht in minder functionele patronen van personen en teams geeft ruimte om verandering te bewerkstelligen. De krachtige communicatiemodellen uit Neurolinguïstisch programmeren bieden structuur om tot een effectieve samenwerking te komen.

Opbouw
De leergang neemt in totaal 8 dagen (4 blokken van 2 dagen) in beslag.

Programma
Dag 1 & 2 (Blok 1): Effectieve en duurzame afspraken maken
• Kennismaken en ‘inchecken‘
Doel: met elkaar een veilig kader creëren om samen te leren

• Uitgangspunten TA
Doel: een basiskader creëren voor de gehele leergang

• Contractueel werken met TA
Doel: duurzame afspraken leren maken op inhouds- en relatieniveau

• Scriptmodel TA: persoonlijk script en organisatiescript
Doel: bewustwording van gedragspatronen en leren onderscheid te maken tussen effectief en niet-effectief gedrag

Dag 3 & 4 (Blok 2): Samenwerken (en als samenwerken moeilijk wordt)
• Neurologische niveaus van communicatie
Doel: bewustwording van niveaus in communicatie- en veranderingsprocessen

• Overdracht en tegenoverdracht
Doel: bewustwording van projecties en oude patronen herkennen

• Handvatten naar autonomie: Strooks, miskenningen, psychologisch spel
Doel: bewust worden van mogelijkheden om eigen gedrag te veranderen en te sturen

Dag 5 & 6 (Blok 3): ‘Ontrafelen’ van complexiteit
• Coachen op en versterken van autonomie aan de hand van coachmatrix (M. Kouwenhoven) en simulaties
Doel: deelnemers kunnen complexe vraagstukken ontrafelen om tot doelgerichte acties te komen en creëren diepgaande verbinding tussen denken, doen en voelen door situaties te simuleren

Dag 7 en dag 8 (blok 4) Verbinding met onderwijswetenschappers en eigen leiderschap
• Veranderprocessen Michael Fullan
• Impact op leren: John Hattie
• Bronnen voor leiderschap
• Integratie en presentatie
Doel: deelnemers verbinden opgedane kennis naar actuele onderwijsinzichten en herkennen de authenticiteit in eigen leiderschapsvorm. De leergang wordt afgerond met de integratie van alle lesstof.

 

Opbrengsten
Na afloop van de leergang:

• heeft u inzicht in hoe u kunt werken in de onderstroom bij veranderprocessen vanuit TA
• kunt u succesvol werken met ‘contracteren’ en verwachtingsmanagement
• heeft u kennis van uw eigen script en het script van uw organisatie: u weet welke interventies uw organisatie gezond maken
• weet u wat duurzaam veranderen is en bent u in staat de autonomie van uw teamleden aan te boren en te versterken
• creëert u synergie, waardoor uw organisatie in beweging komt.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 16 januari 2020
Inschrijven voor 12 maart 2020

In samenwerking met: Plata Onderwijsacademie

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Pia Umans
Plata Onderwijsacademie

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png