Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Persoonlijk leiderschap

Als leidinggevende heeft u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. U wilt dat persoonlijke, team- en organisatieniveaus op elkaar aansluiten. U heeft oog voor de visie, missie, waarden en overtuigingen, competenties en gedrag in de huidige, maar ook in de toekomstige (meer complexe) omgeving. Wat doet u al goed en wat kunt u verbeteren? Hoe meet u het klimaat binnen uw team en de teamontwikkeling en hoe bepaalt u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In deze leergang staat het onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw team centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, creativiteit en werkplezier.
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met ‘t Mannetje & Co.

OPBOUW
De leergang bestaat uit een tweedaagse (incl. overnachting), zes eendaagsen, afspraken met intervisiegroep of sparringpartners en diverse voorbereidings- en toepassingsopdrachten. U ontvangt na afloop, bij voldoende beoordeling van uw portfolio, een certificaat.

KENMERKEN
 • Veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen (deelnemers onderling en in de eigen professionele omgeving);
 • Sterk persoonsgericht en praktijkgerelateerd: bij de keuzes in uitwerking en bij de voorbereidings- en toepassingsopdrachten richten we ons op zowel hoofd, hart als handen;
 • Inzet van duo’s/sparringpartners en/of regionale intervisiegroepen;
 • Consequente proceslijn: Ik <-> de Ander (team centraal) <-> de Situatie (school en omgeving centraal);
 • Kennisoverdracht op basis van actuele (wetenschappelijke) inzichten;
 • Combinaties vinden plaats van bekende en in praktijk bewezen modellen en instrumenten, met de nieuwste inzichten vanuit de Positieve Psychologie, Waarderend Onderzoeken, Progressiegericht Werken, StrengthsFinder© en de werken van Collins, Pink en internationaal onderzoeksbureau Gallup;
 • Ontwikkeling van een geïntegreerd persoonlijk excellentieplan, teamplan en schoolplan voor de toekomst;
 • Afsluitend gesprek (optioneel) op locatie tussen leidinggevende, deelnemer en trainer; 
 • Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

OPBRENGSTEN
 • U heeft zich ontwikkeld op het terrein van zelfkennis en bent daarmee volledig in ‘uw kracht’ komen te staan; de persoon achter de schoolleider (wie ben ik?). 
 • U heeft uw persoonlijke, team- en schoolvisie (incl. missie, waarden en overtuigingen, competenties, gedrag en omgeving) onderzocht en perspectiefrijk voor de toekomst uitgewerkt (wat wil ik?).
 • U heeft uw persoonlijke leiderschap (van visie tot en met gedrag in uw omgeving) verder ontwikkeld en daardoor op een passende wijze uzelf, uw team en alle andere actoren weten te inspireren, te sturen en te evalueren (wat kan ik en wat doe ik?).
80 procent van het gedrag van de medewerkers wordt bepaald door drie dingen van de leidinggevende:
 • voorbeeldfunctie
 • aandacht
 • reageren op (positieve/negatieve) incidenten
PROGRAMMA
 • Bijeenkomst 1 en 2: verdiepende kennismaking, logische niveaus (visie/missie), waarden/drijfveren, omgevingsanalyse, doelen stellen, feedback, Ik en mijn talenten, talenten en teams, thuisopdrachten.
 • Bijeenkomst 3: Ik en mijn talenten (vervolg), werkwiel en schaalvragen, jobcrafting (= op eigen initiatief doen van aanpassingen in je werk, waardoor het werk beter aansluit bij wie je bent, wat je wil en kan).
 • Bijeenkomst 4: mijn team, leidinggeven 1 (invloed, stijlen, verwachtingsmanagement, sturen op wat in plaats van hoe), voorbeeldfunctie, thuisopdrachten.
 • Bijeenkomst 5: leidinggeven 2 (test, model situationeel leidinggeven, toepassingsmogelijkheden), waarderende gespreksvoering (incl. oefenen met actrice), thuisopdrachten.
 • Bijeenkomst 6: ontwikkeling van teams, team en generaties, teams en veranderingen (incl. omgang met weerstand), creativiteit, thuisopdrachten.
 • Bijeenkomst 7: talentvol leiderschap, duurzame inzetbaarheid (mentale en fysieke gezondheid, stresspreventie, cirkelmodel), organisatiekenmerken, transfer en borging, vooruit kijken naar eigen praktijk.
 • Bijeenkomst 8: terugkomdag en afsluiting.


 

Reacties
‘Meer inzicht verkregen in mijn functioneren en dat van mijn team. Handvatten gekregen om het functioneren binnen teamverband te versterken. Leuke, slimme werkvormen die toepasbaar zijn op school.’

‘Ik heb nu meer helder wie ik ben als schoolleider en hoe ik met mijn team wil omgaan.’

‘Deze leergang brengt veel bij mij teweeg in allerlei opzichten. Dagelijks ben ik met de leergang bezig. Jezelf goed (leren) kennen is zeer waardevol, zowel privé als op de werkvloer.’

‘Meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten en drijfveren. Meer zicht op wat wel en wat niet bij mij past in mijn huidige taak en hoe daar verandering in aan te brengen.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang 'Persoonlijk leiderschap' is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 31 januari 2019

In samenwerking met: 't Mannetje & Co

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Paul ’t Mannetje
't Mannetje & Co

Incompany of maatwerk

Als u deze training / opleiding in uw eigen organisatie wilt laten verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png