Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschillen.

Vaak weten schoolleiders wel dat ze hun onderwijs gepersonaliseerd willen vormgeven, maar nog niet precies HOE.
In deze leergang ontwikkelt u het volgende:
 • Hoe bepaalt u uw koers en hoe start u met de gewenste koersverandering?
 • Hoe geeft u leiding aan een succesvolle verandering?
 • Wat kunt u doen met de hindernissen die u tegenkomt onderweg?
 • Wat gaat al goed in uw school en wilt u graag behouden? 
 • Hoe houdt u focus op het resultaat?
 • Weet u als leidinggevende voldoende van gepersonaliseerd onderwijs om uw team en uw stakeholders mee te kunnen nemen?
 • Het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen moet natuurlijk inzichtelijk gemaakt worden. Hoe volgt uw school de leeropbrengsten van kinderen bij gepersonaliseerd onderwijs?
 • Hoe leggen u en uw school verslag naar ouders, bestuur en inspectie?
Kenmerken
 • Een uitgebreide intake met als basis de drijfveren. Vooraf aan de intake vult u de management drives test in.
 • De leergang bevat 4 lesdagen en stevige zelfstudieopdrachten tussen de lesdagen in, die u direct in staat stellen het uitgaan van verschillen aan uw praktijk te koppelen.
 • Er wordt gewerkt met een online leeromgeving ten behoeve van de leergangdagen, de zelfstudieopdrachten en alle literatuur.
 • U sluit de leergang af met een meesterproef, waarbij u al het geleerde integreert.
 • Tijdens de leergang wordt een variëteit aan literatuur en artikelen gebruikt. U kunt denken aan werken die gaan over verandering en innovatie, het leren van leraren en het vormen van een lerende cultuur. Wat gepersonaliseerd onderwijs vraagt van de school, de omgeving en het leiderschap ondersteunen we met onder andere de theorieën van Graves en Hargreaves en vele good practices.

Programma
Dag 1: Vormgeven aan verandering
Deze dag bekijken we onder andere op welke leertheorieën uw school voornamelijk ingericht is en welke leertheorieën er onder gepersonaliseerd leren liggen. Om u te helpen bij het maken van keuzes hoe u het leren, van leerlingen en leerkrachten, in uw organisatie kunt organiseren, onderzoeken we hoe de vorm de structuur bepaalt en niet andersom. Bij innovatie hoort een rijk palet aan kennis en tools met betrekking tot het omgaan met weerstand en betrokkenheid, congruentie en veranderdiepte, visie en leiderschap. Steeds leggen we met u samen de relatie naar uw eigen praktijk en de meesterproef op dag 4.

Dag 2: Wat is Gepersonaliseerd onderwijs?
Inzicht in ‘gepersonaliseerd leren’, onderwijs ontwerpen, een methode versus een leerlijn, uitgaan van verschillen en hoe kom je van onderwijzen naar leren, zijn de onderleggers van meerdere keuzes die u in uw schoolorganisatie moet maken. Hoe kiest u koers en houdt u koers? Het Schoolwaarden Kompas en de verandercirkel van EXOVA ondersteunen u daar zeker bij. Net als het goed kunnen voeren van de veranderdialoog in uw praktijk.

Dag 3: Omgaan met de veranderende pro fessional
Deze dag leert u hoe u werkt in en aan een organisatie en een cultuur waarin leren centraal staat, waarin fouten maken zelfs gewoon nodig is, waar professionals met elkaar samenwerken in functionele netwerken in en om de school heen. Dat dit allemaal nodig is om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. We ontdekken ook dat leerkrachten steeds meer de begeleidende en coachende rol in de groep nemen en dat dit veel aandacht vraagt van uw leiderschap met betrekking tot teamontwikkeling en het organiseren van het leerproces.
 

Dag 4: Opbrengsten? Ja, natuurlijk!
De vraag naar legitimatie is zeker ook belangrijk. Het leer en ontwikkelingsproces van de leerlingen die acht jaar lang aan uw school toevertrouwd worden, dient natuurlijk in bekwame handen te zijn. De leidinggevende dient inzichtelijk te maken wat de school aan deze ontwikkeling toevoegt. Hoe volgt uw school de leeropbrengsten van de leerlingen? Toetst u, zo ja, hoe, wat, waarmee en waarom? Hoe legt uw school verslag naar ouders, bestuur en inspectie? Wie doet dat en in welke vorm? Deze vierde dag gaat u aan de slag met het ontwerpen van uw verantwoordingsplicht in relatie tot gepersonaliseerd onderwijs. Tevens komt op deze dag al het geleerde samen in de vorm van een meesterproef.
 

Reacties
‘Ik heb geleerd hoe ik gepersonaliseerd onderwijs kan monitoren, maar ook hoe ik gepersonaliseerd mijn team kan benaderen.’

‘Gepersonaliseerd leren is echt een oplossing voor veel vraagstukken van nu, zoals Passend onderwijs.’

‘Ik ben zo geïnspireerd. Ik ben direct aan de slag gegaan en spring het diepe in!’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 20 maart 2019
Inschrijven voor 11 oktober 2019
Inschrijven voor 3 februari 2020

In samenwerking met: Exova

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Incompany of maatwerk

Als u deze training / opleiding in uw eigen organisatie wilt laten verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png