Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde

Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde


Werkdruk in het onderwijs het blijft ons bezighouden. Er is de afgelopen jaren van alles geprobeerd de werkdruk te verlichten. Helaas zonder resultaat. De nieuwe cao heeft mede als uitgangspunt verlaging van de werkdruk. Het werken met de 40 urige werkweek en uitgaan van werktijden in plaats van lestijden is hierbij uitgangspunt. Dat werkdruk veelal ook een beleving is, is duidelijk. Werkdruk verlagen gaat allereerst gepaard met inzicht in de werkzaamheden, inzicht in wat van je verwacht wordt en vervolgens eenduidige en concrete afspraken over de gevraagde inzet in het schooljaar. E.e.a. moet voor iedere medewerker duidelijk zijn.

Het organiseren van de inzet van mensen vraagt leiderschap waarbij managementvaardigheden nodig zijn om processen te bewaken en inzichtelijk te maken. De jaartaak is een middel dat gebruikt wordt om allerlei verplichtingen uit de wetgeving en de cao ten aanzien van het werk in de school te concretiseren. Het gaat er om dat medewerkers inzicht krijgen in hetgeen van hen gevraagd wordt en ruimte krijgen een en ander optimaal uit te voeren.

Het is de taak van de schoolleider om voor alle medewerkers optimale werkomstandigheden te organiseren opdat er tijd en ruimte is voor overleg en collegiaal contact. U draagt zorg voor tijd en ruimte en beteugelt daarmee de gevoelde werkdruk. E.e.a. vanuit het besef dat u goed werkgeverschap moet betrachten. 

In deze training krijgt u inzicht in inhoud en werkwijze van goed jaartaakbeleid. Na de eendaagse heeft u handvatten om de jaartaak in de praktijk goed te realiseren. U heeft inzicht in de mogelijkheden van de jaartaak en bent in staat maatregelen te treffen die arbeidsvreugde opleveren. Draagkracht hiervoor bij de medewerkers verkrijgen is van belang. Tijdens de eendaagse besteden we daar volop aandacht aan.

 


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 19 juni 2018
De jaartaak in het primair onderwijs

Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe editie van de CAO PO 2016-2017 van kracht. Sinds de CAO PO 2014-2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen. De 40-urige werkweek, de jaartaak en het...

tijdelijk € 12,99 (ipv € 18,75)
Bestel deze publicatie (opent in een nieuw venster) | Meer informatie

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png