Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Bildung voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Dit doen we door in onze school- en lespraktijk Bildung (persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) en Ausbildung (vakopleiding) te combineren. In deze leergang, die bij uitstek geschikt is voor schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken we hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het brede vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan. AVS Centrum Educatie Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). 

Kenmerken

  • Zes (korte) weekenden (incl. overnachting). Op vrijdag werken we van 16.00 tot 21.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Deze leergang wordt vormgegeven door zeer ervaren docenten, die hun sporen verdiend hebben als schrijver, spreker, trainer, filosoof en denker rond de thema’s Bildung, ethiek, onderwijs, expressie en moreel handelen. Het is een intensieve leergang; vrijwel alle bijeenkomsten worden door twee docenten begeleid.
  • Dick Middelhoek verzorgt, als moderator, de rode draad en de link naar concrete onderwijssituaties, zodat u beter in staat bent om samen met uw team, te werken aan toekomstgericht onderwijs in de school. Daartoe leert u ‘eeuwige’ denktechnieken (Fourth Century B.C. Skills). En u oefent 21st Century Skills vanuit verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. U werkt aan ondernemend gedrag en moed, omgaan met verandering, samenwerken, creativiteit en invloed in de praktijk.
  • De deelnemers schrijven een essay over ‘Toekomstgericht onderwijs en Bildung’.
  • De leergang wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin verschillende onderdelen van de leergang terugkomen (waaronder het essay, de eigen Bildung, overdracht in en rond de school, presenteren en de literatuur).
  • Minimaal 10 en maximaal 15 personen.

Programma 

Weekend 1: Wat is Bildung?

Inhoud
Aan bod komt persoonlijke en maatschappelijke vorming (Bildung). We verdiepen ons in het Agoramodel van de oud-directeur van de ISVW René Gude. Met dit instrument gaan we praktisch aan de slag met Bildung in uw school. U ontdekt wat u zelf al aan Bildung doet en krijgt u meer oog voor het belang en het effect ervan. Daarnaast ontdekt u waar de kansen liggen om Bildung verder vorm te geven in uw school en welke moed het vraagt om relevante cross-overs te maken. Voor uzelf, uw team en uw leerlingen. Tenslotte kijken we naar de drie gratiën: het schone, het ware en het goede.

Leerdoelen
U maakt kennis met het moderne Bildungsideaal en leert te werken met het Agoramodel.

Begeleiding
Erno Eskens en Dick Middelhoek.

Weekend 2: Socratisch gesprek over waarden in het onderwijs

Inhoud
Het Agoramodel beschrijft de wereld in termen van levenssferen en trainingspraktijken. In dit weekend onderzoeken we de kwaliteiten en waarden per levenssfeer en trainingspraktijk, zoals filosofie/wetenschap, religie, kunst en sport. En trainen we deze kwaliteiten. Welke waarden en kwaliteiten dienen centraal te staan in het onderwijs? En welke zien we nog wel eens over het hoofd?

Leerdoelen
U maakt kennis met het Socratisch gesprek, een argumentatieve dialoogvorm die u in uw school en in uw onderwijs kunt toepassen. U leert waarden herkennen en onderzoeken.

Begeleiding
Marlou van Paridon en Dick Middelhoek.

Weekend 3: Retorica, overtuigen en non verbale communicatie

Inhoud
Hoe kun je met taal overtuigen? Is het verhaal sterker dan het argument? En waarom zijn je uitstraling en het kunnen ‘lezen’ van je publiek essentieel voor het veroveren van ‘spreekrecht’? Waarom moet je de emoties van je publiek verdienen zonder erom te vragen? Hoe werkt framing eigenlijk en wat doet een metafoor? 

Leerdoelen
U leert uw verhaal en uw standpunten helder onder woorden te brengen, en deze met de nodige pathos (houding), logos (woordgebruik) en ethos (morele gesteldheid) te brengen.

Begeleiding
Eugène Sutorius, Marijn Moerman en Dick Middelhoek.

Weekend 4: Waarheid, dialoog en gespreksleider

Inhoud
Waarheid (en de zoektocht ernaar) is binnen de filosofie een van meest fundamentele uitdagingen. Het lijkt er soms op alsof iedereen zijn eigen waarheid mag hebben en het onderscheid tussen waarheden en meningen lijkt steeds dunner te worden. Het onderwijs gaat soms inconsequent met de waarheid om. Is dat wel verstandig? 

Leerdoelen
U krijgt inzicht in basale waarheidstheorieën, u leert het fundamentele verschil tussen waarheid en een mening en u krijgt handvatten voor het begeleiden van gesprekken over heikele onderwerpen.

Begeleiding
Ed Weijers en Dick Middelhoek.

Weekend 5: Filosoferen met kinderen en jongeren (en collega's)

Inhoud
In dit weekend leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen, een goede opbouw te realiseren en om te zorgen dat het filosofisch blijft. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback maakt u kennis met het vak, waarin reflectie belangrijk is.

Leerdoelen
U ontdekt dat de gesprekstechniek ook handig is in de omgang met uw collega’s. U leert hoe u met kinderen een diepgravend gesprek kan voeren. Daarnaast wordt u duidelijk hoe u deze gespreksvorm kunt integreren in het onderwijs op uw school.

Begeleiding
Monique Fisher en Dick Middelhoek.

Weekend 6: Ethiek in de school

Inhoud
Ethiek gaat verder dan een pestprotocol. Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die op ons wachten. Dit weekend oefenen we hoe we om kunnen gaan met ethische dilemma’s in en om de school. Aan bod komen ook de drie grote ethische stromingen: utilisme, deugdenethiek en regelethiek. 

Leerdoelen
U leert de klassieke ethische standpunten te herkennen en toe te passen. U ontdekt welke denkwijzen ervoor zorgen dat meningen kunnen botsen. U leert om te gaan met ethische dilemma’s. Zo krijgt u beter zicht op de levensovertuiging van uw eigen school.

Begeleiding
Dick Kleinlugtenbelt en Dick Middelhoek.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Bildung voor schoolleiders’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema's ‘Toekomstgericht onderwijs’ en 'Persoonlijk Leiderschap' en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: cel@avs.nl.

In samenwerking met: ISVW

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon

Programmamanagement

Erno Eskens


Dick Middelhoek

Incompany of maatwerk

Als u deze training / opleiding in uw eigen organisatie wilt laten verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png