Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Onderwijs en schoolomgeving » Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

Hoe houdt de schooldirecteur regie op het bezoek van de inspecteur op school en op welke wijze zorgt hij/zij voor een effectieve informatie-uitwisseling met zijn/haar bestuur? Hoe organiseert hij de voorbereiding in samenspraak met de intern begeleider en het team?

De eendaagse bestaat uit een deel over de werkwijze van de onderwijsinspectie, het waarderingskaders 2017 en handvatten voor de voorbereiding van het inspectiebezoek. Tevens lichten we de mogelijkheden toe hoe u kunt omgaan met het uiteindelijke inspectierapport.

Tijdens de eendaagse is de rode draad het effectief communiceren met de onderwijsinspecteur als gelijkwaardige gesprekspartner, ieder vanuit zijn/haar rol, over op welke wijze de visie en de strategie van de school onderdeel zijn in het gesprek en het managen van verwachtingen. De relatie met zelfevaluatie in de school komt ook aan bod. We gebruiken een naslagpaper met relevante wet- en regelgeving en informatie over effectief communiceren.

 


Schoolleidersregister PO: informeel leren
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last? is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last? gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 12 juni 2018

Aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png