Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Jacobs Douwe Egberts

[field_soortvoordeel

Zorgt u voor de kinderen? Dan zorgen wij voor de koffie!
Jacobs Douwe Egberts is een nieuwe AVS Voordeel partner. Als AVS-lid krijgt u een aantrekkelijke korting op Douwe Egberts koffieapparatuur voor op uw school. U heeft de keuze uit verschillende koffiemachines, die u de volgende mogelijkheden bieden: zwart koffie, cafe crème, espresso, cappuccino, cafe au lait, choco, cafe choco, choco de luxe, wiener melange, heet water voor thee en soep en/of een kannen optie. Grote pauze, kleine pauze… op ieder moment een heerlijke kop koffie.

Complete koffievoorziening
Als Jacobs Douwe Egberts verzorgen wij uw complete koffievoorziening met de vertrouwde merken zoals Douwe Egberts en Pickwick. Compleet, want de dienstverlening stopt niet bij de levering van de koffieapparatuur. Wij bezorgen periodiek bij u op school koffie en andere ingrediënten, zoals suikersticks, de creamer, bekers en ander toebehoren. Tot in het keukenkastje. Bij afname van onze heeft u bovendien recht op gratis technische service (vraag naar de voorwaarden). Kortom: zorgeloos de lekkerste koffie.

de-pickwick_0.pngAVS en Jacobs Douwe Egberts hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor krijgt u als AVS-lid een aantrekkelijke korting op Jacobs Douwe Egberts koffieapparatuur voor uw bedrijf. Als AVS lid ontvangt u namelijk tot 30% korting op Cafitesse koffiemachines van Douwe Egberts.* 

Meer informatie
Ontdek hier de koffiemachine die bij u en uw medewerkers past: www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl

Wij geven naar aanleiding van uw wensen en behoeftes graag advies op maat, tel 030-2977000.

*Vraag Douwe Egberts naar de voorwaarden

Rubrieken: Facilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal

Gelukskoffer

[field_soortvoordeel

Gelukskoffer wil ‘ieder kind in zijn kracht zetten’. Hiervoor zijn lespakketten voor de basisschool ontwikkeld en masterclasses en studiedagen voor directies en schoolteams. Gebaseerd op positieve psychologie en gericht op persoonlijke ontwikkeling. AVS-leden krijgen korting op de masterclasses.

Kinderen die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op geluk hebben een positievere levenshouding. Gelukskoffer heeft ‘7 lessen in Geluk’ ontwikkeld die door de leerkracht in de klas gegeven worden. Trainers van Gelukskoffer leiden de leerkrachten individueel op in Amersfoort. Gelukskoffer verzorgt ook een studieochtend waarbij het team geïnspireerd wordt over de kracht van sturen op geluk. ’s Middags krijgen de leerkrachten vervolgens scholing in de lesmethodiek. Inmiddels hebben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’ gekregen en werken driehonderd scholen met opgeleide Geluksleerkrachten. Het streven is: “In 2020 alle kinderen lessen in geluk!”

Directies en schoolteams
Naast de opleiding voor leerkrachten verzorgt Gelukskoffer masterclasses in samenwerking met de AVS: ‘Sturen op Geluk voor leidinggevenden’ en de leergang ‘Van Werkdruk naar (werk)geluk’. AVS leden kunnen zich met korting inschrijven voor de masterclass en leergang voor leidinggevenden. Voor de masterclass voor schoolteams wordt op maat een offerte gemaakt, rekening houdend met de korting voor AVS-leden.

Meer informatie
www.avs.nl/cel/gelukvoorleidinggevenden
Zie ook de flyer en www.gelukskoffer.nl

Rubrieken: Educatie

InvalPool

[field_soortvoordeel
InvalPool ‘Onmisbare planning- en controlesoftware’

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samenwerken met andere besturen binnen een vervangingspool én een krap aanbod van invallers dwingt besturen en schoolleiders efficiënt te plannen. Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.
Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te vinden. Elke keer weer.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.invalpool.nl of bel 074 - 700 21 11.
E-mail: info@invalpool.nl

Kostenindicatie InvalPool 2017/2018 per bestuur*/**
Installatie:  € 300
Implementatie: € 400
Licentie bestuur:  € 140 p/m
Licentie per school:  € 7,50 p/m

AVS-voordeel: 50% korting op de implementatiekosten.
*Prijswijzigingen voorbehouden. **Voor kleine besturen hanteren we aangepaste prijzen.

Rubrieken: Administratie en informatie, ICT en multimedia

Anculus

[field_soortvoordeel

Het uitgangspunt voor de dienstverlening van Anculus is ontzorging. Anculus neemt op transparante wijze de zorg voor beheertaken (facilities en vastgoed) uit handen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Eén van de doelen die Anculus zich heeft gesteld is om scholen en schoolbesturen te helpen bij een verdere professionalisering, waarbij efficiency en doeltreffendheid van de ondersteunende dienst voorop staan. Een en ander om zoveel mogelijk tijd en geld over te houden voor het primaire proces.
 
Veranderingen binnen onderwijsland zijn aan de orde van de dag. Het uitvoeren van de core business door scholen en schoolbesturen staat steeds meer onder druk. Exploitatietekorten, leerlingenkrimp, de participatiewet, zorgen over rechtmatige besteding onderwijsgelden, consequenties van vernieuwend en Passend onderwijs, doordecentralisatie buitenonderhoud, et cetera vragen meer tijd dan schoolbesturen zouden willen. Anculus helpt u hier graag bij!
 
Als verlengstuk van de staforganisatie van het schoolbestuur is Anculus integraal verantwoordelijk voor facilitaire en huisvestingszaken. En kunnen schoolleiders zich richten op hetgeen waar het om gaat, namelijk het organiseren van onderwijs.
 
Anculus in beeld
Anculus biedt een integrale aanpak van advies en beheertaken op het gebied van vastgoed en facilitaire zaken voor onderwijs en kinderopvang. Zowel onderwijs als kinderopvang hebben te maken met sterk veranderende omstandigheden zoals krimp van het aantal leerlingen en steeds krapper wordende budgetten. Anculus ondersteunt onderwijs en kinderopvang organisaties bij efficiencyverbetering en verbeteren van de doelmatigheid waardoor een reductie van de uitgaven wordt gerealiseerd. De uitgavenreductie wordt gerealiseerd door een duidelijke koers, anders inrichten en of het versterken van de inkoopfunctie (aanbesteding). De dienstverlening van Anculus richt zich op de totale bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten. Hierbij begeleiden wij organisaties van strategische beleidsplannen naar implementatie en uitwerking tot en met de dagelijkse beheeractiviteiten.

anculus-schema.png
 
Korting voor AVS-leden
Daarnaast is onze dienstverlening voor AVS-leden tegen gunstige tarieven te verkrijgen, namelijk 5 procent korting op de door Anculus gehanteerde uurtarieven voor facilitair en vastgoedadvies/-beheer.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over Anculus gaat u naar www.anculus.nl.
Of bel/mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Anculus, tel. 040-2462357 of info@anculus.nl
Digitale flyer

Rubrieken: Advies en begeleiding, Facilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal, Huisvesting en inrichting

AVS Educatieve reizen

[field_soortvoordeel

Samen met collega’s op reis met de AVS. Uw horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland. Wordt het geen tijd dat u zich ook inschrijft voor één van de AVS-reizen? Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een inspirerende sfeer, waarin u uw eigen situatie kunt relativeren en even afstand kunt nemen. Hoe richten buitenlandse schoolleiders hun onderwijs in? Hoe gaan zij om met veranderingen of problemen? U maakt kennis met andere culturen en onderwijssystemen, twee aspecten die je niet van elkaar kunt loskoppelen. Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk.

Als lid van de AVS profiteert u standaard van een gereduceerd tarief

Meer informatie over de educatieve reizen van de AVS

Rubrieken: Hotels en reizen

AVS producten en diensten

[field_soortvoordeel

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier het Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs/Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs (beide inclusief professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

Activiteiten
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.

Rubrieken: Informatie

Presikhaaf Schoolmeubelen

[field_soortvoordeel

Een schoolinrichter met een helder verhaal

De AVS verwelkomt Presikhaaf Schoolmeubelen als nieuwe voordeelpartner. AVS-leden kunnen daardoor gebruikmaken van heel wat voordelen.

Het Arnhemse Presikhaaf Schoolmeubelen is toonaangevend als het gaat om de inrichting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de buitenschoolse opvang, brede scholen en IKC’s in Nederland. De sociaalmaatschappelijke onderwijs inrichtingsspecialist en -producent van schoolmeubelen in Nederland biedt een passend inrichtingsadvies met meubels van hoge kwaliteit. De dochterorganisatie van Koninklijke Ahrend BV is koploper in Nederland als het gaat om de inzet van mensen met een arbeidsbeperking en de ontwikkeling van circulaire producten. Het is een actieve partner van MVO Nederland met een gecertificeerd milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem en is gecertificeerd voor PSO trede 3 (keurmerk van TNO voor sociaal ondernemen). Presikhaaf Schoolmeubelen hecht grote waarde aan een optimale en inclusieve samenleving waarin iedereen participeert. Dit uit zich in maatschappelijk, betrokken en economisch verantwoord ondernemerschap en de inzet van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Inmiddels werken er ruim 190 medewerkers met verschillende vormen van beperking op bijna alle afdelingen. Een voorbeeld voor andere Nederlandse ondernemingen en instellingen die invulling proberen te geven aan de Participatiewet.

Voordeel voor AVS-leden
Door het voordeelpartnerschap kunnen AVS-leden rekenen op voordelen als:

  • gratis inrichtingsadvies en interieurontwerp
  • geen extra kosten voor de afvoer van gebruikt meubilair
  • geen extra kosten voor het inhuizen, plaatsen en monteren van het meubilair
  • gratis Social Return-rapportage: inzicht in aantal doelgroepmedewerkers dat gewerkt heeft aan de opdracht
  • een concurrerende prijs

Onderzoek zit/sta-tafels
Presikhaaf ondersteunt bovendien wetenschappelijk onderzoek. De Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoekt gedurende drie jaar in het project ‘Jong Geleerd’ wat er gebeurt als we basisschoolleerlingen de keuze geven om zitten af te wisselen met staan. Welk effect heeft dit op hun leerprestaties en hun (fysieke) fitheid? Want te lang zitten is ongezond, denk aan overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. Op de Lorentzschool in Leiden hebben alle leerlingen van groep 5 zit/sta-tafeltjes gekregen. Zij kunnen hiermee gemakkelijk zelf de werkhoogte bepalen en afwisselen tussen zitten en staan. Ook de leerkracht heeft een zit/sta-bureau. In een andere klas (ook groep 5) wordt reguliere schoolmeubilair gebruikt. De twee klassen worden drie jaar lang gevolgd; het is wereldwijd voor het eerst dat een dergelijk langlopend onderzoek is opgezet. Najaar 2019 worden de resultaten bekendgemaakt. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Leiden en Presikhaaf Schoolmeubelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Presikhaaf Schoolmeubelen of een bezoek brengen aan hun vernieuwde showroom en de fabriek? Maak dan een afspraak met Customer Service, tel. 026-3685685, of met één van de Onderwijs Inrichtingsspecialisten via www.schoolmeubelen.com/inrichtingsspecialisten

Rubrieken: Huisvesting en inrichting