Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Gelukskoffer (Schoolvoordeel)

Gelukskoffer wil ‘ieder kind in zijn kracht zetten’. Hiervoor zijn lespakketten voor de basisschool ontwikkeld en masterclasses en studiedagen voor directies en schoolteams. Gebaseerd op positieve psychologie en gericht op persoonlijke ontwikkeling. AVS-leden krijgen korting op de masterclasses.

Kinderen die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op geluk hebben een positievere levenshouding. Gelukskoffer heeft ‘7 lessen in Geluk’ ontwikkeld die door de leerkracht in de klas gegeven worden. Trainers van Gelukskoffer leiden de leerkrachten individueel op in Amersfoort. Gelukskoffer verzorgt ook een studieochtend waarbij het team geïnspireerd wordt over de kracht van sturen op geluk. ’s Middags krijgen de leerkrachten vervolgens scholing in de lesmethodiek. Inmiddels hebben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’ gekregen en werken driehonderd scholen met opgeleide Geluksleerkrachten. Het streven is: “In 2020 alle kinderen lessen in geluk!”

Directies en schoolteams
Naast de opleiding voor leerkrachten verzorgt Gelukskoffer masterclasses in samenwerking met de AVS: ‘Sturen op Geluk voor leidinggevenden’ en de leergang ‘Van Werkdruk naar (werk)geluk’. AVS leden kunnen zich met korting inschrijven voor de masterclass en leergang voor leidinggevenden. Voor de masterclass voor schoolteams wordt op maat een offerte gemaakt, rekening houdend met de korting voor AVS-leden.

Meer informatie
www.avs.nl/cel/gelukvoorleidinggevenden
Zie ook de flyer en www.gelukskoffer.nl