Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 176 - 200 van 9640
In de Watergraafsmeer kwamen vanochtend vroeg niet alleen schoolteams, maar ook ouders en leerlingen in actie. En dat voelt goed, schrijft Kader Primair-auteur Larissa Pans, die met dochter Thirza en haar vriendinnetje Samin schoolleider Hanneke Kampen en haar team kwam steunen. “Ook wij...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-11-2019
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 1 november 2019 de Tweede Kamer laten weten dat de AOW-leeftijd in 2025 ook 67 jaar blijft. Hij baseert dit besluit op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. In...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-11-2019
Van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor ww-uitkeringen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen van 324 naar ruim 346 miljoen euro. Een stijging van ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die minister Slob doorgeeft in antwoord op schriftelijke Kamervragen. In het primair...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: WW
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-11-2019
“Voor deze kabinetsperiode moeten we reëel zijn. Het is uiteindelijk meer geld geworden dan we dachten, maar er is een grens.” Dat zegt minister Arie Slob van Onderwijs tegen Nieuwsuur. Het vrijdagvond 1 november in een convenant afgesproken beschikbare geld, 460 miljoen euro,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-11-2019
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft na een ledenpeiling vandaag besloten om de staking op woensdag door te laten gaan. Binnen drie uur tijd kwamen bijna duizend reacties van schoolleiders binnen. Meer dan 80% geeft aan te gaan staken. Een merendeel is weliswaar tevreden over veel...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Staking, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-11-2019
Het kabinet komt toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische positionering van schoolleiders vastgelegd. ‘We zijn blij dat er onder druk van de staking toch...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2019
Er moet op korte termijn een oplossing komen voor de pensioenproblematiek. “Het is voor ons onacceptabel als werknemers, werkgevers en onze oud-werknemers hiervoor de rekening moeten betalen.” Dat schrijven de vakbondscentrales verenigd in de SCO aan minister Koolmees van Sociale Zaken...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2019
Een van de mogelijke gevolgen van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het primair onderwijs is een toename van de mobiliteit van leerkrachten. In de vier grote steden – waar juist sprake is van enorme krapte – is een stijgend vertrek te zien van leerkrachten...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2019
Op 6 november gaan de scholen dicht om de politiek te overtuigen dat investeringen nodig zijn. De AVS vraagt uw steun om zo een krachtig schoolleidersgeluid te laten horen. Met een speciale Amerikaanse School(leiders)bus rijden we van Amsterdam naar Den Haag. We vragen zoveel mogelijke...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Staking, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap op de www.infowms.nl heeft gepubliceerd, staan antwoorden op...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Op 16 januari tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de Toekomst’ staat die vraag centraal. Met inspirerende bijdragen van René Peters (voormalig wethouder en basisschooldirecteur), Microsoft-ceo Ernst-Jan Stigter en inspirator Koos Stienstra. Daarnaast staan we stil bij...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Het bestuur van Stichting Vervangingsfonds en het bestuur van Stichting Participatiefonds hebben  de premie voor respectievelijk het Vervangingsfonds en het Participatiefond bekendgemaakt. Premie Vervangingsfonds De premie van het Vervangingsfonds is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. Dit...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Door intrekking van de Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 heeft minister Slob op 23 oktober 2019 de tweede regeling met geactualiseerde bedragen gepubliceerd. Hierbij een overzicht van de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Een brede coalitie, bestaande uit vertegenwoordigers van schoolleiders, leraren, scholieren, ouders, het openbaar onderwijs en kinderrechtenorganisaties, roept de Tweede Kamer op om voor de initiatiefwet van de SP en Groen Links te stemmen om uitsluiting van leerlingen in primair en voortgezet...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Het onderwijs is in transitie en heeft behoefte aan schoolleiders die het verschil kunnen maken. Minister Slob wil samen met verschillende onderwijsorganisaties waaronder de AVS, werken aan een stevige schoolleidersagenda om de beroepsgroep beter te positioneren. Deze ‘Toekomstagenda...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2019
Op woensdag 30 oktober vond de aftrap plaats van de landelijke campagne 'Je bent er voor de klas'. Met deze campagne wil het Arbeidsmarktplatform PO jongeren enthousiasmeren voor het beroep leerkracht primair onderwijs. Basisscholen staan immers te springen om meer leerkrachten. Als...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2019
Op 6 november wordt gestaakt. Post-actieve schoolleiders kunnen echter niet mee staken maar vanuit de Commissie Duurzaam Vitaal, bestaande uit post-actieve leden van de AVS, komt onderstaand pamflet: Inhoud van het pamflet: De afgelopen decennia hebben wij als actieve...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2019
Scholen die willen beginnen met vroeg vreemdetalenonderwijs (po) of tweetalig onderwijs (vo) kunnen subsidie aanvragen via de Internationalisering po en vo (IPV-)regeling. Ook is de subsidie bedoeld voor basisscholen die met vo-scholen willen werken aan een doorlopende leerlijn. Met de IPV-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-10-2019
In mei maakt het ministerie van OCW bekend dat 11 procent van de groep-8 leerlingen, vanwege een fout, een onjuist toetsadvies heeft gekregen. Dat heeft bij een aantal leerlingen geleid tot een onjuist schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van dit incident heeft ABD Topconsult...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Op maandag 28 oktober ging minister Slob van Onderwijs in gesprek met 25 schoolleiders over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Het gesprek vormt de start van een schoolleiderstour waarin de minister gesprekken wil voeren met schoolleiders over hun rol en positie. Daarmee geeft de minister...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht, Toekomst onderwijs, Staat van de schoolleider
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Hoe ga je op school het gesprek met elkaar aan over zaken waar de leraar (mede) verantwoordelijk voor is? Welke zeggenschap heeft de leraar bij beslissingen op school en bij de organisatie van zijn werk? Welke ondersteuning kan een leraar van de schoolleiding verwachten bij zijn professionele...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: professioneel statuut
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Basisscholen met een nijpend lerarentekort mogen ouders voor de klas zetten, het aantal lesuren verminderen en een deel van de tijd vullen met online lessen vanuit huis. Minister Slob van Onderwijs heeft hier op 21 oktober goedkeuring voor gegeven. Er is een uitzondering: vierjarigen moeten wel...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
De vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden (versie 2019-2020 van oktober 2019) staat op de website.   Deze versie bevat de aangepaste bedragen vanuit de Regeling bekostiging Personeel PO 2019-2020 zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 57499 van 23 oktober 2019...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Onderwijs en leerlingzorg, Schooltijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Het landelijk praktijkplatform voor het onderwijs en gemeenten organiseert op 12 februari 2020 de eerste landelijke conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Het gevarieerde programma voor de sectoren po, vo en mbo is bedoeld voor  schoolleiders, intern begeleiders...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Inclusief onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019
Verschillende aannames uit de wetenschappelijke literatuur over de (gedrags)problematiek die zouden schuilgaan achter de vele thuiszitters in Nederland, worden niet bevestigd. Dit constateert het Kohnstamm Instituut in het rapport ‘Niet thuisgeven - Schooluitval vanuit het perspectief van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Thuiszitters
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2019

Pagina's