Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 126 - 150 van 9410
In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: flexibele onderwijstijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-7-2019
Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob van Onderwijs op 15 juli bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de gemeente, basisscholen en het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-7-2019
De subsidieregeling Teambeurs PO heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Van 15 juli tot en met 15 oktober 2019 kunnen schoolbesturen de beurs aanvragen. Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: teambeurs po
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-7-2019
De AVS kijkt terug op een jaar met acties, media-aandacht en intensieve cao-onderhandelingen waarin de volgende (tussen)resultaten zijn bereikt: Er is een brede internetconsultatie geweest vanuit de cao-tafel om te komen tot nieuwe functiereeksen voor adjunct-directeuren, directeuren po,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-7-2019
De aantallen vacatures voor schoolleiders en onderwijsondersteuners is gestegen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een oplopend lerarentekort. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019 ‘De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO. In het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-7-2019
Scholen hoeven minder vaak btw te betalen dan de Belastingdienst wil. Schoolbesturen kunnen een ‘fiscale eenheid’ vormen met bedrijven waar zij administratieve of andere ondersteunende taken in onderbrengen en deze bedrijven hoeven dan geen btw in rekening te brengen. Goed nieuws voor...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Integraal kindcentrum (IKC), Belastingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-7-2019
Minister van onderwijs Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor scholen die onderwijs geven aan 10-14-jarigen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar bieden een programma met een doorlopende leerlijn van...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: 10-14 onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-7-2019
Ongeveer 150 schoolleiders en leraren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben de negen ontwikkelteams hun voorstellen gepresenteerd. Tot en met 11 augustus is het mogelijk om feedback te geven. In de negen conceptvoorstellen voor negen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-7-2019
Scholen beginnen het komende schooljaar met een flink tekort aan personeel. Naar verwachting zijn er aan het begin van dit schooljaar 1.400 vacatures voor leraren niet ingevuld en dat zijn er honderd meer dan vorig jaar. Het tekort aan schoolleiders is procentueel nog groter. Bijna een op de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Lerarentekort, schoolleiderstekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-7-2019
In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, het wettelijk vastleggen van basisondersteuning en het beperken van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-7-2019
Scholen in het primair onderwijs zoeken nog zo’n 4200 nieuwe collega’s voor het komende schooljaar: zo’n 3500 leraren, 320 schoolleiders en 400 onderwijsondersteuners. Dat blijkt onderzoek (onder ruim 300 schoolbesturen) van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-7-2019
Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen. Waarschijnlijk lukt dit vanaf schooljaar...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-7-2019
De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,5 miljoen euro voor begrotingsjaar 2020. Het nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Onderwijsbegroting, Werkdruk, Salaris, Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-7-2019
Vorige week zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs onderbroken. Tot onze teleurstelling werden we het nog niet eens over een fatsoenlijk salaris voor schoolleiders. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om tot een eerlijk akkoord te komen, maar helaas was het gat tussen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2019
Leerlingen van de basisschool die goed presteren in de klas en gemotiveerd zijn, verliezen na de zomervakantie de meeste kennis. Hoe beter ze in rekenen zijn voor de zomer, hoe groter de terugval. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van Squla, maker van online leerprogramma’s, en de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2019
Openbare scholen  en samenwerkingsscholen die voor hun leerlingen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs willen verzorgen, kunnen dat aanvragen bij Dienstencentrum GVO en HVO. Het ministerie van OCW verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Dienstencentrum GVO en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2019
André Kuipers heeft de actie Zomerlezen met Kinderzwerfboek gelanceerd door met een koffer vol zwerfboeken een bezoek te brengen aan OBS De Sterrenwachter in Alkmaar. Het doel is dat kinderen ook tijdens de zomervakantie blijven lezen. Na de start bij ‘Zwerfboekstation’ De...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Leesbevordering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2019
De meeste leraren zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun vak. Wel is het nodig om voor aantrekkelijke werkomstandigheden te zorgen. Dit blijkt uit Talis 2018, een internationaal onderzoek naar werk- en leeromstandigheden in het basis- en voortgezet onderwijs. Het internationale onderzoek Talis...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2019
Op 1 juli 2019 was naar schatting minder dan de helft van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen. Ook veel scholen waren te laat, maar de planning was ook erg krap. Scholen moeten behoorlijk wat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2019
Werken in het onderwijs moet aantrekkelijker worden. Als een leraar bevoegdheden kan stapelen over sectoren heen, wordt het makkelijker om te switchen tussen de verschillende onderwijssectoren, wat de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. Daarom willen de onderwijsministers Van Engelshoven...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2019
De publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs’ is geactualiseerd (juni 2019). Naast enkele aanpassingen in verband met de CAO PO 2018-2019 is er ook een nieuw hoofdstuk bijgekomen: Werkdrukaanpak en werkverdelingsplan. De publicatie is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2019
Voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft Netwerk Mediawijsheid feedback gebundeld naar aanleiding van sessies met het netwerk. Het is nu mogelijk om voor de laatste keer mee te denken over Digitale geletterdheid voordat de resultaten worden aangeboden aan de Tweede...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2019
45 regio’s krijgen in totaal ruim 231 miljoen euro om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Dat is bijna 16.000 euro per leerling.   Vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt om het techniekonderwijs op scholen de komende vier jaar te...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Techniekonderwijs
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2019
Pieter Lossie (17), leerling van het openbare Minkema College in Woerden, is de kersverse voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Hij kreeg landelijke bekendheid als klimaatactivist. Samen met zes andere scholieren vormt hij het nieuwe bestuur. Lossie vindt het vooral...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2019
Minister Slob wil meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Vanaf augustus 2020 wordt het aantal uren verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO-opleiding ingezet om peuterleiders te helpen....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Voorschoolse educatie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2019

Pagina's